menusearch
رادیو افق کوروش

رادیو افق کوروش

نمای بورس رادیو افق کوروش
سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰ | ۷:۱۰:۵۵
آرشیو اخبار
اربعین حسینی را تسلیت می گوییماربعین حسینی را تسلیت می گوییم اربعین حسینی را تسلیت می گوییم یکشنبه چهارم مهر ۰۰ اربعین حسینی را تسلیت می گوییم. تنها 12 درصد نظام توزیع کشور در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای استتنها 12 درصد نظام توزیع کشور در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای است تنها 12 درصد نظام توزیع کشور در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای است یکشنبه چهارم مهر ۰۰ امروزه تعداد فروشگاه‌های زنجیره ای به حدود 8000 شعبه رسیده و حدود 12 درصد از توزیع کشور را در اختیار دارند.

اعطای نمایندگی اعطای نمایندگی اعطای نمایندگی "افق کوروش" مسیر امنی برای کارآفرینی یکشنبه چهارم مهر ۰۰ شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش با سیاست اعطای نمایندگی " فرانچایز" ریسک سرمایه گذاری را برای کارآفرینان کاهش داده و به آنها در این مسیر کمک زیادی می‌کند. ۱۹ گام اصلاح نظام توزیع ، از نگاه  سرپرست جدید معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت۱۹ گام اصلاح نظام توزیع ، از نگاه  سرپرست جدید معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت ۱۹ گام اصلاح نظام توزیع ، از نگاه سرپرست جدید معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت سه شنبه سی ام شهریور ۰۰ روزی که سیدرضا فاطمی‌امین به مجلس رفت و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را ارائه کرد، یکی از محورهای اصلی برنامه‌اش اصلاح نظام توزیع بود. توزیع کالاهای اساسی در فروشگاه های زنجیره ای قابل رصد استتوزیع کالاهای اساسی در فروشگاه های زنجیره ای قابل رصد است توزیع کالاهای اساسی در فروشگاه های زنجیره ای قابل رصد است یکشنبه بیست و هشتم شهریور ۰۰ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس : فروشگاه های زنجیره ای جزئی از اصناف هستند و مدیریت متمرکز دارند