menusearch
رادیو افق کوروش

معاون برنامه ریزی و توسعه استراتژیک گروه صنعتی گلرنک

ایام سوگواری سالار شهیدان تسلیت باد
چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹ | ۱۹:۳۵:۲۶
معاون برنامه ریزی و توسعه استراتژیک گروه صنعتی گلرنک
دکتر گودرزی: «افق کوروش» از نظر درصد سود، جزء ۴۰شرکت برتر دنیا استدکتر گودرزی: «افق کوروش» از نظر درصد سود، جزء ۴۰شرکت برتر دنیا است - ق کوروش - معاون برنامه ریزی و توسعه استراتژیک گروه صنعتی گلرنک با بیان اینکه فروشگاه های - دارد. معاون برنامه ریزی و توسعه استراتژیک گروه صنعتی گلرنک افزود: اگر فروشگاه افق کو - . معاون برنامه ریزی و توسعه استراتژیک گروه صنعتی گلرنک خاطرنشان کرد: فروشگاه های - ر دنیا است معاون برنامه ریزی و توسعه - است معاون برنامه ریزی و توسعه استرات - رزی درباره برنامه های این شرکت و تحقق - اون برنامه ریزی و توسعه استراتژیک گرو - رنامه ریزی و ت و سعه استراتژیک گر و ه صنع - برتر دنیا و از نظر «درصد س و د» درمیان - برتر دنیا و از نظر «درصد س و د&r - اره جایگاه و عملکرد این فر و شگاه ها در - در ب ایران و در جهان، اظهارداشت: م و سس - امه ریزی و توسعه استراتژیک گروه صنعتی - زی و توسعه استراتژیک گروه صنعتی گلرنگ - استراتژیک گروه صنعتی گلرنگ گفت: افق - تحقق اهداف گروه صنعتی گلرنگ، بیان داش - چشم انداز گروه گلرنگ جای گرفتن در لی - وش محصولات گروه صنعتی کوروش بهعهده دا - اتژیک گروه صنعتی گلرنگ گفت: افق کوروش - اهداف گروه صنعتی گلرنگ، بیان داشت: به - صولات گروه صنعتی کوروش بهعهده دارد.
، فروشگاه افق کوروش ، سهام افق کوروش ، افق کوروش تهران ، استخدام افق کوروش ، سایت افق کوروش ، ثبت کد قرعه کشی افق کوروش ، کد تخفیف افق کوروش ، افق کوروش سهام ، بورس افق کوروش ، سهام یاب افق کوروش ، قیمت سهام افق کوروش ، تخفیف افق کوروشنمایندگی افق کوروش ، خرید اینترنتی افق کوروش ، فروشگاه اینترنتی افق کوروش ، تخفیفات افق کوروش ، قرعه کشی افق کوروش ، اخذ نمایندگی افق کوروش ، دانلود اپلیکیشن افق کوروش ، افق کوروش ، فروشگاه آنلاین ، htr ; ، v ، a ، مجریران 02128428291 ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، مهندس کلب خانی ، مدیر عامل اُکالا ، اپلیکیشن سوپرمارکت آنلاین اکالا ، «مسعود گودرزی» ، معاون برنامه ریزی و توسعه استراتژیک گروه صنعتی گلرنک ، شاخص فروش ، مجمع عمومی سالانه فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت‌های خرده فر‌وشی ، دکتر گودرزی: «افق کوروش» از نظر درصد سود ، جزء ۴۰شرکت برتر دنیا است ،
84 بازدید، یکشنبه بیست و سوم شهریور ۹۹
گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر گودرزیگفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر گودرزی - تر گودرزی معاون برنامه ریزی و توسعه استراتژیک گروه صنعتی گلرنک در مجمع عادی سالیانه افق ک
، دکتر گودرزی ، معاون برنامه ریزی و توسعه استراتژیک گروه صنعتی گلرنک ، معاون برنامه ریزی و توسعه استراتژیک ، گروه صنعتی گلرنک ، گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر گودرزی ، مجمع عادی سالیانه افق کوروش ، مجمع افق کوروش ، افق کوروش ، رادیو افق کوروش ،
36 بازدید، دوشنبه بیست و چهارم شهریور ۹۹