menusearch
رادیو افق کوروش

بیست و یک

اینستاگرام رادیو افق کوروش
پنج شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۰:۲۱:۲۳
جستجو
نشست اعضای اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره اینشست اعضای اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ایتعامل سازمان حمایت با فروشگاه های زنجیره‌ایتعامل سازمان حمایت با فروشگاه های زنجیره‌ای
معاون وزیر صمت: از فروشگاه‌های زنجیره‌ای ویژه تشکر می‌ کنم معاون وزیر صمت: از فروشگاه‌های زنجیره‌ای ویژه تشکر می‌ کنم معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در بکارگیری تمام توان در اجرای طرح ضربتی روغن به صورت ویژه تشکر می‌ کنم
یکشنبه یکم خرداد ۰۱
کالابرگ؛ عدالت اجتماعی و فروشگاه زنجیره ای کالابرگ؛ عدالت اجتماعی و فروشگاه زنجیره ای به گفته راینهارد هافمن نظریه پرداز اقتصاد رفاه، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، با گسترش انتخاب های مصرفی، سرعت در دسترسی هر چه آسان تر، بهبود کیفیت و کاهش قیمت از طریق رقابت، یکی از درگاه های اصلی به رفاه اجتماعی در عصر حاضر هستند. یکشنبه یکم خرداد ۰۱ فروشگاه های زنجیره ای بهترین انتخاب برای توزیعِ کالاهای یارانه ای فروشگاه های زنجیره ای بهترین انتخاب برای توزیعِ کالاهای یارانه ای عضو هیات علمی دانشگاه چمران مطرح کرد:
فروشگاه های زنجیره ای بهترین انتخاب برای توزیعِ کالاهای یارانه ای
یکشنبه یکم خرداد ۰۱
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس یزدانی به بهانه تامین روغن گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس یزدانی به بهانه تامین روغن گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس یزدانی به بهانه تامین روغن سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۰۱ گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس یزدانی به بهانه تامین روغن گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس یزدانی به بهانه تامین روغن گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس یزدانی ریاست واحد بازرگانی ، بخش غذایی و کالاهای اساسی افق کوروش به بهانه تامین روغن در فروشگاه های افق کوروش سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۰۱