فروشگاه‌های زنجیره‌ای

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
فروشگاه‌های زنجیره‌ای
افزایش سه درصدی سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از بازار خرده‌فروشی +فایل صوتیافزایش سه درصدی سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از بازار خرده‌فروشی +فایل صوتی - درصدی سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از با - س اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت:س - وتی رئیهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از با
رادیو افق کوروش ، افزایش سه درصدی سهم ، افزایش سه درصدی سهم افق ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش ، افق کوروش ، مصاحبه امیر خسرو فخریان ، امیر خسرو فخریان ، خسرو فخریان ، امیر فخریان ، مدیرعامل افق کوروش ، مصاحبه مدیر عامل افق کوروش ، مدیر افق کوروش در رادیو افق کوروش ، امیر خسرو فخریان در رادیو افق کوروش ، فخریان در رادیو افق کوروش ، مصاحبه اختصاصی امیر خسرو فخریان ، مصاحبه اختصاصی دکتر خسرو فخریان ، دکتر فخریان ، دکتر فخریان افق کوروش ، رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، خرده‌فروشی ، تعداد شعب فروشگاه زنجیره‌ای ، کالاهای اساسی ، همواره تخفیف افق کوروش ، شعبه ، 3 هزار شعبه ،
210 بازدید، جمعه یازدهم مرداد ۹۸
رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای :دولت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را قطع کند تا قیمت کالا تثبیت شود. +فایل صوتیرئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای :دولت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را قطع کند تا قیمت کالا تثبیت شود. +فایل صوتی - س اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای :دولت
رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، ارز دولتی ، ارز نیمایی ، ارز آزاد ، سیستم فرانچایز ، واحدهای صنفی توزیعی ، بازار کالا وخدمات ، تحریم اقتصادی ، شورای اصناف ، وزارت صنعت ، معدن وتجارت ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، غرفه سبد گردان کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، ضرورت فرانچایز ، فروشگاه های زنجیره ای ، نماد افق ،
175 بازدید، دوشنبه یکم مهر ۹۸
سهم فروشگاه‌ها از خرید روزانه سوپرمارکتیسهم فروشگاه‌ها از خرید روزانه سوپرمارکتی
افق کوروش ، سهم فروشگاه‌ها ، خرید روزانه سوپرمارکتی ، سوپرمارکتی ، سوپر مارکت های زنجیره ای ، رادیو افق کوروش ، طبق نظرسنجی ، نظرسنجی ، مارکت‌های ، درصد فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، رادیو افق ،
200 بازدید، شنبه ششم مهر ۹۸
دریافت فرانچایز افق کوروشدریافت فرانچایز افق کوروش
فرانچایز یا نمایندگی ، نمایندگی افق کوروش ، افق کوروش ، دریافت نمایندگی ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش ، مزایای متعددی ، شرایط فرد متقاضیشرایط ملک موردتقاضا ، شرایط ضمانت ، فرم درخواست فرانچایز ،
50 بازدید، شنبه بیست و هفتم مهر ۹۸
 ثبات بازار، پس از اصلاح قیمت بنزین ثبات بازار، پس از اصلاح قیمت بنزین - مت افزود: فروشگاه‌های زنجیره‌ای فروش
رحمانی در نشست ستاد تنظیم بازار ، آقای رحمانی ، نشست ستاد تنظیم بازار ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، با تخفیف ، طلاعیه شماره یک سازمان حمایت مصرف کنندگان ، نظارت جدی ، تخلفات سریع ، ممنوعیت افزایش قیمت کالاها ، نرخ بنزین ، ثبات بازار، پس از اصلاح قیمت بنزین ،
97 بازدید، دوشنبه بیست و هفتم آبان ۹۸
 بیش از 50 هزارنفر در 5 هزارشعبه مشغول به کار شده اند. +صوتی بیش از 50 هزارنفر در 5 هزارشعبه مشغول به کار شده اند. +صوتی - کان توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خدم
دومین همایش فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، امیر خسرو فخریان ، اصول بازار یابی ، پیشرفت شغلی ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، فرانچایز افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش غ ، نماد افق ، غرفه سبد گردان کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ،
19 بازدید، دوشنبه بیستم آبان ۹۸
دکتر فخریان:حمایت از تولید ملی با حذف کالای قاچاقدکتر فخریان:حمایت از تولید ملی با حذف کالای قاچاق - دیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در عم
حمایت از تولید ملی ، حذف کالای قاچاق ، رادیو افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، برند محبوب ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، افق در بورس ، فرانچایز افق کوروش ، نماد افق ، امیرخسرو فخریان رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، گردهمایی ارائه نیازهای فناورانه در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، توزیع کالاهای داخلی ، شرکت‌های دانش بنیان ، صندوق نوآوری و شکوفایی ،
16 بازدید، شنبه شانزدهم آذر ۹۸
جشن ششمین سالگرد افتتاح افق کوروش +مشروح خبرجشن ششمین سالگرد افتتاح افق کوروش +مشروح خبر - رد افتتاح فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق ک
جشن ششمین سالگرد افتتاح فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش ، جشن ششمین سالگرد افتتاح افق کوروش ، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره افق کوروش ، هتل بزرگ ارم ، مسعود گودرزی نایب رئیس هیأت مدیره ، مسعود گودرزی ، نایب رئیس هیأت مدیره افق کوروش ، مدیر عامل افق کوروش ، مهندس فخریان ، دکتر فخریان ، فخریان افق کوروش ، فخریان ، مصاحبه دکتر فخریان ، رادیو افق کوروش ،
11 بازدید، دوشنبه هجدهم آذر ۹۸
استاندار تهران :گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نقش موثر در اقتصاد خانوارهااستاندار تهران :گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نقش موثر در اقتصاد خانوارها - ان :گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نقش - ران گفت : فروشگاه‌های زنجیره‌ای می تو
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، اخبار استان در رادیو افق کوروش ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، انوشیروان محسنی بندپی ، استاندار تهران ، گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرستانها ، نرخ بیکاری ،
7 بازدید، دوشنبه هجدهم آذر ۹۸
شرکت سازنده