هزار و ششصدمین شعبه در استان قم

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
هزار و ششصدمین شعبه در استان قم
افتتاح شعبه ۱۶۰۰ افق کوروش / تحقق بودجه تعهدی در ۵ ماه +فایل صوتیافتتاح شعبه ۱۶۰۰ افق کوروش / تحقق بودجه تعهدی در ۵ ماه +فایل صوتی - به عنوان هزار و ششصدمین شعبه در استا - عبه گذراند و برنامه افزایش تعداد این - عرضه ا و لیه و هر سهم این شرکت تازه و ار - افتتاح شعبه ۱۶۰۰ افق کوروش / تحقق بود - رد از 1300 شعبه گذراند و برنامه افزای - این ترتیب، شعبه فرانچایز این فروشگاه - ودجه تعهدی در ۵ ماه +فایل صوتی فروشگا - ات به ۱۶۰۰ در سال جاری را در دستور کا - ه تعهدی را در ۵ ماهه نخست سال محقق کن - این شعبات در سال 98 به 1600 را در دس - ه تعهدی را در 5 ماهه نخست سال محقق کن
رادیو افق کوروش ، نماد افق ، افتتاح شعبه ۱۶۰۰ افق کوروش ، تحقق بودجه تعهدی در ۵ ماه ، افق در بورس ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، ضرورت فرانچایز ، غرفه سبد گردان کوروش ، هزار و ششصدمین شعبه در استان قم ، شعبه فرانچایز ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، سهامداران افق ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، کدال افق ، سیاست تقسیم سود ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، مجریران 28428291 ، مجریران 02128428291 ، عرضه اولیه ، کشف قیمت افق ،
259 بازدید، یکشنبه دهم شهریور ۹۸