menusearch
رادیو افق کوروش

فتتاح دبیرستان دخترانه استاد حاج محمد کریم فضلی

اینستاگرام رادیو افق کوروش
پنج شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۰:۲۷:۱۰
جستجو
نشست اعضای اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره اینشست اعضای اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ایتعامل سازمان حمایت با فروشگاه های زنجیره‌ایتعامل سازمان حمایت با فروشگاه های زنجیره‌ای
فتتاح دبیرستان دخترانه استاد حاج محمد کریم فضلی
آیین افتتاح دبیرستان دخترانه استاد حاج محمد کریم فضلیآیین افتتاح دبیرستان دخترانه استاد حاج محمد کریم فضلی - آیین ا فتتاح دبیرستان دخترانه استاد حاج محمد کریم فضلی دبیرستان دخترانه استاد حاج محمد کریم - وش، آیین ا فتتاح دبیرستان دخترانه استاد حاج محمد کریم فضلی با حضور معاون سرمایه‌ - آیین ا دبیرستان دخترانه استاد حاج محم - ر-فضلی.jpg دبیرستان دخترانه استاد حاج - رنشان کرد: دبیرستان استاد حاج محمدکری - بل ذکر است دبیرستان دخترانه استاد حاج - ا دبیرستان دخترانه استاد حاج محمد کری - g دبیرستان دخترانه استاد حاج محمد کری - ت دبیرستان دخترانه استاد حاج محمدکریم - ان دخترانه استاد حاج محمد کریم فضلی، - اد: همواره استاد حاج محمدکریم فضلی می - : دبیرستان استاد حاج محمدکریم فضلی که - ان دخترانه استاد حاج محمدکریم فضلی سو - رانه استاد حاج محمد کریم فضلی، بنیانگ - واره استاد حاج محمدکریم فضلی می‌ - ستان استاد حاج محمدکریم فضلی که امروز - رانه استاد حاج محمدکریم فضلی سومین مد - استاد حاج محمدکریم فضلی یکی از پ - استاد حاج محمد کریم فضلی، بنیانگذار - د حاج محمد کریم فضلی، بنیانگذار گروه - ج محمدکریم فضلی می‌فرمودند " - ج محمدکریم فضلی که امروز افتتاح شد یک - ج محمدکریم فضلی سومین مدرسه‌ای ا - ج محمدکریم فضلی یکی از پرافتخارترین ک
استاد حاج محمد کریم فضلی ، بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ ، شهرستان فردیس ، رادیو افق کوروش ، فتتاح دبیرستان دخترانه استاد حاج محمد کریم فضلی ، گروه صنعتی گلرنگ ، شاور مسئولیت‌های اجتماعی ، مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ ، مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز ، مردان بزرگ مشکل‌پسند بوده‌اند ، مدیر کل نوسازی آموزش و پرورش استان البرز ،
697 بازدید، سه شنبه یکم فروردین ۰۲