نماد افق

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
نماد افق
همت منطقه 15 افق کوروش برای توسعه بر مبنای فرانچایز +صوتیهمت منطقه 15 افق کوروش برای توسعه بر مبنای فرانچایز +صوتی - ت منطقه 15 افق کوروش برای توسعه بر مب - زنجیره ای افق کوروش در استان های کرم - pg رادیو افق کوروش - جشن ششمین سالگ - واره تخفیف افق کوروش در این منطقه پرد - زنجیره ای افق کوروش در سال 95 با افت
اخبار استان در رادیو افق کوروش ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، نماد افق ، افق در بورس ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، تندیس زرین برند محبوب ، عرفان فرخ زاد ، مدیر فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در استان های کرمانشاه و ایلام ،
42 بازدید، سه شنبه سوم دی ۹۸
بازار سرمایه شاهراه مهار بازار دلالی و سرگردانی نقدینگی +صوتیبازار سرمایه شاهراه مهار بازار دلالی و سرگردانی نقدینگی +صوتی - زارش رادیو افق کوروش به نقل از خبرگزا
رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، نماد افق ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، اخبار استان در رادیو افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، سیاست تقسیم سود ، عرضه اولیه ، عرضه سهام ، سهام افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، قرجه طیار عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، نقدینگی ، بازارهای مولد ،
52 بازدید، شنبه هفتم دی ۹۸
تحقق رشد ۷۲ درصدی درآمد تحقق رشد ۷۲ درصدی درآمد "افق" طی ۹ ماهه سال جاری - زنجیره ای افق کوروش که با سرمایه 100 - زنجیره ای افق کوروش با انتشار گزارش - زارش رادیو افق کوروش به نقل از بورس پ
سهام افق کوروش ، سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، پرتال سهامداران ، بورس تهران ، گزارش شش ماهه ، نماد افق ، سهام ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، عملکرد ماهانه ، سیاست تقسیم سود ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، افق در بورس ، نماد افق ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، اخبار استان در رادیو افق کوروش ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ،
39 بازدید، یکشنبه هشتم دی ۹۸
خبری که احتمالا امیدبه سرمایه گزاری در بورس را افزایش میدهد +صوتیخبری که احتمالا امیدبه سرمایه گزاری در بورس را افزایش میدهد +صوتی - زارش رادیو افق کوروش به نقل از تجارت
نماد افق ، افق در بورس ، مجریران 28428291 ، مجریران 02128428291 ، اخبار استان در رادیو افق کوروش ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، سهام افق کوروش ، سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، بورس تهران ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ،
50 بازدید، چهارشنبه یازدهم دی ۹۸
قبای سبز بر دوش بورسقبای سبز بر دوش بورس - زارش رادیو افق کوروش به نقل از بورس ن
نماد افق ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، بورس اوراق بهادار ، بورس تهران ، سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، رفتار هیجانی ، کارگزاری ، معافیت مالیاتی ، تارگت‌ ، دامنه نوسان ، تکنیکال ، بازارسرمایه ،
34 بازدید، شنبه بیست و یکم دی ۹۸
۵ توصیه رئیس سازمان بورس به سهامداران +صوتی۵ توصیه رئیس سازمان بورس به سهامداران +صوتی - زارش رادیو افق کوروش به نقل از خبرگزا - ضمن اینکه افق سرمایه گذاری مناسبی را
، رادیو افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 28428291 ، مجریران 02128428291 ، سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، نماد افق ، افق در بورس ، بازار سرمایه ، شاپور محمدی ، سرمایه‌گذاری ، سبد سهام ، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ، رادیو اینترنتی ، رادیو اینترنتی افق کوروش ،
20 بازدید، دوشنبه سی ام دی ۹۸
بازار سرمایه بازاری مطمئن برای صاحبان منابع خُرد +صوتیبازار سرمایه بازاری مطمئن برای صاحبان منابع خُرد +صوتی
، نماد افق ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، مجریران 28428291 ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، بورس اوراق بهادار ، بورس تهران ، بازار سرمایه ، بورس ، سازمان بورس واوراق بهادار تهران ، فرهاد دژپسند ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، شاخص بورس ، شورای عالی بورس ،
51 بازدید، سه شنبه یکم بهمن ۹۸
روند صعودی بازار سهام ادامه دارد. +صوتیروند صعودی بازار سهام ادامه دارد. +صوتی - زارش رادیو افق کوروش به نقل از اخبار
، رادیو افق کوروش ، بازار سرمایه ، شاخص بورس ، شاخص ، نماد افق ، مجریران 28428291 ، مجریران 02128428291 ، رادیو افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، سیاست تقسیم سود ، سبد سهام ، ورس اوراق بهادار ، سهام ، سازمان بورس واوراق بهادار تهران ، اوراق بهادار ، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ، قیمت سهام ، روند صعودی بازار سرمایه ، میلاد حسن زاده ،
34 بازدید، پنج شنبه دهم بهمن ۹۸
افزایش ۷۲ درصدی درآمد افزایش ۷۲ درصدی درآمد "افق" طی ۱۰ ماه سال جاری - زنجیره ای افق کوروش هم با ارائه گزار - زارش رادیو افق کوروش به نقل از بورس پ - زنجیره ای افق کوروش که با سرمایه 100
، رادیو افق کوروش ، نماد افق ، افق در بورس ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، سهام ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، سبد سهام ، بورس تهران ، سازمان بورس واوراق بهادار تهران ، گزارش عملکرد دی ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، سیاست تقسیم سود ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ،
10 بازدید، یکشنبه سیزدهم بهمن ۹۸
بازدهی ۳۵۱ درصدی سهم افق در ۱۲ ماهبازدهی ۳۵۱ درصدی سهم افق در ۱۲ ماه - درصدی سهم افق در ۱۲ ماه با افتتاح شع - زنجیره ای افق کوروش ، تعداد شعب این - .jpg رادیو افق کوروش -با افتتاح شعبه - زارش رادیو افق کوروش به نقل از پایگاه - زنجیره ای افق کوروش درحالی 24 آذر ما
، رادیو افق کوروش ، نماد افق ، افق در بورس ، بورس ، سهام ، سهم ، کدال ، صنعت خرده فروشی کوروش ، خرده فروشی ، صنعت خرده فروشی ، قیمت سهم ، قیمت سهم افق ، عرضه اولیه ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، مهندس کلب خانی ، مدیر عامل سوپرمارکت اینترنتی اکالا ، استاد حاج محمد کریم فضلی ، روه صنعتی گلرنگ ، گفتگوی رادیو افق کوروش با مدیران گلرنگ ، مدیران گلرنگ ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو اینترنتی ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای ، فروشگاههای اینترنتی اٌکالا ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، افتتاح ، افتتاح شعبه جدید ، افتتاح شعبه جدید فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت بورسی ، تقسیم سود ، بورس اوراق بهادار ، بورس تهران ، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ،
10 بازدید، پنج شنبه یکم اسفند ۹۸