گروه صنعتی گلرنگ

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
گروه صنعتی گلرنگ
افق کوروش و بانک ملی ایران به نفع آموزگاران تفاهم‌نامه امضا کردندافق کوروش و بانک ملی ایران به نفع آموزگاران تفاهم‌نامه امضا کردند - مضا کردند گروه صنعتی گلرنگ از طریق فر - مدیر عامل گروه صنعتی گلرنگ ، دکتر حسین - و اقتصادی گروه صنعتی گلرنگ ، دکتر کریم - ‌های گروه صنعتی گلرنگ و بانک ملی - از مجموعه گروه صنعتی گلرنگ در سراسر ک - ریت مجموعه گلرنگ در تعامل و گفت‌
تفاهم‌نامه ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش ، بانک ملی ، تخفیف‌های ، دکتر حسین‌زاده ، مدیر عامل بانک ملی ، دکتر ابراهیمی معاون مالی ، اقتصادی گروه صنعتی گلرنگ ، دکتر کریمی ، هیات مدیره بانک ملی ، دکتر مجاوری ، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر برنامه ، وزارت آموزش و پرورش ، مهندس امیرخسرو فخریان ، مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش ، دکتر فضلی ، گروه صنعتی گلرنگ ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ،
134 بازدید، پنج شنبه بیست و نهم آذر ۹۷
ارسال بسته های تحصیلی به مناطق سیل زده توسط گروه صنعتی گلرنگ +فایل صوتیارسال بسته های تحصیلی به مناطق سیل زده توسط گروه صنعتی گلرنگ +فایل صوتی - زده توسط گروه صنعتی گلرنگ +فایل صوتی - ی مدارس ، گروه صنعتی گلرنگ ۱۹ هزار بس - استراتژیک گروه صنعتی گلرنگ ، حاج آقا ق - مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ ، مهندس صبو
ارسال بسته های تحصیلی ، مناطق سیل زده ، گروه صنعتی گلرنگ ، رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، سیاست تقسیم سود ، کدال افق ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، غرفه سبد گردان کوروش ، نماد افق ، مجریران 28428291 ، مدیران مناطق افق کوروش ، کمیته امداد امام خمینی ره ،
54 بازدید، یکشنبه هفدهم شهریور ۹۸
گروه صنعتی گلرنگ ، در آستانه بازگشایی مدارس ، همراه هموطنان آسیب دیده ازسیل +فایل صوتیگروه صنعتی گلرنگ ، در آستانه بازگشایی مدارس ، همراه هموطنان آسیب دیده ازسیل +فایل صوتی - گروه صنعتی گلرنگ ، در آستانه بازگشایی - ری از سوی گروه صنعتی گلرنگ به دانش‌آم - wnj;ها با گروه صنعتی گلرنگ مشارکت داش - گفتنی است گروه صنعتی گلرنگ در آغاز سا - شت از سوی گروه صنعتی گلرنگ به برکت نا - ریالی این گروه به آسیب‌دیدگان س
رادیو افق کوروش ، گروه صنعتی گلرنگ ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، هموطنان آسیب دیده ازسیل ، بازگشایی مدارس ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، غرفه سبد گردان کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، مجریران 28428291 ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، سیاست تقسیم سود ، کدال افق ، بسته‌ها ی لوازم التحریر ، کمیته امداد ،
54 بازدید، پنج شنبه بیست و یکم شهریور ۹۸
شرکت سازنده