رادیو افق کوروش

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
گپ و گفت صمیمانه با مهندس مهرداد والی نژاد از معاونین گروه صنعتی گلرنگ گپ و گفت صمیمانه با مهندس مهرداد والی نژاد از معاونین گروه صنعتی گلرنگ گپ و گفت صمیمانه رادیو افق کوروش با مهندس مهرداد والی نژاد از معاونین گروه صنعتی گلرنگ دوشنبه بیست و نهم مهر ۹۸  میزان خروج نقدینگی به معنای تغییر روند کلی بازار نیست. +فایل صوتی میزان خروج نقدینگی به معنای تغییر روند کلی بازار نیست. +فایل صوتی به گفته ی یکی از کارشناسان بازار سرمایه : میزان خروج نقدینگی و جهت شاخص بورس به معنای تغییر روند کلی بازار نیست بلکه براساس بررسی‌های صورت گرفته در میان مدت یا بلند مدت شاهد روند صعودی نماگر بورس خواهیم بود. یکشنبه بیست و هشتم مهر ۹۸  با با " فرانچایز " بیشتر آشناشویم. اختصاصی رادیو افق کوروش، کتاب "هر آنچه درباره فرانچایز باید بدانیم" اثر گردآوری شده و اثر تالیفی دکتر فخریان مدیرعامل افق کوروش یکشنبه بیست و هشتم مهر ۹۸ تاریخچه فرانچایز در جهان با رادیو افق کوروش تاریخچه فرانچایز در جهان با رادیو افق کوروش اختصاصی رادیو افق کوروش، تاریخچه فرانچایز در جهان با رادیو افق کوروش یکشنبه بیست و هشتم مهر ۹۸ همراه با برندگان خوش شانس افق کوروش همراه با برندگان خوش شانس افق کوروش همراه با برندگان خوش شانس افق کوروش یکشنبه بیست و هشتم مهر ۹۸
شرکت سازنده