فروشگاه‌های زنجیره‌ای

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
فروشگاه‌های زنجیره‌ای
افق کوروش و بانک ملی ایران به نفع آموزگاران تفاهم‌نامه امضا کردندافق کوروش و بانک ملی ایران به نفع آموزگاران تفاهم‌نامه امضا کردند - گ از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق ک
تفاهم‌نامه ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش ، بانک ملی ، تخفیف‌های ، دکتر حسین‌زاده ، مدیر عامل بانک ملی ، دکتر ابراهیمی معاون مالی ، اقتصادی گروه صنعتی گلرنگ ، دکتر کریمی ، هیات مدیره بانک ملی ، دکتر مجاوری ، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر برنامه ، وزارت آموزش و پرورش ، مهندس امیرخسرو فخریان ، مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش ، دکتر فضلی ، گروه صنعتی گلرنگ ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ،
108 بازدید، پنج شنبه بیست و نهم آذر ۹۷
کالاهای اساسی در ماه مبارک رمضان با نرخ مصوب توزیع میشودکالاهای اساسی در ماه مبارک رمضان با نرخ مصوب توزیع میشود - وص تدابیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای - رمضان  در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عضو ا
رادیو افق کوروش ، فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رییس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیره ای ، امیرخسرو فخریان ، 02128428291 ، مجریران ، 28428291 ، مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجيره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاه های زنجيره ای افق کوروش ، غرفه سبد گردان کوروش ، گروه صنعتي گلرنگ ، رادیو افق کوروش میلاد حسن زاده ، فروشگاههای همواره تخفیف ، نمایشگاه کتاب ، کارگروه ستاد تنظیم بازار ، کالاهای اساسی ، ستاد تنظیم بازار ، سبد کالای مصرف کنندگان ، ساعات کاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، عجب ماهی ، تخفیفات سی روزه افق کوروش ،
83 بازدید، شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۹۸
دکتر فخریان: فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیاز‌های اساسی مردم را تامین می‌کنددکتر فخریان: فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیاز‌های اساسی مردم را تامین می‌کند - ر فخریان: فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیاز‌ - دیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: - گفت: این فروشگاه‌های زنجیره ای با د
رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، دکتر فخریان ، مصاحبه دکتر فخریان ، افق کوروش ، مدیر عامل افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، گزارش خبری رادیو افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، دکتر امیر خسرو فخریان ، دکتر خسرو فخریان ، دکتر امیر فخریان ، امیر فخریان ،
80 بازدید، یکشنبه هجدهم شهریور ۹۷
افزایش سه درصدی سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از بازار خرده‌فروشی +فایل صوتیافزایش سه درصدی سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از بازار خرده‌فروشی +فایل صوتی - درصدی سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از با - س اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت:س - وتی رئیهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از با
رادیو افق کوروش ، افزایش سه درصدی سهم ، افزایش سه درصدی سهم افق ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش ، افق کوروش ، مصاحبه امیر خسرو فخریان ، امیر خسرو فخریان ، خسرو فخریان ، امیر فخریان ، مدیرعامل افق کوروش ، مصاحبه مدیر عامل افق کوروش ، مدیر افق کوروش در رادیو افق کوروش ، امیر خسرو فخریان در رادیو افق کوروش ، فخریان در رادیو افق کوروش ، مصاحبه اختصاصی امیر خسرو فخریان ، مصاحبه اختصاصی دکتر خسرو فخریان ، دکتر فخریان ، دکتر فخریان افق کوروش ، رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، خرده‌فروشی ، تعداد شعب فروشگاه زنجیره‌ای ، کالاهای اساسی ، همواره تخفیف افق کوروش ، شعبه ، 3 هزار شعبه ،
77 بازدید، جمعه یازدهم مرداد ۹۸
شرکت سازنده