شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
 دریافت تندیس ملی مدیریت مالی ایران توسط گروه صنعتی گلرنگ دریافت تندیس ملی مدیریت مالی ایران توسط گروه صنعتی گلرنگ - ن‌های شرکت کننده گردیده است. حض - .jpg رادیو افق کوروش -گروه صنعتی گلرن - رادیو افق کوروش -گروه صنعتی گلرنگ در
، رادیو افق کوروش ، گروه صنعتی گلرنگ ، دهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران ، مرکز بین‌المللی همایش‌های رازی ، دکتر علی ابراهیمی ، دکتر علی ابراهیمی معاون مالی و اقتصادی گلرنگ ، فرهاد دژپسند ، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی ، دکتر مجید قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دکتر سید رحمت‌الله اکرمی معاون وزیر اقتصاد ، جایزه ملی مدیریت مالی ایران ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فرانچایز ، رادیو افق کوروش ، استاد حاج محمد کریم فضلی ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اٌکالا ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، مجریران 28428291 ، مجریران 02128428291 ،
24 بازدید، یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۹۸
تکریم مقام زن در منطقه یک فروشگاه های زنجیره ای افق کوروشتکریم مقام زن در منطقه یک فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش - طقه یک این شرکت طی مراسمی که به مناسب - د و موفقیت شرکت فروشگاه های زنجیره ای - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش معاونت - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش در سال - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش تا کنو - ه ای زنجیره ای افق کوروش معاونت اجر ای ی - ه ای زنجیره ای افق کوروش در سالروز میل - ه ای زنجیره ای افق کوروش تا کنون نقش ب - زنجیره ای افق کوروش معاونت اجرایی من - زنجیره ای افق کوروش در سالروز میلاد - .jpg رادیو افق کوروش -معاونت اجرایی م - ی منطقه یک افق کوروش ضمن تبریک روز زن - زنجیره ای افق کوروش تا کنون نقش بسزا - یره ای افق کوروش معاونت اجرایی منطقه - یره ای افق کوروش در سالروز میلاد فرخن - رادیو افق کوروش -معاونت اجرایی منطقه - طقه یک افق کوروش ضمن تبریک روز زن و ت - یره ای افق کوروش تا کنون نقش بسزایی ا
، رادیو افق کوروش ، معاونت اجرایی منطقه یک فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، علیرضا جوام ، روز زن ، یر از بانوان شاغل در منطقه یک ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، مهندس کلب خانی ، مدیر عامل سوپرمارکت اینترنتی اکالا ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فرانچایز ، رادیو افق کوروش ، استاد حاج محمد کریم فضلی ، کروه صنعتی گلرنگ ، گفتگوی رادیو افق کوروش با مدیران گلرنگ ، مدیران گلرنگ ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، تبریک روز زن ، تبریک روز مادر ،
25 بازدید، دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۹۸
مشروح گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس امینی نیک معاونت بازاریابی گروه صنعتی پاکشومشروح گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس امینی نیک معاونت بازاریابی گروه صنعتی پاکشو - ه عنوان یک شرکت پیشتاز و نوآور در صنع - معتبرترین شرکت های بخش خصوصی ایران د - ولیدات این شرکت با نام های گلرنگ، اوه - 51 در قالب شرکت پاکشو ثبت و فعالیت خو - و پس از آن شرکت های خوش نام وموفق دیگ - ی مستمر از فروشگاههای افق کوروش بتوان - ای گاه ویژه ای دارد و در عین حال به با - بسیار ویژه ای که در سطح کشور انجام می - رده ورابطه ای طولانی مدت وخاطره انگیز - ای ظالمانه ای که ورود مواد اولیه را ب - تگوی رادیو افق کوروش با مهندس امینی ن - نی بارادیو افق کوروش از تاریخچه ، اهد - ان شاغل در افق کوروش ومادران عزیز وگر - یگری مانند افق کوروش سر برآوردند . ه - : مجموعه افق کوروش ، به دلیل گستردگ - رادیو افق کوروش با مهندس امینی نیک م - ارادیو افق کوروش از تاریخچه ، اهداف و - اغل در افق کوروش ومادران عزیز وگرامی - مانند افق کوروش سر برآوردند . هم اک - پاکشو وافق کوروش وتخفیفات پاکشو ، چنی
، رادیو افق کوروش ، گروه صنعتی گلرنگ ، آقای حاج محمدکریم فضلی ، مهندس امینی نیک معاونت بازاریابی پاکشو ، گروه صنعتی پاکشو ، مهندس امینی نیک ، معاونت بازاریابی پاکشو ، گلرنگ ، اوه ، سافتلن ، مریدنت ، هوم پلاس ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، مهندس کلب خانی ، مدیر عامل سوپرمارکت اینترنتی اکالا ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، گفتگوی رادیو افق کوروش با مدیران گلرنگ ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو اینترنتی ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای ، فروشگاههای اینترنتی اٌکالا ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، خرید با تخفیف ، تخفیف ، خرید اقتصادی ، جشنواره زمستانی ،
23 بازدید، سه شنبه بیست و نهم بهمن ۹۸
تقدیر معاونت اجرایی منطقه 8 افق کوروش از بانوان شاغل در این منطقهتقدیر معاونت اجرایی منطقه 8 افق کوروش از بانوان شاغل در این منطقه - یی منطقه 8 افق کوروش از بانوان شاغل د - یی منطقه 8 افق کوروش در مراسمی که به - pg رادیو افق کوروش - معاونت اجرامنا - یی منطقه 8 افق کوروش در استان های خرا - نت منطقه 8 افق کوروش در این مراسم از - نطقه 8 افق کوروش از بانوان شاغل در ای - نطقه 8 افق کوروش در مراسمی که به مناس - رادیو افق کوروش - معاونت اجرایی مبت - نطقه 8 افق کوروش در استان های خراسان - نطقه 8 افق کوروش در این مراسم از تلاش
، رادیو افق کوروش ، معاونت اجرایی منطقه 8 افق کوروش ، منطقه 8 افق کوروش ، تبریک روز زن ، گرامیداشت روز زن ، تقدیر ، بانوان شاغل در افق کوروش ، روززن ، مهندس لزگی ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، استاد حاج محمد کریم فضلی ، گروه صنعتی گلرنگ ، گفتگوی رادیو افق کوروش با مدیران گلرنگ ، مدیران گلرنگ ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو اینترنتی ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای ، فروشگاههای اینترنتی اٌکالا ، کالا ، مجریران 28428291 ، مجریران 02128428291 ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ،
10 بازدید، سه شنبه بیست و نهم بهمن ۹۸
افتتاح هفت شعبه طی ۲۴ ساعتافتتاح هفت شعبه طی ۲۴ ساعت - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش در آخر - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش درحالی - ین فروشگاه زنجیره ای بشمار می رود. - ه ای زنجیره ای افق کوروش در آخرین روز - ه ای زنجیره ای افق کوروش درحالی 29 بهم - گاه زنجیره ای بشمار می رود. /up - زنجیره ای افق کوروش در آخرین روز بهم - زارش رادیو افق کوروش به نقل ازپایگاه - زنجیره ای افق کوروش درحالی 29 بهمن م - یره ای افق کوروش در آخرین روز بهمن ما - رادیو افق کوروش به نقل ازپایگاه خبری - یره ای افق کوروش درحالی 29 بهمن ماه ت - خرده فروشی کوروش مالک 85.1 درصدی این
، رادیو افق کوروش ، افتتاح شعبه ، صنعت خرده فروشی ، مدیریت صنعت خرده فروشی ، فروشگاه زنجیره ای ، مهندس کلب خانی ، مدیر عامل سوپرمارکت اینترنتی اکالا ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، مهندس کلب خانی ، مدیر عامل سوپرمارکت اینترنتی اکالا ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ،
20 بازدید، یکشنبه چهارم اسفند ۹۸
ضرورت توجه به بازار «فرانشیز» در تدوین لایحه تجارتضرورت توجه به بازار «فرانشیز» در تدوین لایحه تجارت - .jpg رادیو افق کوروش - قراردادهای تجا - رادیو افق کوروش - قراردادهای تجارتی،
، فرانشیز ، فرانشیز ایران ، لایحه تجارت ، فرانچایز ، مجلس شورای اسلامی ، شبکه توزیع کالا ، مقررات فرانشیز ، فرانشیزدهنده ، فرانشیز گیرنده ، مصرف‌کننده ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، استاد حاج محمد کریم فضلی ، گروه صنعتی گلرنگ ، گفتگوی رادیو افق کوروش با مدیران گلرنگ ، مدیران گلرنگ ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، مجریران 28428291 ، مجریران 02128428291 ،
5 بازدید، یکشنبه چهارم اسفند ۹۸
گلرنگ گلرنگ "روغن" بورس را به‌جوش می‌آورد . - روه صنعتی، شرکت صنعت غذایی کوروش در ب - ;اولیه این شرکت در بازارسرمایه باشیم. - ه داد: این شرکت در تولید و فروشن روغن - افزود: دو شرکت که یکی از آن به نام پ - تیم تا این شرکت نیز تا قبل از آغاز سا - .jpg رادیو افق کوروش - بازارسرمایه در - رادیو افق کوروش - بازارسرمایه در روز - صنعت غذایی کوروش در بورس تهران پذیرفت
، رادیو افق کوروش ، بازارسرمایه ، گلرنگ ، ابراهیم ابراهیمی ، مدیر عامل واسپاری ارزش‌آفرین گلرنگ ، هلدینگ ، بازارسرمایه ، گروه صنعتی گلرنگ ، بورس ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فرانچایز ، رادیو افق کوروش ، استاد حاج محمد کریم فضلی ، گروه صنعتی گلرنگ ، گفتگوی رادیو افق کوروش با مدیران گلرنگ ، مدیران گلرنگ ، فروشگاه های زنجیره ای ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ،
16 بازدید، دوشنبه پنجم اسفند ۹۸