سهامداران افق

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
سهامداران افق
آنچه در مجمع افق کوروش گذشتآنچه در مجمع افق کوروش گذشت - ود نقدی به سهامداران تعلق گرفت که ازج - چه در مجمع افق کوروش گذشت مجمع افق کو - زارش رادیو افق کوروش مجمع عمومی عادی - زنجیره ای افق کوروش» امروز 28 - ه مدیرعامل افق کوروش دکتر فخریان به ع - زنجیره ای افق کوروش در سال 97 ارائه
رادیو افق کوروش ، آنچه در مجمع افق کوروش گذشت ، آنچه در مجمع شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش گذشت ، مجمع شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاه های زمجمع افق کوروش با حضور 9190 درصدحاضرین برگزار گردیدنجیره ای افق کوروش ، به گزارش رادیو افق کوروش ، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت «فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش» ، مهندس ابراهیمی به عنوان ناظر ، بازرس ، مدیرمالی ، مدیرعامل افق کوروش دکتر فخریان ، مدیرعامل افق کوروش ، دکتر فخریان ، عملکرد شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رشد 80 درصدی و 5241 میلیارد تومان درآمد فروش ، افزایش مقدار فروش ، رشد نرخ محصولات ، 59 درصد سهام okala ، سهامداران افق کوروش ، گزارش تصویری رادیو افق کوروش از مجمع افق کووش ، گزارش تصویری رادیو افق کوروش از مجمع افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبان ، okcsradio ، okcs ، امیرخسرو فخریان ،
253 بازدید، سه شنبه بیست و هشتم خرداد ۹۸
افتتاح شعبه ۱۶۰۰ افق کوروش / تحقق بودجه تعهدی در ۵ ماه +فایل صوتیافتتاح شعبه ۱۶۰۰ افق کوروش / تحقق بودجه تعهدی در ۵ ماه +فایل صوتی - شعبه ۱۶۰۰ افق کوروش / تحقق بودجه تعه - زنجیره ای افق کوروش که برنامه افزایش - زارش رادیو افق کوروش به نقل از بورس پ - زنجیره ای افق کوروش درحالی سال گذشته
رادیو افق کوروش ، نماد افق ، افتتاح شعبه ۱۶۰۰ افق کوروش ، تحقق بودجه تعهدی در ۵ ماه ، افق در بورس ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، ضرورت فرانچایز ، غرفه سبد گردان کوروش ، هزار و ششصدمین شعبه در استان قم ، شعبه فرانچایز ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، سهامداران افق ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، کدال افق ، سیاست تقسیم سود ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، مجریران 28428291 ، مجریران 02128428291 ، عرضه اولیه ، کشف قیمت افق ،
259 بازدید، یکشنبه دهم شهریور ۹۸
سامانه اطلاع رسانی سهامداران افق کوروش راه اندازی شد. +فایل صوتیسامانه اطلاع رسانی سهامداران افق کوروش راه اندازی شد. +فایل صوتی - لاع رسانی سهامداران افق کوروش راه اند - لاع رسانی سهامداران افق کوروش اقدام ک - اول پرتال سهامداران افق کوروش، نمودار - در پرتال سهامداران افق کوروش به نشان - در دسترسی سهامداران به اطلاعات مورد - اعلام کرد: سهامداران می توانند از طری - ات و ترکیب سهامداران حقوقی و حقیقی شر - زنجیره ای افق کوروش با هدف سهولت در - .jpg رادیو افق کوروش- به گزارش رادیو - زنجیره ای افق کوروش اعلام کرد: سهامد - سهام شرکت افق کوروش نیز در پرتال کو
رادیو افق کوروش ، افق در بورس ، سامانه اطلاع رسانی سهامداران افق کوروش ، بورس افق ، سازمان بورس ، نماد افق ، کدال افق ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، سیاست تقسیم سود ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، غرفه سبد گردان کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، wwwokcscom ، امور سهامداران ، پرتال سهامداران افق کوروش ، سهامداران حقوقی و حقیقی ،
242 بازدید، دوشنبه پانزدهم مهر ۹۸