menusearch
رادیو افق کوروش

روستاهای زلزله زده ی ورزقان در شهرستان میانه

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ | ۲۰:۲۹:۲۷
روستاهای زلزله زده ی ورزقان در شهرستان میانه
همراهی افق کوروش با روستاهای زلزله زده ی شهرستان میانه +صوتیهمراهی افق کوروش با روستاهای زلزله زده ی شهرستان میانه +صوتی - ق کوروش با روستاهای زلزله زده ی شهرست - له زده در روستاهای ورزقان در شهرستا - آسیب دیده روستاهای ورزقان توزیع گردی - ا روستاهای زلزله زده ی شهرستان میانه - با هموطنان زلزله زده در روستاهای ور - رزاند .شدت زلزله به‌حدی بوده که - ان نیز این زلزله را احساس کردند. - با هموطنان زلزله زده آذربایجان شرقی و - اهای زلزله زده ی شهرستان میانه +صوتی - طنان زلزله زده در روستاهای ورزقان د - طنان زلزله زده آذربایجان شرقی و خدمت& - ستای زلزله زده ورزقان نمودند. بس - ستای زلزله زده ورزقان شامل تن ماهی، ک - زلزله زده ی شهرستان م ی انه +صوت ی افق - روستاهای ورزقان در شهرستان میانه ،ا - زلزله زده ورزقان نمودند. بسته ه - ه روستاهای ورزقان توزیع گردید. گفت - زلزله زده ورزقان شامل تن ماهی، کنسرو - ونی روستای ورزقان در این زلزله آسیب د - ند همیشه ، در اقدامی انسان دوستانه هم - زلزله زده در روستاهای ورزقان در شه - تَرک" در شهرستان میانه استان آذر - ه که حداقل در 7 استان شمال‌غرب ک - افق کوروش در شمال غرب کشور ، در راست - لزله زده ی شهرستان میانه +صوتی افق کو - ورزقان در شهرستان میانه ،از طریق ارس - ک" در شهرستان میانه استان آذربای - افق کوروش شهرستان میانه، در بین خانو - ی شهرستان میانه +صوتی افق کوروش همان - در شهرستان میانه ،از طریق ارسال کمکها - در شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی
رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، زلزله ، روستاهای زلزله زده ، همراهی افق کوروش با روستاهای زلزله زده ، روستاهای زلزله زده ی ورزقان در شهرستان میانه ، زلزله در آذربایجان شرقی ، اخبار استان در رادیو افق کوروش ، معاونت افق کوروش در شمال غرب کشور منطقه 3 ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، ضرورت فرانچایز ، فرانچایز افق کوروش ، فرانچایز ، رادیو افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، شعبه مطهری فروشگاه افق کوروش شهرستان میانه ، ارسال کمک های غیر نقدی ، کمک های غیر نقدی ، بسته های غذایی ، سجاد نصرالهی معاونت اجرایی منطقه 3 افق کوروش در استان های آذربایجان غربی و شرقی ، سجاد نصرالهی ، معاونت منطقه 3 افق کوروش ،
267 بازدید، پنج شنبه بیست و سوم آبان ۹۸