دکتر

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
دکتر
گالری تصاویر - دوره دوم قرعه کشی جشنواره اویلا و فامیلاگالری تصاویر - دوره دوم قرعه کشی جشنواره اویلا و فامیلا
دوره دوم قرعه کشی جشنواره اویلا و فامیلا ، دوره دوم قرعه کشی جشنواره اویلا و فامیلا در افق کوروش ، قرعه کشی جشنواره اویلا و فامیلا ، قرعه کشی ، جشنواره اویلا و فامیلا ، اویلا ، فامیلا ، افق کوروش ، اویلا و فامیلا در افق کوروش ، فامیلا در افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، فروشگاه افق کوروش ، رادیو فروشگاه افق کوروش ، فروشگاه همواره تحفیف افق کوروش ، رادیو فروشگاه همواره تحفیف افق کوروش ، فروشگاه زنجیره ای افق کوروش ، رادیو فروشگاه زنجیره ای افق کوروش ، دکتر فخریان ، مهندس فخریان ، مهندس نادری مارکتینگ افق کوروش ، مارکتینگ افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبانی ، خرید افق کوروش ، تخفیف افق کوروش ، جشنواره افق کوروش ، کالا افق کوروش ، محصولات افق کوروش ، جایزه افق کوروش ، okcsradio ، okcs ، radio ، ofoghkoorosh ، ofoghkourosh ، radioofoghkourosh ،
90 بازدید، پنج شنبه شانزدهم آبان ۹۸
گفتگو با دکتر صبوری قائم مقام مدیرعامل افق کوروشگفتگو با دکتر صبوری قائم مقام مدیرعامل افق کوروش - گفتگو با دکتر صبوری قائم مقام مدیرعام
گفتگو با دکتر صبوری ، دکتر صبوری ، قائم مقام مدیرعامل فروشگاه زنجیره ای افق کوروش ، قائم مقام مدیرعامل افق کوروش ، حسین صبوری ، دکتر حسین صبوری ، گفتگو رادیو افق کوروش ، مدیرعامل فروشگاه زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، افق کوروش ، گفتگو با دکتر صبوری تصویری ،
49 بازدید، چهارشنبه ششم آذر ۹۸
دکتر صبوری: تا پایان سال ۹۸ به سقف ۲۰۰۰ فروشگاه خواهیم رسید.دکتر صبوری: تا پایان سال ۹۸ به سقف ۲۰۰۰ فروشگاه خواهیم رسید. - دکتر صبوری: تا پایان سال ۹۸ به سقف ۲۰ - ق-در-بورس/ دکتر -صبوری.jpg رادیو اف ۰۰ فروشگاه خواهیم رسید. برنامه شرکت ا ۰۰ فروشگاه خواهیم رسید. برنامه شرکت ا ۰۰ فروشگاه خواهیم رسید. برنامه شرکت ا
سقف ۲۰۰۰ فروشگاه افق کوروش ، دکتر صبوری ، دکتر صبوری افق کوروش ، مصاحبه با دکتر صبوری ، صبوری افق کوروش ، صبوری قائم مقام مدیرعامل شرکت افق کوروش ، قائم مقام مدیرعامل شرکت افق کوروش ، قائم مقام مدیرعامل افق کوروش ، قائم مقام افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، افق کوروش ،
18 بازدید، یکشنبه دهم آذر ۹۸
دکتر صبوری در رادیو افق کوروش +مصاحبه صوتیدکتر صبوری در رادیو افق کوروش +مصاحبه صوتی - دکتر صبوری در رادیو افق کوروش +مصاحبه - کوروش با دکتر صبوری قائم مقام مدیرعا - ایت/اخبار/ دکتر -صبوری.jpg فایل صوتی مص - . دکتر صبوری درباره حضور موف - . دکتر صبوری درباره افتتاح شع
مهندس حسین صبوری ، مهندس صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت افق کوروش ، قائم مقام مدیرعامل افق کوروش ، مصاحبه با برنامه "افق 6" ، برنامه "افق 6" ، افق 6 ، ویژه برنامه رادیو افق کوروش ، سالگرد تاسیس افق کوروش ، ششمین سالگرد افتتاح افق کوروش ، ششمین سالگرد ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، مشتریان و همکاران ، فروشگاه زنجیره ای ، فرانچایز افق کوروش ، پاسخ به تخفیف های ، کوروش تخفیف ، افق کوروش تخفیف ، دکتر ، بازار بورس ، سود افق کوروش ، قائم مقام مدیرعامل ، 670 شعبه فرانچایز ، درصد هزینه تجهیزات ، اعطای نمایندگی ، رادیو افق کوروش ، مصاحبه اختصاصی رادیو افق کوروش ، اختصاصی رادیو افق کوروش با دکتر صبوری ، دکتر صبوری در رادیو افق کوروش ، قائم مقام مدیرعامل در رادیو افق کوروش ، قائم مقام افق کوروش در رادیو افق کوروش ، مصاحبه اختصاصی دکتر صبوری ،
71 بازدید، یکشنبه دهم آذر ۹۸
گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر صبوریگفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر صبوری - کوروش با دکتر صبوری گفتگو رادیو افق - قکوروش با دکتر صبوری قائم مقام مدیرعا - کوروش با دکتر صبوری قائم مقام مدیرعا
گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر صبوری ، دکتر صبوری ، رادیو افق کوروش ، دکتر صبوری قائم مقام مدیرعامل افق کوروش ، افق کوروش ، قائم مقام مدیرعامل افق کوروش ، حسین صبوری ، مهندس حسین صبوری ،
23 بازدید، یکشنبه دهم آذر ۹۸
دکتر صبوری در رادیو افق کوروش +فایل تصویریدکتر صبوری در رادیو افق کوروش +فایل تصویری - دکتر صبوری در رادیو افق کوروش +فایل ت - کوروش با دکتر صبوری قائم مقام مدیرعا
گفتگو رادیو افق کوروش ، دکتر صبوری ، قائم مقام مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، قائم مقام مدیرعامل افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، فایل تصویری مهندس صبوری ، تصویری مهندس صبوری ،
17 بازدید، یکشنبه دهم آذر ۹۸
دکتر صبوری در نشست خبری ششمین سالگرد افق کوروش +صوتیدکتر صبوری در نشست خبری ششمین سالگرد افق کوروش +صوتی - دکتر صبوری در نشست خبری ششمین سالگرد - نشست-خبری- دکتر -صبوری(2).jpg رادیو افق افق کوروش +صوتی قائم مقام مدیرعامل اف افق کوروش +صوتی قائم مقام مدیرعامل اف افق کوروش +صوتی قائم مقام مدیرعامل اف
دکتر صبوری ، قائم مقام مدیرعامل افق کوروش ، افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، نشست خبری که به مناسبت ششمین سالگرد افتتاح ، نشست خبری مدیران افق کوروش ، نشست خبری دکتر صبوری ، ششمین سالگرد افتتاح افق کوروش ، همواره تخفیف افق کوروش ، افتتاح فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، مدیرعامل فروشگاه اینترنتی اکالا ، خبرنگاران ، حسین صبوری ، هزار میلیارد تومان تخفیفات ، حاضر تعداد 665 شعبه فرانچایز ، حذف واسطه ها ، کلب خانی اُکالا ، بازوی اینترنتی افق کوروش ،
48 بازدید، سه شنبه دوازدهم آذر ۹۸
جشن شش سالگی افق کوروش برگزار شد +صوتیجشن شش سالگی افق کوروش برگزار شد +صوتی - اسم ابتدا دکتر امیرخسرو فخریان مدیرعا - در ادامه دکتر مسعود گودرزی نائب رئیس
جشن شش سالگی افق کوروش ، جشن شش ، جشن شش سالگی ، شش سالگی افق کوروش ، افق کوروش ، افق کوروش در کنار همکاران ، شش سالگی ، جشن ، شش ، تولد شش سالگی افق ، تولد شش سالگی افق کوروش ، تولد شش سالگی افق کوروش در هتل ارم تهران ، افق کوروش در هتل ارم ، هتل ارم تهران ، نائب رئیس هیئت مدیره ، مدیر عامل ، مدیران افق کوروش ، دکتر امیرخسرو فخریان مدیرعامل افق کوروش ، دکتر امیرخسرو فخریان ، مدیرعامل افق کوروش ، امیرخسرو فخریان مدیرعامل افق کوروش ، خسرو فخریان مدیرعامل افق کوروش ، فخریان مدیرعامل افق کوروش ، امیرخسرو فخریان ، خسرو فخریان ، دستاورد ، افزایش شعب افق کوروش ، 250 شرکت برتر دنیا ، اتفاقات آینده ، تقویت نقاط قوت ، خدمات دهی به مشتریان ، کاهش نقاط ضعف ، دکتر مسعود گودرزی نائب رئیس هیئت مدیره افق کوروش ، دکتر مسعود گودرزی ، مسعود گودرزی نائب رئیس هیئت مدیره افق کوروش ، گودرزی نائب رئیس هیئت مدیره افق کوروش ، نائب رئیس هیئت مدیره افق کوروش ، مسعود گودرزی نائب رئیس هیئت مدیره افق کوروش ، تبریک تولد شش سالگی افق کوروش ، تحقق اهداف پیش بینی شده ، افق کوروش تا سال 1404 ، برنامه های جانبی ، اجرای موسیقی نواحی ، گروه هنری رستاک ، اجرای موسیقی نواحی توسط گروه هنری رستاک ، رستاک ، گروه هنری ، اجرای موسیقی ، موسیقی نواحی ، اجرای طنز توسط حسن ریوندی ، اجرای طنز ، طنز توسط حسن ریوندی ، حسن ریوندی ، ریوندی ، عکس یادگاری ، همکاران ، یک سال کاری ، ثبت ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبان ، دکتر دلفانی مدیر مارکتینگ افق کوروش ، دلفانی بازاریابی افق کوروش ، دکتر حسن نژاد بازاریابی افق کوروش ، منابع انسانی افق کوروش ، رادیوی افق کوروش ، پرسنل افق کوروش ، همکاران افق کوروش ، کسانیکه در افق کوروش کار می کنند ، تولد افق کوروشی ها ، جشن افق کوروشی ها ، شش سالگی افق کوورشی ها ، دورهمی افق کوروشی ها ، جمعی از پرسنل افق کوروش ، جشن دسته جمعی افق کوروش ، جشن تولد افق کوروش با همکاران ، افق کوروش تولدش را جشن گرفت ، افق کوروش شش ساله شد ، شروع سال کاری جدید در افق کوروش ، فروشگاه افق کوروش ، شعبه افق کوروش ، حسن ریوندی همراه افق کوروشی ها ، گروه رستاک با افق کوروش ، اجرای ریوندی برای افق کوروشی ها ، اجرای ریوندی برای افق کوروشی ها ، okcsradio ، okcs ،
57 بازدید، پنج شنبه چهاردهم آذر ۹۸
جشن ششمین سالگرد افتتاح افق کوروش +مشروح خبرجشن ششمین سالگرد افتتاح افق کوروش +مشروح خبر
جشن ششمین سالگرد افتتاح فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش ، جشن ششمین سالگرد افتتاح افق کوروش ، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره افق کوروش ، هتل بزرگ ارم ، مسعود گودرزی نایب رئیس هیأت مدیره ، مسعود گودرزی ، نایب رئیس هیأت مدیره افق کوروش ، مدیر عامل افق کوروش ، مهندس فخریان ، دکتر فخریان ، فخریان افق کوروش ، فخریان ، مصاحبه دکتر فخریان ، رادیو افق کوروش ،
11 بازدید، دوشنبه هجدهم آذر ۹۸
مهندس سیفی:برای بهترین بودن  نیاز به تلاش همگانی است +صوتیمهندس سیفی:برای بهترین بودن نیاز به تلاش همگانی است +صوتی - مایت آقای دکتر فخریان و سایر همکاران
مهندس سیفی ، معاونت اجرایی منطقه ۷ افق کوروش ، مهندس سیفی معاونت اجرایی منطقه ۷ افق کوروش ، سیفی معاونت اجرایی منطقه ۷ افق کوروش ، افق کوروش ، منطقه ۷ افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، 250 شرکت خرده فروشی برتر دنیا ، مسئولیت های اجتماعی ، هموطنان سیل زده ، مدیرعامل افق کوروش ، همکاران استان گلستان و مازندران ، 58 فروشگاه ، 5800 متر انبار ، 11000 متر انبار ، انبار زیر صفر ، دکتر فخریان ، okcsradio ، okcs ،
41 بازدید، دوشنبه هجدهم آذر ۹۸
شرکت سازنده