افق در بورس

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
افق در بورس
نتایج نخستین مجمع سالانه نتایج نخستین مجمع سالانه "افق" مشخص شد/ زمان تقسیم سود +فایل صوتی - زنجیره ای افق کوروش بعد از عرضه اولی - خبری رادیو افق کوروش به نقل از بورس پ - زنجیره ای افق کوروش درحالی ۲۷ بهمن س - زنجیره ای افق کوروش با سرمایه اسمی ۱ - د به بورس، در پژوهشگاه صنعت نفت با حض - ارد تومانی در بازار دوم معاملات بورس - به نقل از بورس پرس ، فروشگاه های زنج - ر سهم وارد بورس شده که قبل از ظهر امر - وم معاملات بورس حضور دارد. فا
افق کوروش در بورس ، افق در بورس ، آخرین قیمت افق در بورس تهران ، بورس تهران ، اخبار بورس افق کوروش ، رادیو افق کوروش ،
39 بازدید، سه شنبه بیست و هشتم خرداد ۹۸
عملکرد سال گذشته عملکرد سال گذشته "افق" با رشد ۱۹۱ درصدی سهم / افتتاح شعب جدید +فایل صوتی - زنجیره ای افق کوروش ضمن ارائه توضیحا - خبری رادیو افق کوروش به نقل از بورس پ - زنجیره ای افق کوروش قبل از ظهر دیروز - افزود: سهم افق کوروش از کل اندازه باز - زمان عرضه افق کوروش در بورس قیمت هرس - ه توضیحاتی در خصوص گزارش عملکرد ۹۷ از - سفند گذشته در پژوهشگاه صنعت نفت با حض - سرو فخریان در خصوص گزارش عملکرد سال گ - ;افق" در محیط کسب و کارگفت: شرکت - یگاه " در سال گذشته موفق به کسب ر - به نقل از بورس پرس ، اولین مجمع سالا - ق کوروش در بورس قیمت هرسهم از 1695 به
افق کوروش در بورس ، اخرین قیمت افق کوروش در بورس ، افق در بورس ، رادیو افق کوروش ، قیمت افق کوروش در بورس ،
37 بازدید، چهارشنبه بیست و نهم خرداد ۹۸
افزایش ۷۷ درصدی درآمد افزایش ۷۷ درصدی درآمد "افق" با فروش ۱.۶ هزار میلیاردی +فایل صوتی - زنجیره ای افق کوروش با انتشار گزارش - خبری رادیو افق کوروش به نقل از بورس پ - زنجیره ای افق کوروش که با سرمایه 100 - ارد تومانی در بازار دوم معاملات بورس - ;افق" در خرداد از محل فروش محصول - ت.این شرکت در عملکرد 3 ماهه مبلغ 1.6 - به نقل از بورس پرس ،فروشگاه های زنجی - وم معاملات بورس حضور دارد،گزارش عملکر
افق در بورس ، آخرین قیمت افق کوروش در بورس ، قیمت افق در بورس ، اخبار افق کوروش در بورس تهران ، رادیو افق کوروش ، افق کوروش ،
41 بازدید، جمعه هفتم تیر ۹۸
رشد ۲۰۶ درصدی سود رشد ۲۰۶ درصدی سود "افق" + چند برنامه برای توسعه سیستم ها +فایل صوتی - زنجیره ای افق کوروش با ارائه صورت ها - خبری رادیو افق کوروش به نقل از بورس پ - زنجیره ای افق کوروش که با سرمایه اسم - ی زنجیرهای افق کوروش دارای شعبه است. - ل ریسک: در افق کوروش این ریسک از دو ط - ارد تومانی در بازار دوم معاملات بورس - ;افق" در این مدت مبلغ 778 ریال س - همچنین در گزارش تفسیری مدیریت از - مه های آتی در خصوص توسعه سیستم ها به - ارتباطات، در پی هوشمند کردن فرآینده - به نقل از بورس پرس ، فروشگاه های زنج - وم معاملات بورس درج شده، صورت های مال
رادیو افق کوروش ، افق در بورس ، افق کوروش در بورس ، اخرین قیمت افق کوروش در بورس تهران ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رشد ۲۰۶ درصدی ، سود "افق" ،
78 بازدید، سه شنبه یکم مرداد ۹۸
افزایش ۷۱ درصدی درآمد افزایش ۷۱ درصدی درآمد " افق" منجر به افزایش قیمت سهم شد +فایل صوتی - زنجیره ای افق کوروش اقدام به انتشار - خبری رادیو افق کوروش به نقل از بورس پ - ;افق" در مدت یک ماهه از محل فروش - شرکت بورسی در عملکرد 4 ماهه مبلغ 2.2 - به نقل از بورس پرس ، فروشگاه های زنج
افق در بورس ، افق کوروش در بورس ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، اخبار بورس افق کوروش در بورس تهران ، بورس تهران ،
82 بازدید، یکشنبه ششم مرداد ۹۸
ثبات فروش «افق» در تیر ماه؛ میانگین فروش به حدود ۶۰۰ میلیارد تومان رسید +فایل صوتیثبات فروش «افق» در تیر ماه؛ میانگین فروش به حدود ۶۰۰ میلیارد تومان رسید +فایل صوتی - زارش رادیو افق کوروش به نقل از واحد ت - ره‌ای افق کورش در تیر ماه موفق ب - فروش «افق» در تیر ماه؛ میانگین فروش ب - فروش شرکت در سه بخش محصولات بخش شوین - ی افق کورش در تیر ماه موفق به کسب در آ - هیانه شرکت در ۴ ماه ابتدایی سال جاری - و مطالعات بورس نیوز،.شرکت فروشگاه&zw
ثبات فروش «افق» ، افق کوروش در بورس ، بورس افق کوروش ، افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، اخبار بورس افق کوروش ، خرید بورش افق کوروش ، باشگاه افق کوروش ، افق در بورس ، میانگین فروش افق کوروش ،
49 بازدید، شنبه نوزدهم مرداد ۹۸
بررسی روند قیمت سهمبررسی روند قیمت سهم"افق کوروش" +فایل صوتی - زنجیره ای افق کوروش و اینترنتی اُکال - خبری رادیو افق کوروش به نقل از بورس پ - زنجیره ای افق کوروش درحال حاضر دارای - ه هم اکنون افق کوروش دارای 500 فروشگا - زنجیره ای افق کوروش در خصوص روند قیم - دی از آنها در حوزه فرانچایز بوده است. - خش زیا این در شرایطی است که سال 96 ای - فعالیت ها در بخش نرم افزار و سخت افز - سرعت داد. در بخش فناوری اطلاعات نیز - ر فروشگاهی در اختیار دارند با وام های - به نقل از بورس پرس، امیرخسرو فخریان - ان ورود به بورس گفت: روزی که "اف - uot; را در بورس عرضه اولیه کردیم، قیم - نقدینگی از بورس خارج نشده بلکه به سها - سخ به سوال بورس پرس مبنی بر تحلیلی از
روند قیمت سهم افق کوروش ، قیمت سهم افق کوروش ، سهام افق کوروش ، مدیران عامل افق کوروش ، دکتر فخریان ، امیر خسرو فخریان ، مدیر افق کوروش ، مصاحبه مدیر افق کوروش ، سبد کالاها ، رادیو افق کوروش ، افق کوروش ، افق در بورس ، بورس افق کوروش ،
53 بازدید، پنج شنبه سی و یکم مرداد ۹۸
رشد ۷۲ درصدی فروش منجر به رشد قیمت سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شد. +فایل صوتیرشد ۷۲ درصدی فروش منجر به رشد قیمت سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شد. +فایل صوتی - زنجیره ای افق کوروش شد. +فایل صوتی ف - زنجیره ای افق کوروش با انتشار گزارش - زارش رادیو افق کوروش به نقل از بورس پ - زنجیره ای افق کوروش که 27 بهمن سال گ - به نقل از بورس پرس ، فروشگاه های زن - ر سهم وارد بورس شده، اقدام به انتشار
رادیو افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، افق در بورس ، بورس اوراق بهادار تهران ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، نماد افق ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، غرفه سبد گردان کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، کشف قیمت افق ، سیاست تقسیم سود ، کدال افق ،
48 بازدید، چهارشنبه ششم شهریور ۹۸
افتتاح شعبه ۱۶۰۰ افق کوروش / تحقق بودجه تعهدی در ۵ ماه +فایل صوتیافتتاح شعبه ۱۶۰۰ افق کوروش / تحقق بودجه تعهدی در ۵ ماه +فایل صوتی - شعبه ۱۶۰۰ افق کوروش / تحقق بودجه تعه - زنجیره ای افق کوروش که برنامه افزایش - زارش رادیو افق کوروش به نقل از بورس پ - زنجیره ای افق کوروش درحالی سال گذشته - ودجه تعهدی در ۵ ماه +فایل صوتی فروشگا - ات به ۱۶۰۰ در سال جاری را در دستور کا - ه تعهدی را در ۵ ماهه نخست سال محقق کن - این شعبات در سال 98 به 1600 را در دس - ه تعهدی را در 5 ماهه نخست سال محقق کن - به نقل از بورس پرس ، فروشگاه های زنج - ل گذشته در بورس تهران عرضه اولیه و هر
رادیو افق کوروش ، نماد افق ، افتتاح شعبه ۱۶۰۰ افق کوروش ، تحقق بودجه تعهدی در ۵ ماه ، افق در بورس ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، ضرورت فرانچایز ، غرفه سبد گردان کوروش ، هزار و ششصدمین شعبه در استان قم ، شعبه فرانچایز ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، سهامداران افق ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، کدال افق ، سیاست تقسیم سود ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، مجریران 28428291 ، مجریران 02128428291 ، عرضه اولیه ، کشف قیمت افق ،
82 بازدید، یکشنبه دهم شهریور ۹۸
" جشنواره بزن بریم مدرسه " در افق کوروش +فایل صوتی - مدرسه " در افق کوروش +فایل صوتی فروشگ - زنجیره ای افق کوروش همزمان با آغاز س - رادیو افق کوروش - در آستانه بازگ - زنجیره ای افق کوروش ، در بیش از یک - و 600 شعبه افق کوروش در سراسر کشور، - یم م در سه " در افق کوروش +فایل صوتی فر - فق کوروش - در آستانه بازگشایی مدارس و - ق کوروش ، در بیش از یک هزار و 600 شع - افق کوروش در سراسر کشور، جشنواره ای - و نسکوئیک در شعب فروشگاه های زنجیره
" جشنواره بزن بریم مدرسه " ، افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، توفان تخفیفات تابستانی افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، سیاست تقسیم سود ، کدال افق ، افق در بورس ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، غرفه سبد گردان کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، نماد افق ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، فروشگاه های زنجیره ای ، مجریران 28428291 ،
62 بازدید، دوشنبه بیست و پنجم شهریور ۹۸
شرکت سازنده