menusearch
رادیو افق کوروش

درآمد‌های عملیاتی

ایام سوگواری سالار شهیدان تسلیت باد
چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹ | ۱۸:۵۵:۴۵
درآمد‌های عملیاتی
افزایش متوسط فروش ماهیانه افق کوروشافزایش متوسط فروش ماهیانه افق کوروش - کسب درآمد عملیاتی ۹.۱۶۷ میلیارد ریال - ل درآمدهای عملیاتی محقق شده این شرکت
، به گزارش رادیو افق کوروش ، افزایش متوسط فروش ماهیانه افق کوروش ، فروش محقق شده اردیبهشت ماه در مقایسه با ماه قبل از آن در حدود ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد ، رادیو افق کوروش ، افق کوروش ، واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز ، شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورش ، دومین ماه از سال مالی ، کسب درآمد عملیاتی ۹۱۶۷ میلیارد ریالی ، کالا‌ها ، محصولات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، جمع کل درآمد‌های عملیاتی محقق شده ، ۱۷ هزار و ۵۱۴ میلیارد ریال ، رشد فروش ، افزایش نرخ کالا‌ها ، محصولات عرضه شده توسط این شرکت ، افزایش سهم بازار ، صنعت خرده فروشی ، گسترده‌تر شدن شعب ، فروش محقق شده اردیبهشت ماه ، ۱۰ درصد افزایش ، اصلی‌ترین گروه‌های کالایی به فروش رسیده ، گروه محصولات خوراکی ، گروه محصولات پروتئینی ، گروه محصولات شوینده ، گروه محصولی ، فروش‌های ماهیانه ، ارزش فروش کالا‌ها ، محصولات ، متوسط فروش ماهیانه ، رادیو شرکت افق کوروش ، رادیو شعبه افق کوروش ، رادیو تخفیف افق کوروش ، رسانه صوتی افق کوروش ، رادیو خرید از افق کوروش ، رادیو فروش اینترنتی افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبانی ، okcsradio ، okcs ،
112 بازدید، دوشنبه دوازدهم خرداد ۹۹
افزایش متوسط فروش ماهیانه افزایش متوسط فروش ماهیانه "افق" به بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان - کسب درآمد عملیاتی ۹.۳۸۱ میلیارد ریال - ل درآمدهای عملیاتی محقق شده این شرکت
، رادیو افق کوروش ، نماد افق ، مجمع افق ، افزایش سرمایه افق ، افزایش متوسط فروش ماهیانه ، شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورش ، رادیو افق کوروش میلاد حسن زاده ، درآمد‌های عملیاتی ،
67 بازدید، چهارشنبه یازدهم تیر ۹۹
رشد ۲۰ درصدی درآمد شرکت در تیر ماه رشد ۲۰ درصدی درآمد شرکت در تیر ماه - صلی افزایش درآمد‌های شرکت عنوان کرد. - ش درآمدهای عملیاتی مواجه شده و در حال
، رشد ۲۰ درصدی درآمد شرکت در تیر ماه ، گزارش رادیو افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، شرکت افق کوروش ، افزایش درآمد‌های عملیاتی ، متوسط فروش ماهیانه این شرکت ، متوسط فروش ماهیانه این شرکت اندکی بیش از ۹۰۰۰ میلیارد ریال بوده ، مبلغ فروش محقق شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش ، مبلغ فروش محقق شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش به بیش از ۱۰ هزار و ۹۷۶ میلیارد ریال رسیده ، رشد ۲۰ درصدی درآمد‌های فروش ، افزایش شبکه فروش شرکت ، رشد سهم از بازار ، دلیل اصلی افزایش درآمد‌های شرکت ، رشد نرخ فروش محصولات عرضه شده در فروشگاه‌های این شرکت ، جمع درآمد محقق شده ۴ ماهه شرکت به بیش از ۳۷ هزار و ۸۷۲ میلیارد ریال رسیده ک ، ۶۵ درصد افزایش ، نرخ فروش محصولات عرضه شده ، محصولات پروتئینی ب ، افزایش ۱۶ درصدی ، محصولات شوینده و خوراکی ، یک و ۲۵ درصدی ، فروشگاه افق کوروش ، رادیو فروشگاه افق کوروش ، تخفیف افق کوروش ، جشنواره افق کوروش ، سهم همسایگی ، رادیو تخفیف افق کوروش ، رادیو فروشگاه زنجیره ای افق کوروش ، میلاد حسن ازده ، نیلوفر نگهبانی ، okcsradio ، okcs ،
93 بازدید، شنبه یازدهم مرداد ۹۹