مناطق سیل زده

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
مناطق سیل زده
در کمپین در کمپین " به رسم همسایگی " با واگذاری امتیاز به کمک هموطنان سیل زده بشتابید . - ب دیده در مناطق سیل زده ، با واگذاری 3 - تهیه و به مناطق سیل زده ارسال و بین ه - مک هموطنان سیل زده بشتابید . اعضای با - یب دیده از سیل را یاری نمایند . /uplo - ه در حادثه سیل اخیر کمک نمایند. - موطنان سیل زده بشتابید . اعضای باشگاه
رادیو افق کوروش ، " به رسم همسایگی " ، دکتر فخریان ، 28428291 ، مجریران ، 02128428291 ، اعضای باشگاه مشتریان افق کوروش ، هموطنانِ آسیب دیده در مناطق سیل زده ، بسته های غذایی ، "بسته حمایتی غذایی" ، کمپین " به رسم همسایگی " ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ،میلاد حسن زاده ، فروشگاههای همواره تخفیف ، گروه صنعتي گلرنگ ، غرفه سبد گردان کوروش ، مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجيره ای افق کوروش ، " بسته حمایتی بهداشتی" ، نمایشگاه کتاب ،
168 بازدید، دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ۹۸
ارسال بسته های تحصیلی به مناطق سیل زده توسط گروه صنعتی گلرنگ +فایل صوتیارسال بسته های تحصیلی به مناطق سیل زده توسط گروه صنعتی گلرنگ +فایل صوتی - تحصیلی به مناطق سیل زده توسط گروه صنع - تحصیلی به مناطق آسیب دیده از سیل ارس - اهی مدیران مناطق افق کوروش ترتیبی اتخ - یب دیده از سیل ارسال می‌کند. /uploadf - میته که از سیل آسیب‌دیده‌ان
ارسال بسته های تحصیلی ، مناطق سیل زده ، گروه صنعتی گلرنگ ، رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، سیاست تقسیم سود ، کدال افق ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، غرفه سبد گردان کوروش ، نماد افق ، مجریران 28428291 ، مدیران مناطق افق کوروش ، کمیته امداد امام خمینی ره ،
214 بازدید، یکشنبه هفدهم شهریور ۹۸
سیل کمکهای اهدایی افق کوروش به سیستان و بلوچستان رسید. +صوتیسیل کمکهای اهدایی افق کوروش به سیستان و بلوچستان رسید. +صوتی - ان مان در مناطق سیل زده این استان توز - هداشتی در مناطق سیل زده این استان نمو - استان به مناطق سیل زده سفر کرد و ضمن - کوروش به مناطق سیل زده مقدور نبود، ب - ی شد و در مناطق سیل زده ی کاجو و آهور - گسر و سایر مناطق محرومی که در مسیر و - در پی وقوع سیل در استان سیستان و بلوچ - پس از وقوع سیل ویرانگر در استان سیستا - ش به استان سیل زده سیستان و بلوچستان - و محاصره سیل بودند، توزیع شد. - استان سیل زده سیستان و بلوچستان به ه
، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فرانچایز ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، سیل ، سیستان و بلوچستان ، سیل سیستان و بلوچستان ، کمک رسانی ، مناطق سیل زده ، بسته های غذایی ، مناطق سیل زده ،
23 بازدید، یکشنبه بیست و نهم دی ۹۸