گزارش تصویری رادیو افق کوروش از مجمع افق کوروش

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
گزارش تصویری رادیو افق کوروش از مجمع افق کوروش
آنچه در مجمع افق کوروش گذشتآنچه در مجمع افق کوروش گذشت - 782.jpg به گزارش رادیو افق کوروش مجمع - به زودی گزارش تصویری رادیو افق کور - زودی گزارش تصویری رادیو افق کوروش را - g به گزارش رادیو افق کوروش مجمع عمومی - ارش تصویری رادیو افق کوروش را نیز از - چه در مجمع افق کوروش گذشت مجمع افق کو - زارش رادیو افق کوروش مجمع عمومی عادی - زنجیره ای افق کوروش» امروز 28 - ه مدیرعامل افق کوروش دکتر فخریان به ع - زنجیره ای افق کوروش در سال 97 ارائه - ر مجمع افق کوروش گذشت مجمع افق کوروش - رادیو افق کوروش مجمع عمومی عادی سالی - یرعامل افق کوروش دکتر فخریان به عنوان - یره ای افق کوروش در سال 97 ارائه دادن - یرعامل افق کوروش بیان داشت درحال حاض - در سالن و از ابتدای برگزاری مراسم حض - داشتند پس از حضور مهندس ابراهیمی به - گزارشی را از عملکرد شرکت فروشگاه های - ه دادند که از جمله موارد مهم آن می تو - روش را نیز از این مجمع برای علاقمندان - آنچه در مجمع افق کوروش گذشت مجمع افق - افق کوروش مجمع عمومی عادی سالیانه شر - . دراین مجمع که 91.90 درصد حاضرین - نیز از این مجمع برای علاقمندان منتشر - چه در مجمع افق کوروش گذشت مجمع افق کو - زارش رادیو افق کوروش مجمع عمومی عادی - زنجیره ای افق کوروش» امروز 28 - ه مدیرعامل افق کوروش دکتر فخریان به ع - زنجیره ای افق کوروش در سال 97 ارائه - ر مجمع افق کوروش گذشت مجمع افق کوروش - رادیو افق کوروش مجمع عمومی عادی سالی - یرعامل افق کوروش دکتر فخریان به عنوان - یره ای افق کوروش در سال 97 ارائه دادن - یرعامل افق کوروش بیان داشت درحال حاض
رادیو افق کوروش ، آنچه در مجمع افق کوروش گذشت ، آنچه در مجمع شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش گذشت ، مجمع شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاه های زمجمع افق کوروش با حضور 9190 درصدحاضرین برگزار گردیدنجیره ای افق کوروش ، به گزارش رادیو افق کوروش ، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت «فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش» ، مهندس ابراهیمی به عنوان ناظر ، بازرس ، مدیرمالی ، مدیرعامل افق کوروش دکتر فخریان ، مدیرعامل افق کوروش ، دکتر فخریان ، عملکرد شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رشد 80 درصدی و 5241 میلیارد تومان درآمد فروش ، افزایش مقدار فروش ، رشد نرخ محصولات ، 59 درصد سهام okala ، سهامداران افق کوروش ، گزارش تصویری رادیو افق کوروش از مجمع افق کووش ، گزارش تصویری رادیو افق کوروش از مجمع افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبان ، okcsradio ، okcs ، امیرخسرو فخریان ،
231 بازدید، سه شنبه بیست و هشتم خرداد ۹۸
طراحی توسط یوتاب وب