سیاست تقسیم سود

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
سیاست تقسیم سود
افتتاح شعبه 1700 ، افتخاری دیگر برای افق کوروش افتتاح شعبه 1700 ، افتخاری دیگر برای افق کوروش
رادیو افق کوروش ، نماد افق ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، افتتاح شعبه 1700 ، افتخاری دیگر برای افق کوروش ، افتتاح دو شعبه فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، مجریران 28428291 ، مجریران 02128428291 ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، غرفه سبد گردان کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، سیاست تقسیم سود ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت بورسی ،
136 بازدید، سه شنبه سی ام مهر ۹۸
تکمیل زنجیره درآمد‌ها در تکمیل زنجیره درآمد‌ها در "افق"؛ آیا سبد فروش از مرز ۱۰۰۰میلیارد تومان می‌گذرد. +فایل صوتی
رادیو افق کوروش ، نماد شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، غرفه سبد گردان کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، سیاست تقسیم سود ، فرانچایز ، اعطای نمایندگی ، تعداد پرسنل ، افق ، گزارش شش ماهه ، تعداد پرسنل ، درآمد فروش ، عملکرد ماهانه ، سبد محصولات ، سهام افق کوروش ، پرتال سهامداران ، بورس تهران ، عرضه سهام ، عرضه اولیه ، اوراق بهادار ، سهام ، نماد افق ، بورس اوراق بهادار عرضه سهام ، افق در بورس ، درآمد فروش افق ، افزایش سهم بازار ،
91 بازدید، سه شنبه سی ام مهر ۹۸
«افق» سود ۱۶۲ تومانی برای هر سهم شناسایی نمود. +فایل صوتی«افق» سود ۱۶۲ تومانی برای هر سهم شناسایی نمود. +فایل صوتی - «افق» سود ۱۶۲ تومانی برای هر سهم شناس - رای هر سهم سود ۱۶۱۹ ریالی شناسایی نمو - بده است که سود هر سهم افق رشد ۷۷ درصد - ست. همچنین سود خالص افق در این دوره ۱ - رای هر سهم سود ۱۶۱۹ میلیارد تومانی شن
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، سیاست تقسیم سود ، کدال افق ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، نماد افق ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، ضرورت فرانچایز ، بورس اوراق بهادار تهران ، اوراق بهادار ، سهام ، عرضه سهام ، فروشگاه های زنجیره ای ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، غرفه سبد گردان کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، پرتال سهامداران ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، سود هر سهم افق ، درآمد عملیاتی ، افزایش درآمد افق ، سود خالص ،
103 بازدید، چهارشنبه هشتم آبان ۹۸
برنامه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی افق از محل مطالبات سهامداران +فایل صوتیبرنامه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی افق از محل مطالبات سهامداران +فایل صوتی
افق در بورس ، رادیو افق کوروش ، پرتال سهامداران ، سهام افق کوروش ، افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی افق ، سیاست تقسیم سود ، نماد افق ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، اعطای نمایندگی ، فرانچایز ، سازمان بورس اوراق بهادار ، بورس تهران ، عرضه سهام ، عرضه اولیه ، سهام افق کوروش ، اخبار استان در رادیو افق کوروش ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، تندیس زرین برند محبوب ،
148 بازدید، سه شنبه بیست و یکم آبان ۹۸
"تاثیر افزایش قیمت بنزین در بازار سرمایه "
رادیو افق کوروش ، نماد افق ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، بورس اوراق بهادار تهران ، اوراق بهادار ، سهام ، عرضه سهام ، پرتال سهامداران ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، ضرورت فرانچایز ، کدال افق ، سیاست تقسیم سود ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، غرفه سبد گردان کوروش ، سهمیه بندی ، بازارسرمایه ، افزایش قیمت ، بنزین ، قیمت بنزین ، سهمیه بندی بنزین ،
68 بازدید، دوشنبه بیست و هفتم آبان ۹۸
بازدهی ۳۱۵ درصدی سهام افق کوروش در ۱۰ ماه +صوتیبازدهی ۳۱۵ درصدی سهام افق کوروش در ۱۰ ماه +صوتی
افق در بورس ، نماد افق ، اخبار استان در رادیو افق کوروش ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، سیاست تقسیم سود ، فرانچایز ، اعطای نمایندگی ، افق ، درآمد فروش ، عملکرد ماهانه ، سبد محصولات ، بورس اوراق بهادار ، بورس تهران ، پرتال سهامداران ، سهام افق کوروش ، سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، عرضه اولیه ، عرضه سهام ، اوراق بهادار ، افتتاح شعبه جدید فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، بازدهی ۳۱۵ درصدی سهام افق کوروش ، شعبه فرانچایز ،
32 بازدید، سه شنبه بیست و ششم آذر ۹۸
بازار سرمایه شاهراه مهار بازار دلالی و سرگردانی نقدینگی +صوتیبازار سرمایه شاهراه مهار بازار دلالی و سرگردانی نقدینگی +صوتی - ر صورتی که سیاست های اقتصادی بر محور - دارد باید سیاست های حمایتی از بورس ب
رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، نماد افق ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، اخبار استان در رادیو افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، سیاست تقسیم سود ، عرضه اولیه ، عرضه سهام ، سهام افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، قرجه طیار عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، نقدینگی ، بازارهای مولد ،
52 بازدید، شنبه هفتم دی ۹۸
تحقق رشد ۷۲ درصدی درآمد تحقق رشد ۷۲ درصدی درآمد "افق" طی ۹ ماهه سال جاری
سهام افق کوروش ، سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، پرتال سهامداران ، بورس تهران ، گزارش شش ماهه ، نماد افق ، سهام ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، عملکرد ماهانه ، سیاست تقسیم سود ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، افق در بورس ، نماد افق ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، اخبار استان در رادیو افق کوروش ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ،
39 بازدید، یکشنبه هشتم دی ۹۸
روند صعودی بازار سهام ادامه دارد. +صوتیروند صعودی بازار سهام ادامه دارد. +صوتی - ل و یا کسب سود بیشتر بازارهای مختلف ر
، رادیو افق کوروش ، بازار سرمایه ، شاخص بورس ، شاخص ، نماد افق ، مجریران 28428291 ، مجریران 02128428291 ، رادیو افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، سیاست تقسیم سود ، سبد سهام ، ورس اوراق بهادار ، سهام ، سازمان بورس واوراق بهادار تهران ، اوراق بهادار ، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ، قیمت سهام ، روند صعودی بازار سرمایه ، میلاد حسن زاده ،
34 بازدید، پنج شنبه دهم بهمن ۹۸
افزایش ۷۲ درصدی درآمد افزایش ۷۲ درصدی درآمد "افق" طی ۱۰ ماه سال جاری
، رادیو افق کوروش ، نماد افق ، افق در بورس ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، سهام ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، سبد سهام ، بورس تهران ، سازمان بورس واوراق بهادار تهران ، گزارش عملکرد دی ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، سیاست تقسیم سود ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ،
10 بازدید، یکشنبه سیزدهم بهمن ۹۸