menusearch
رادیو افق کوروش

همراهی افق کوروش با روستاهای زلزله زده

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ | ۲۱:۵:۱۷
همراهی افق کوروش با روستاهای زلزله زده
همراهی افق کوروش با روستاهای زلزله زده ی شهرستان میانه +صوتیهمراهی افق کوروش با روستاهای زلزله زده ی شهرستان میانه +صوتی - همراهی افق کوروش با روستاهای زلزله زده ی شهرستان میانه +صوتی افق کوروش همان - یانه +صوتی افق کوروش همانند همیشه ، د - .jpg رادیو افق کوروش -زلزله‌ای ب - و افق کوروش همانند همیشه ، د - نت منطقه 3 افق کوروش در شمال غرب کشور - مایت غذایی افق کوروش به همراه کمک های - +صوتی افق کوروش همانند همیشه ، در اق - رادیو افق کوروش -زلزله‌ای به&zw - و افق کوروش همانند همیشه ، در اق - نطقه 3 افق کوروش در شمال غرب کشور ، د - غذایی افق کوروش به همراه کمک های غیر - اهی خود را با هموطنان زلزله زده در ر - اهی خود را با هموطنان زلزله زده آذر با - ضمن همدردی با هموطنان آسیب دیده که کا - له زده در روستاهای ورزقان در شهرستا - آسیب دیده روستاهای ورزقان توزیع گردی - با هموطنان زلزله زده در روستاهای ور - رزاند .شدت زلزله به‌حدی بوده که - ان نیز این زلزله را احساس کردند. - با هموطنان زلزله زده آذربایجان شرقی و - به روستای زلزله زده ورزقان نمودند. - طنان زلزله زده در روستاهای ورزقان د - طنان زلزله زده آذربایجان شرقی و خدمت& - ستای زلزله زده ورزقان نمودند. بس - ستای زلزله زده ورزقان شامل تن ماهی، ک
رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، زلزله ، روستاهای زلزله زده ، همراهی افق کوروش با روستاهای زلزله زده ، روستاهای زلزله زده ی ورزقان در شهرستان میانه ، زلزله در آذربایجان شرقی ، اخبار استان در رادیو افق کوروش ، معاونت افق کوروش در شمال غرب کشور منطقه 3 ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، ضرورت فرانچایز ، فرانچایز افق کوروش ، فرانچایز ، رادیو افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، شعبه مطهری فروشگاه افق کوروش شهرستان میانه ، ارسال کمک های غیر نقدی ، کمک های غیر نقدی ، بسته های غذایی ، سجاد نصرالهی معاونت اجرایی منطقه 3 افق کوروش در استان های آذربایجان غربی و شرقی ، سجاد نصرالهی ، معاونت منطقه 3 افق کوروش ،
267 بازدید، پنج شنبه بیست و سوم آبان ۹۸