گزارش رادیو افق کوروش

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
گزارش رادیو افق کوروش
آنچه در مجمع افق کوروش گذشتآنچه در مجمع افق کوروش گذشت - 82.jpg به گزارش رادیو افق کوروش مجمع - به زودی گزارش تصویری رادیو افق کور - ارش تصویری رادیو افق کوروش را نیز از - چه در مجمع افق کوروش گذشت مجمع افق کو - زنجیره ای افق کوروش» امروز 28 - ه مدیرعامل افق کوروش دکتر فخریان به ع - زنجیره ای افق کوروش در سال 97 ارائه - . مدیرعامل افق کوروش بیان داشت درحال - ر مجمع افق کوروش گذشت مجمع افق کوروش - یرعامل افق کوروش دکتر فخریان به عنوان - یره ای افق کوروش در سال 97 ارائه دادن - یرعامل افق کوروش بیان داشت درحال حاض - رادیو افق کوروش را نیز از این مجمع ب
رادیو افق کوروش ، آنچه در مجمع افق کوروش گذشت ، آنچه در مجمع شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش گذشت ، مجمع شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاه های زمجمع افق کوروش با حضور 9190 درصدحاضرین برگزار گردیدنجیره ای افق کوروش ، به گزارش رادیو افق کوروش ، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت «فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش» ، مهندس ابراهیمی به عنوان ناظر ، بازرس ، مدیرمالی ، مدیرعامل افق کوروش دکتر فخریان ، مدیرعامل افق کوروش ، دکتر فخریان ، عملکرد شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رشد 80 درصدی و 5241 میلیارد تومان درآمد فروش ، افزایش مقدار فروش ، رشد نرخ محصولات ، 59 درصد سهام okala ، سهامداران افق کوروش ، گزارش تصویری رادیو افق کوروش از مجمع افق کووش ، گزارش تصویری رادیو افق کوروش از مجمع افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبان ، okcsradio ، okcs ، امیرخسرو فخریان ،
136 بازدید، سه شنبه بیست و هشتم خرداد ۹۸
مدیر عامل افق کوروش از افزایش شعب این فروشگاه خبر داد +فایل صوتیمدیر عامل افق کوروش از افزایش شعب این فروشگاه خبر داد +فایل صوتی - ن1.jpg به گزارش رادیو افق کوروش به نق - مدیر عامل افق کوروش از افزایش شعب این - ره‌ای افق کوروش در حوزه فروش آنل - به خانواده افق کوروش افزوده و جمع فرو - ادامه داد: افق کوروش در سال 96 جزو40 - رانچایز در افق کوروش فعال هستند که ای - ر عامل افق کوروش از افزایش شعب این فر - wnj;ای افق کوروش در حوزه فروش آنلاین - انواده افق کوروش افزوده و جمع فروشگاه - ه داد: افق کوروش در سال 96 جزو40 شرکت - ایز در افق کوروش فعال هستند که این خو
امیر خسرو فخریان ، خسرو فخریان ، مدیرعامل افق کوروش ، مدیر افق کوروش ، خسرو فخریان ، دکتر فخریان ، دکتر خسرو فخریان ، دکتر امیرخسرو فخریان ، مصاحبه اختصاصی دکتر فخریان ، دکتر فخریان در رادیو افق کوروش ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، افزایش شعبه افق کوروش ، 1600 فروشگاه افق کوروش ، مدیر عامل افق کوروش ، گزارش رادیو افق کوروش ،
142 بازدید، پنج شنبه بیست و چهارم مرداد ۹۸
بازدید رئیس هیات مدیره افق کوروش از انبار های سرد و خشک شرکت در استان تهران +فایل تصویریبازدید رئیس هیات مدیره افق کوروش از انبار های سرد و خشک شرکت در استان تهران +فایل تصویری - به گزارش رادیو افق کوروش ، در ا - ی به ارائه گزارش عملکرد انبارها و سیس - هیات مدیره افق کوروش از انبار های سرد - سرد و خشک افق کوروش در استان تهران ا - زنجیره ای افق کوروش از نظم و عملکرد - ور شان نام افق کوروش دانست. وی با - زنجیره ای افق کوروش، بر بهینه سازی ه - مدیره افق کوروش از انبار های سرد و خ - و خشک افق کوروش در استان تهران از تل - یره ای افق کوروش از نظم و عملکرد انبا - ان نام افق کوروش دانست. وی با اشار - لجستیک افق کوروش وجود دارد و با تدوین
بازدید رئیس هیات مدیره افق کوروش ، علی اسماعیلی ، دکتر علی اسماعیلی ، مدیرعامل افق کوروش ، افق کوروش ، دکتر فخریان ، مدیر افق کوروش ، اخبار برگزیده ، انبار های سرد و خشک افق کوروش ، انبار های افق کوروش ، گزارش رادیو افق کوروش ، رادیو افق کوروش ،
34 بازدید، دوشنبه یازدهم شهریور ۹۸
خدمت رسانی فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در روز تاسوعای حسینیخدمت رسانی فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در روز تاسوعای حسینی - به گزارش رادیو افق کوروش ؛ شعب - زنجیره ای افق کوروش در روز تاسوعای ح - زنجیره ای افق کوروش سراسر کشور در رو - زنجیره ای افق کوروش در روز دوشنبه 18 - زنجیره ای افق کوروش سراسر کشور تعطیل - 1600 شعبه افق کوروش در سراسر کشور از - یره ای افق کوروش در روز تاسوعای حسینی - یره ای افق کوروش سراسر کشور در روزهای - یره ای افق کوروش در روز دوشنبه 18 شهر - یره ای افق کوروش سراسر کشور تعطیل می - 0 شعبه افق کوروش در سراسر کشور از روز
افق کوروش عاشورا باز است ، افق کوروش تاسوعا باز است ، زمان کاری فروشگاه های افق کوروش در عاشورا و ، زمان کاری فروشگاه های افق کوروش در تاسوعا ، تاسوعا و عاشورا در افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، عاشورای حسینی ، اسوعا و عاشورای حسینی ، ساعات کاری فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، گزارش رادیو افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، شعب فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، دوشنبه 18 شهریور ، مصادف با تاسوعای حسینی ، شیفت صبح ، خدمت رسانی به مشتریان ، روز سه شنبه همزمان با عاشورای حسینی ، کلیه فروشگاه های افق کوروش ، سراسر کشور تعطیل ، 1600 شعبه افق کوروش ، روال عادی ،
66 بازدید، یکشنبه هفدهم شهریور ۹۸
شرکت سازنده