menusearch
رادیو افق کوروش

سازمان محیط زیست

ایام سوگواری سالار شهیدان تسلیت باد
شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ | ۱۴:۳۰:۸
سازمان محیط زیست
بازدید معاونت محیط زیست شهرستان بابل از فروشگاه زنجیره ای افق کوروش منطقه 7 +صوتیبازدید معاونت محیط زیست شهرستان بابل از فروشگاه زنجیره ای افق کوروش منطقه 7 +صوتی - تی معاونت سازمان محیط زیست بابل ضمن ق - قی معاونت سازمان محیط زیست شهرستان با - ر است که؛ سازمان محیط زیست خواستار جل - ید معاونت سازمان محیط زیست بابل ضمن ق - دید معاونت محیط زیست شهرستان بابل از - زمینه حفظ محیط زیست، با اهدای لوح تق - یر با نماد محیط زیست مازندران از این - ی حفاظت از محیط زیست قرار گرفت. شر - ن زباله در محیط زیست رها می کند، از د - عاونت محیط زیست شهرستان بابل از فروشگ - نماد محیط زیست مازندران از این شرکت - ظت از محیط زیست قرار گرفت. شرکت فر - آلودگی های زیست محیطی از آنجایی که ای - له در محیط زیست رها می کند، از دو سال
، رادیو افق کوروش ، محمد خالقی ، سازمان محیط زیست ، قرقاول خزری ، کیسه های زیست تخریب پذیر ، منطقه 7 افق کوروش ، اخبار استان در رادیو افق کوروش ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، مجریران 28428291 ، مجریران 02128428291 ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، مصطفی سیفی ، معاونت منطقه 7 افق کوروش ،
172 بازدید، دوشنبه هفتم بهمن ۹۸