menusearch
رادیو افق کوروش

مدیر کل نوسازی آموزش و پرورش استان البرز

اینستاگرام رادیو افق کوروش
پنج شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۱:۲۷:۵۹
جستجو
نشست اعضای اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره اینشست اعضای اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ایتعامل سازمان حمایت با فروشگاه های زنجیره‌ایتعامل سازمان حمایت با فروشگاه های زنجیره‌ای
مدیر کل نوسازی آموزش و پرورش استان البرز
آیین افتتاح دبیرستان دخترانه استاد حاج محمد کریم فضلیآیین افتتاح دبیرستان دخترانه استاد حاج محمد کریم فضلی - عتی گلرنگ، مدیر مسئولیت اجتماعی گروه - شهر فردیس، مدیر کل محترم نوسازی آموز - مستقیم در کل کشور در بخش‌های مخ - مدیر کل نوسازی آموزش و پرورش ا - ردیس، مدیر کل محترم نوسازی آموزش و پ - مدیر کل نوسازی آموزش و پرورش استان - کل محترم نوسازی آموزش و پرورش استان - یس، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، - کل نوسازی آموزش و پرورش استان البرز - رم نوسازی آموزش و پرورش استان البرز، - برز، ریاست آموزش و پرورش منطقه 2 کرج - نعتی گلرنگ و استاندار استان البرز، فر - و ه صماندار و شهردار شهرستان فردیس، مد - یرکل آم و زش و پر و رش استان البرز، مدیرع - ستان البرز و 150 نفر از دانش‌آم و - wnj;آم و زان و تقدیم بسته‌های ن و شت - کل آموزش و پرورش استان البرز، مدیرعام - زی آموزش و پرورش استان البرز ضمن ابر - زی آموزش و پرورش استان البرز، رئیس مج - ست آموزش و پرورش منطقه 2 کرج و جمعی ا - ر واقع در استان البرز افتتاح شد. /up - یس واقع در استان البرز طی مراسم ویژه - و استان دار استان البرز، فرماندار و شه - زش و پرورش استان البرز، مدیرعامل مجمع - مدرسه ساز استان البرز و 150 نفر از د - ع در استان البرز افتتاح شد. /uploadfi - ع در استان البرز طی مراسم ویژه‌ - ساز استان البرز و 150 نفر از دانش&zw - رورش استان البرز ضمن ابراز خرسندی از - ی در استان البرز آغاز شده و طی یک سال
استاد حاج محمد کریم فضلی ، بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ ، شهرستان فردیس ، رادیو افق کوروش ، فتتاح دبیرستان دخترانه استاد حاج محمد کریم فضلی ، گروه صنعتی گلرنگ ، شاور مسئولیت‌های اجتماعی ، مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ ، مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز ، مردان بزرگ مشکل‌پسند بوده‌اند ، مدیر کل نوسازی آموزش و پرورش استان البرز ،
662 بازدید، سه شنبه یکم فروردین ۰۲