افق کوروش در بورس - پنج

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
"افق" با ۱۶۹۵ تومان کشف قیمت شد/ کاهش سهمیه + رکورد جدید خریداران +فایل صوتی با آغاز فرایند عرضه اولیه ۵ درصد سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش، هر سهم این شرکت جدید ۱۶۹۵ تومان کشف قیمت شد. شنبه بیست و هفتم بهمن ۹۷ زمان سفارش و شرایط خرید ۵۰ میلیون سهم زمان سفارش و شرایط خرید ۵۰ میلیون سهم "افق" اعلام شد +فایل صوتی زمان سفارش و شرایط خرید ۵۰ میلیون سهم شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش توسط بورس تهران اعلام شد. شنبه بیست و هفتم بهمن ۹۷ تحلیل بنیادی و پیش بینی استقبال از عرضه اولیه امروز 5 درصدی تحلیل بنیادی و پیش بینی استقبال از عرضه اولیه امروز 5 درصدی "افق کوروش " +فایل صوتی در آستانه عرضه اولیه امروز 5 درصد سهام فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در بورس تهران، ، تحلیلی بنیادی از اولین شرکت زنجیره ای و پیش بینی استقبال ارایه شد. شنبه بیست و هفتم بهمن ۹۷ اطلاعات جدید از عملکرد 9 و 10 ماهه شرکت آماده عرضه ۵ درصدی امروز +فایل صوتی اطلاعات جدید از عملکرد 9 و 10 ماهه شرکت آماده عرضه ۵ درصدی امروز +فایل صوتی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد 9 و 10 ماهه سال جاری،رشد 321 و 74 درصدی سود و درآمد را نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت رساند. شنبه بیست و هفتم بهمن ۹۷
شرکت سازنده