menusearch
رادیو افق کوروش

رییس محترم هیات مدیره گروه صنعتی گلرنگ

اینستاگرام رادیو افق کوروش
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ | ۲۰:۰:۴۷
جستجو
نشست اعضای اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره اینشست اعضای اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ایتعامل سازمان حمایت با فروشگاه های زنجیره‌ایتعامل سازمان حمایت با فروشگاه های زنجیره‌ای
رییس محترم هیات مدیره گروه صنعتی گلرنگ
پیام نوروزی جناب آقای دکتر مهدی فضلیپیام نوروزی جناب آقای دکتر مهدی فضلی - مهدی فضلی، رییس محترم هیات مدیره و مد - مهدی فضلی رییس هیات مدیره و مدیرعامل - فضلی، رییس محترم هیات مدیره و مدیرعام - انواده های محترم و همه هموطنان عزیزما - رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل گروه - فضلی رییس هیات مدیره و مدیرعامل گروه - محترم هیات مدیره و مدیرعامل گروه صنعت - رییس هیات مدیره و مدیرعامل گروه صنعت - و مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ /uploadfi - و مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ به مناسبت - نواده بزرگ گروه صنعتی گلرنگ، فرارسیدن - پدر معنوی گروه صنعتی گلرنگ همه با هم - رعامل گروه صنعتی گلرنگ /uploadfile/fi - رعامل گروه صنعتی گلرنگ به مناسبت آغاز - بزرگ گروه صنعتی گلرنگ، فرارسیدن بهار - معنوی گروه صنعتی گلرنگ همه با هم در ن - گروه صنعتی گلرنگ /uploadfile/file_por - گروه صنعتی گلرنگ به مناسبت آغاز سال ۱ - گروه صنعتی گلرنگ همه با هم در نهایت و
پیام نوروزی جناب آقای دکتر مهدی فضلی ، دکتر مهدی فضلی ، رییس محترم هیات مدیره گروه صنعتی گلرنگ ، مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ ، متن پیام دکتر فضلی ، متن پیام دکتر مهدی فضلی ، متن پیام رییس هیات مدیره گلرنگ ، متن پیام مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ ، آغاز سال ۱۴۰۲ ، بنیانگذار و پدر معنوی گروه صنعتی گلرنگ ، هر روزتان نوروز ، نوروزتان پیروز ، رادیو افق کوروش ، مصاحبه اختصاصی رادیو افق کوروش ،
1138 بازدید، سه شنبه یکم فروردین ۰۲