صندوق نوآوری و شکوفایی

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
صندوق نوآوری و شکوفایی
دکتر فخریان:حمایت از تولید ملی با حذف کالای قاچاق +صوتیدکتر فخریان:حمایت از تولید ملی با حذف کالای قاچاق +صوتی - ها به همت صندوق نوآوری و شکوفایی و با - در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ا - صنعت، معدن و تجارت در ا و ل و یت دادن به - سراسر کش و ر و نقش بی بدیلی که در حمایت - اشتغالزایی و در نتیجه رشد اقتصاد کش و ر - دانش بنیان و استارتاپ‌ها در ح و زه
حمایت از تولید ملی ، حذف کالای قاچاق ، رادیو افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، برند محبوب ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، افق در بورس ، فرانچایز افق کوروش ، نماد افق ، امیرخسرو فخریان رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، گردهمایی ارائه نیازهای فناورانه در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، توزیع کالاهای داخلی ، شرکت‌های دانش بنیان ، صندوق نوآوری و شکوفایی ،
91 بازدید، شنبه شانزدهم آذر ۹۸