menusearch
رادیو افق کوروش

افق کوروش

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ | ۱۹:۴۴:۵۲
افق کوروش
افزایش متوسط فروش ماهیانه افزایش متوسط فروش ماهیانه "افق" به بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان - ارش رادیو افق کوروش به نقل از بورس نی - ی زنجیرهای افق کورش در سومین ماه از س
، رادیو افق کوروش ، نماد افق ، مجمع افق ، افزایش سرمایه افق ، افزایش متوسط فروش ماهیانه ، شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورش ، رادیو افق کوروش میلاد حسن زاده ، درآمد‌های عملیاتی ،
23 بازدید، چهارشنبه یازدهم تیر ۹۹
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس منصوری در مجمع افق کوروشگفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس منصوری در مجمع افق کوروش - گوی رادیو افق کوروش با مهندس منصوری د - گفتر مجمع افق کوروش گفتر مجمع افق کور - بازرگانی افق کوروش در مجمع عمومی فوق - یش سرمایه افق کوروش http://okcsradio. - گوی رادیو افق کوروش با مهندس منصوری م
، گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس منصوری در مجمع افق کوروش ، مهندس منصوری ، مجمع افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، گفتگوی صوتی مهندس منصوری با افق کوروش ، مصاحبه مهندس منصوری با افق کوروش ، افق کوروش ، مجمع افق کوروش ،
22 بازدید، چهارشنبه یازدهم تیر ۹۹
بیش از ۴۷ هزار بسته معیشتی کمیته امداد ، توسط افق کوروش در در استان اردبیل توزیع شد .بیش از ۴۷ هزار بسته معیشتی کمیته امداد ، توسط افق کوروش در در استان اردبیل توزیع شد . - اد ، توسط افق کوروش در در استان اردبی - روشگاههای افق کوروش میتوانند با استف - jpg رادیو افق کوروش - مدیرکل کمیته ام - روشگاههای افق کوروش و رفاه میتوانند ب
، رادیو افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، اخبار فروشگاه اینترنتی اُکالا در رادیو افق کوروش ، مهندس کلب خانی ، مدیر عامل اُکالا ، مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل ، کمیته امداد ، شیوع ، شیوع بیماری کرونا ، بسته‌های غذایی و معیشتی ، سبد کالایی ، طبقه کم‌درآمد ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فرانچایز افق کوروش ، افق کوروش ، یک خریدار یک سهامدار ، نماد افق ، جشنواره ، قرعه کشی ، جایزه ، توزیع بسته‌های غذایی و معیشتی ، فرماندار خلخال ، فریدون بابایی ، بنیاد مستضعفان ،
23 بازدید، پنج شنبه دوازدهم تیر ۹۹
 با مفاهیم اولیه بورس بیشتر آشنا شویم - بازار اولیه و ثانویه با مفاهیم اولیه بورس بیشتر آشنا شویم - بازار اولیه و ثانویه - از رادیو افق کوروش ، با سلسله مباحث
، رادیو افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، بازارسرمایه ، نماد افق ، مجمع افق ، افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، مفاهیم اولیه بورس ، کلمات کلیدی بازار سرمایه ، کلمات کلیدی بورس ،
27 بازدید، پنج شنبه دوازدهم تیر ۹۹
گفتگوی رادیو افق کوروش با برندگان 50 میلیونی افق کوروشگفتگوی رادیو افق کوروش با برندگان 50 میلیونی افق کوروش - گوی رادیو افق کوروش با برندگان 50 میل - گفتیونی افق کوروش گفتیون سهام افق کور - تیون سهام افق کوروش
، گفتگوی رادیو افق کوروش با برندگان 50 میلیون سهام افق کوروش ، برندگان 50 میلیون سهام افق کوروش ، گفتگوی رادیو افق کوروش ، برندگان افق کوروش ، افق کوروش ،
32 بازدید، پنج شنبه دوازدهم تیر ۹۹
گفتگوی رادیو افق کوروش با یکی از برندگان 50 میلیون تومان افق کوروشگفتگوی رادیو افق کوروش با یکی از برندگان 50 میلیون تومان افق کوروش - گوی رادیو افق کوروش با یکی از برندگان - یون تومان افق کوروش از برندگان 50 می - م همسایگی افق کوروش http://okcsradio. - م همسایگی افق کوروش h
، گفتگوی رادیو افق کوروش برندگان ، برنده 50 میلیون تومان از افق کوروش ، برندگان سهم همسایگی ، سهم همسایگی ، سهام افق کوروش ، هم خریدار هم سهامدار ، سهامدار خریدار ، برنده افق کوروش ، قرعه کشی افق کوروش ، افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، سهام جشنواره سهم همسایگی افق کوروش ،
6 بازدید، سه شنبه هفدهم تیر ۹۹
دوره مجازی راهبری فروشگاه های زنجیره ای در دانشگاه گلرنگدوره مجازی راهبری فروشگاه های زنجیره ای در دانشگاه گلرنگ - ارش رادیو افق کوروش دوره مجازی راهبری - زنجیره ای افق کوروش - فرو - یره ای ناب کوروش این تجربه غنی و
، دانشگاه گروه صنعتی گلرنگ ، به گزارش رادیو افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، افق کوروش ، گروه صنعتی گلرنگ ، گلرنگ ، دوره مجازی راهبری فروشگاه های زنجیره ای ، دوره مجازی راهبری فروشگاه های زنجیره ای در دانشگاه گروه صنعتی گلرنگ ، فروشگاه های زنجیره ای ، پرسنل محترم فروشگاهی ، حوزه های مدیریت فروشگاهی ، شیوع بیماری کرونا ، شرکت مستقیم در دوره مجازی ، هدف از برگزاری این دوره ، دانشگاه گلرنگ با همکاری حامیان خود ، توسعه ی الگوی فروشگاه های زنجیره ای در ایران ، اموزش نیروی انسانی شاغل در فروشگاه های زنجیره ای ، بستر فضای مجازی ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره های سورنا ، فروشگاه های زنجیره ای هایپر فامیلی ، فروشگاه های زنجیره ای ناب کوروش ، فراگیری مهارت مدیریت ، راهبری فروشگاه های زنجیره ای ، تجربه کار ، امکان آموزش و تربیت نیروهای خلاق وجوان ، مدیریت ، مدیریت و راهبری فروشگاه های زنجیره ای ، حوزه ی کسب وکار ، okcsradio ، okcs ، okcsir ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبانی ،
5 بازدید، سه شنبه هفدهم تیر ۹۹
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس گل محمدیگفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس گل محمدی - گوی رادیو افق کوروش با مهندس گل محمدی - منطقه 11 افق کوروش /uploadfile/file_ - منطقه 11 افق کوروش
، مهندس گل محمدی ، گفتگوی رادیو افق کوروش ، مدیر توسعه منطقه 11 افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، مصاحبه رادیو افق کوروش ، مهندس گل محمد ،
4 بازدید، پنج شنبه نوزدهم تیر ۹۹
بخشی از گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس گل محمدیبخشی از گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس گل محمدی - گوی رادیو افق کوروش با مهندس گل محمدی - منطقه 11 افق کوروش http://okcsradio. - منطقه 11 افق کوروش
، مهندس گل محمدی ، مهندس گل محمد ، مصاحبه تصویری مهندس گل محمدی ، تصویری مهندس گل محمدی ، رادیو افق کوروش ، مدیر توسعه منطقه 11 افق کوروش ، مدیر توسعه افق کوروش ، افق کوروش ،
1 بازدید، جمعه بیستم تیر ۹۹