menusearch
رادیو افق کوروش

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز

اینستاگرام رادیو افق کوروش
پنج شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ | ۸:۳۹:۴۲
جستجو
نشست اعضای اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره اینشست اعضای اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ایتعامل سازمان حمایت با فروشگاه های زنجیره‌ایتعامل سازمان حمایت با فروشگاه های زنجیره‌ای
مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز
آیین افتتاح دبیرستان دخترانه استاد حاج محمد کریم فضلیآیین افتتاح دبیرستان دخترانه استاد حاج محمد کریم فضلی - ان البرز، مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه س - ای اجتماعی مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ، - ای اجتماعی مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ - لبرز، رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان - تهای مردمی مجمع خیرین مدرسه ساز استان - اون اجرایی مجمع خیرین مدرسه ساز استان - رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان البر - مردمی مجمع خیرین مدرسه ساز استان البر - جرایی مجمع خیرین مدرسه ساز استان البر - ر ساخت این مدرسه نقش داشتند گفت: خدمت - رسید. این مدرسه با مساحت 4200 مترمرب - مجمع خیرین مدرسه ساز استان البرز، معا - مجمع خیرین مدرسه ساز استان البرز، ریا - است. احداث مدرسه و اهدای بسته های نوش - یرین مدرسه ساز استان البرز، معاون مشا - یرین مدرسه ساز استان البرز، معاون اجر - یرین مدرسه ساز استان البرز، ریاست آمو
استاد حاج محمد کریم فضلی ، بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ ، شهرستان فردیس ، رادیو افق کوروش ، فتتاح دبیرستان دخترانه استاد حاج محمد کریم فضلی ، گروه صنعتی گلرنگ ، شاور مسئولیت‌های اجتماعی ، مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ ، مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز ، مردان بزرگ مشکل‌پسند بوده‌اند ، مدیر کل نوسازی آموزش و پرورش استان البرز ،
697 بازدید، سه شنبه یکم فروردین ۰۲