menusearch
رادیو افق کوروش

افق زندگی با رادیو افق کوروش

نمای بورس رادیو افق کوروش
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | ۱:۲۷:۵۷
۲۰ رازی که افراد خوشحال هرگز به شما نمی‌گویند ۲۰ رازی که افراد خوشحال هرگز به شما نمی‌گویند خوشحالی یک انتخاب است و افرادِ واقعا خوشحال هر روز آن را انتخاب می‌کنند! چیزی که شاید ندانید این است که این آدم‌ها درست مانند آدم‌های معمولی با سختی رو‌به‌رو می‌شوند، اما با سلاحِ خنده و مثبت اندیشی برای آن زندگی‌‌ای که لایقش هستند، دائما مبارزه می‌کنند . پنج شنبه چهارم آذر ۰۰ چطور به فرآیند مقایسه خود با دیگران پایان دهیم . چطور به فرآیند مقایسه خود با دیگران پایان دهیم . قیاس خود با دیگران نشانگر آن است که به خویشتن اعتماد نداریم پنج شنبه هشتم مهر ۰۰ ۱۶ انتظار بی‌جا از دیگران که مانع خوشبختی شما می‌شود ۱۶ انتظار بی‌جا از دیگران که مانع خوشبختی شما می‌شود انتظارات زیاد و توقعات بی جا می‌توانند یکی از عوامل ناراحتی ما از دیگران و دلسردی ما نسبت به انسان‌ها باشند. پنج شنبه هشتم مهر ۰۰ چگونه زیبا زندگی کنیم ؟ چگونه زیبا زندگی کنیم ؟ زندگی زیباست، مخصوصا اگر پر از شادی،آرامش و دوستی باشد. اگرچه ممکن است هرکدام از ما در برهه‌ای از زندگی‌ماناسترس ، نفرت، نارضایتی و پوچی را تجربه کرده باشیم، اما با وجود همه‌ی اینها زندگی زیباست. این زیبایی تا حد زیادی به نگرش ما بستگی دارد. زندگی زیبا زندگی‌ای است که در آن احساس سرزندگی و خوشبختی کنیم و برای ساختن زندگی‌های زیبا، الهام‌بخش دیگران باشیم. یکشنبه چهاردهم شهریور ۰۰