menusearch
رادیو افق کوروش

امیرخسرو فخریان رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای

استخدام در افق کوروش
یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | ۴:۵۳:۱
امیرخسرو فخریان رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای
گفتگوی شفاف با دکتر امیرخسرو فخریانگفتگوی شفاف با دکتر امیرخسرو فخریان - وروش دکتر امیرخسرو فخریان رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ، دوشنبه 15 دی ماه ساعت 14 - اف با دکتر امیرخسرو فخریان گفتگو شفاف - ر امیرخسرو فخریان گفتگو شفاف و بی واس - طه با دکتر فخریان رئیس اتحادیه کشوری - کتر فخریان رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه - خریان رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه زنجی - یس اتحادیه کشوری فروشگاه زنجیره ای /u - ادیه کشوری فروشگاه زنجیره ای /uploadf - اف قیمت در فروشگاه های زنجیره ای و را - در فروشگاه های زنجیره ای و راه حل های - ری فروشگاه زنجیره ای /uploadfile/file - روشگاه های زنجیره ای و راه حل های آن - گاه زنجیره ای /uploadfile/file_portal - ه ای زنجیره ای و راه حل ه ای آن خواهند
، گفتگو شفاف و بی واسطه با دکتر فخریان رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه زنجیره ای ، گفتگو شفاف با دکتر امیرخسرو فخریان ، دکتر امیرخسرو فخریان رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ، دکتر امیرخسرو فخریان ، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ، اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ، امیرخسرو فخریان رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ، فخریان رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ، دوشنبه 15 دی ماه ساعت 14:00 ، بررسی دلایل اختلاف قیمت در فروشگاه های زنجیره ای و راه حل های آن ، بصورت زنده از طریق رادیو افق کوروش ، گفتگو با دکتر فخریان ، مصاحبه دکتر فخریان ، جوابیه دکتر فخریان درباره اختلاف قیمت در فروشگاه زنجیره ای ، مصاحبه رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای ، جواب دکتر فخریان به اختلاف قیمت در فروشگاه های زنجیره ای ، پاسخ امیرخسرو فخریان به اختلاف قیمت فروگاه ها ، مصاحبه زنده با امیرخسرو فخریان ، بررسی دلایل اختلاف قیمت فروشگاه ها توسط دکتر فخریان ، رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای پاسخ داد ، رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای جوواب داد ، جواب دکتر فخریان به اختلاف قیمت ها ، رادیو افق کوروش ، رادیو ، افق کوروش ، بورس افق ، بورس افق کوروش ، جشنواره افق کوروش ، خرید از افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبانی ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاه افق کوروش ، دکتر فخریان ، امیرخسرو فخریان ، خرید خوب ، خرید با تخفیف ، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، اتحادیه فروشگاه ای زنجیره ای ، دکتر حسین صبوری ، فرانچایز افق کوروش ، نمایندگی افق کوروش ، خرید خوب از افق کوروش ، رادیو فروشگاه اینترنتی افق کوروش ، خرید اینترنتی افق کوروش ، جایزه افق کوروش ، پرسنل افق کوروش ، پرتویی از افق ، کد تخفیف خرید از افق کوروش ، صنعت خرده فروشی ، خرده فروشی ، کالاهای تند گردش ، اکالا ، فروشگاه اینترنتی افق کوروش ، سایت رادیو افق کوروش ، سایت افق کوروش ، گوینده رادیو افق کوروش ، مجری رادیو افق کوروش ، کارگردان رادیو افق کوروش ، صدابردار رادیو افق کوروش ، برنامه رادیو افق کوروش ، فخریان ، امیرخسرو فخریان ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، اپلیکیشن یاشگاه مشتریان افق کوروش ، گروه صنعتی گلرنگ ، گلرنگ ، دکتر فضلی ، اخبار صنعت خرده فروشی ، اخبار فروشگاه های زنجیره ای ، افق کوروش بزرگترین فروشگاه زنجیره ای کشور ، افق کوروش در بورس ، سهام افق را از کجا بخریم ، سهامداران افق کوروش ، وب سایت افق کوروش ، وب سایت رادیو افق کوروش ، اینستاگرام افق کوروش ، اینستاگرام رادیو افق کوروش ، برنده های جشنواره افق کوروش ، جوایز میلیونی افق کوروش ، مصاحبه با مدیرعامل افق کوروش ، Okcsradio ، radio ، okcsradiocom ، okcsradioir ، okcs ، okcsir ، okcscom ،
114 بازدید، دوشنبه پانزدهم دی ۹۹
آمادگی کامل اتحادیه برای بازدید اصحاب رسانه و نهادهای نظارتی از شعب فروشگاهی اعضاء اتحادیهآمادگی کامل اتحادیه برای بازدید اصحاب رسانه و نهادهای نظارتی از شعب فروشگاهی اعضاء اتحادیه - رد. امیرخسرو فخریان رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای که به صورت تلفنی مهمان برن - امیرخسرو فخریان با بیان اینکه استقب - امیرخسرو فخریان با اشاره به گشت مید - امیرخسرو فخریان با تاکید براین که د - امیرخسرو فخریان با بیان اینکه در حا - اء اتحادیه رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه - ای درخشانی رئیس اتحادیه سوپر مارکت ها - مادگی کامل اتحادیه برای بازدید اصحاب - گاهی اعضاء اتحادیه رئیس اتحادیه کشوری - ی کامل این اتحادیه برای بازدید میدانی - اعضاء این اتحادیه تاکید کرد. http: - وروش -رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های - یس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ا - ای اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ا - عه اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ا - ت: اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ا - ادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای با ر - اری و تقلب فروشگاه های زنجیره ای بر آ - ت وارده بر فروشگاه های زنجیره ای گفت - ماتی که به فروشگاه های زنجیره ای وارد - یس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای در ا - ری فروشگاه های زنجیره ای با رد ادعاها - خصوص تخفیف های غیرواقعی، کم فروشی، کل - لب فروشگاه های زنجیره ای بر آمادگی کا - بر فروشگاه های زنجیره ای گفت : در راس - به فروشگاه های زنجیره ای وارد می شود - روشگاه های زنجیره ای با رد ادعاهای مط - روشگاه های زنجیره ای بر آمادگی کامل ا - روشگاه های زنجیره ای گفت : در راستای - روشگاه های زنجیره ای وارد می شود آماد - روشگاه های زنجیره ای در این برنامه که - ه ای زنجیره ای با رد ادعاه ای مطرح شده - ه ای زنجیره ای بر آمادگی کامل ای ن اتحا - ه ای زنجیره ای گفت : در راست ای شفافیت - ه ای زنجیره ای وارد می شود آمادگی داری - ه ای زنجیره ای در ای ن برنامه که به صور
، آمادگی کامل اتحادیه برای بازدید اصحاب رسانه و نهادهای نظارتی از شعب فروشگاهی اعضاء اتحادیه ، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای با رد ادعاهای مطرح شده بر آمادگی کامل این اتحادیه برای بازدید میدانی اصحاب رسانه و نهادهای نظارتی از شعب فروشگاهی اعضاء این اتحادیه تاکید کرد ، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ، تخفیف های غیرواقعی ، کم فروشی ، کلاهبرداری و تقلب فروشگاه های زنجیره ای ، بازدید میدانی اصحاب رسانه و نهادهای نظارتی از شعب فروشگاهی ، امیرخسرو فخریان رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ، رد اتهامات وارده بر فروشگاه های زنجیره ای ، شفافیت سازی و با هدف واهی بودن اتهاماتی که به فروشگاه های زنجیره ای وارد می شود ، اصحاب رسانه ، نهادهای نظارتی ، کلیه شعب فروشگاهی ، بازدید میدانی ، رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای ، درخشانی رئیس اتحادیه سوپر مارکت ها و مواد پروتئینی ، کم فروشی و گرانفروشی اجناس در فروشگاه های زنجیره ای ، امیرخسرو فخریان ، استقبال ۸۵ میلیون هموطنان از فروشگاه های زنجیره ای ، فروشگاه‌های زنجیره ای تخفیفاتی را از تولیدکننده گرفته و مستقیم به مصرف کننده ارائه می دهند ، سوپرمارکت ها ، فروشگاه های زنجیره ای عضو این اتحادیه ا ، توسعه فروشگاه های زنجیره ای ، مسئولان تعزیرات و بازرسی کل کشور ، شعب اعضای اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ، فروشگاه زنجیره ای در سطح شهر تهران ، مغایرت کالایی یا مغایرت وزنی ، فعالیت فروشگاه های زنجیره ای ، کم فروشی فروشگاه های زنجیره ای ، فروشگاه های زنجیره ای برخی کالا با تخفیف ۷۰ درصدی ، بازرس تعزیرات و بازرسی کل کشور ، پروانه کسب ، در حال حاضر ۲۰۰۰ سوپرمارکت ، تابلوی رایگان و صندوق متمرکز فروشگاهی ، رادیو افق کوروش ، رادیو ، افق کوروش ، بورس افق ، بورس افق کوروش ، جشنواره افق کوروش ، خرید از افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبانی ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاه افق کوروش ، دکتر فخریان ، امیرخسرو فخریان ، خرید خوب ، خرید با تخفیف ، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، اتحادیه فروشگاه ای زنجیره ای ، دکتر حسین صبوری ، فرانچایز افق کوروش ، نمایندگی افق کوروش ، خرید خوب از افق کوروش ، رادیو فروشگاه اینترنتی افق کوروش ، خرید اینترنتی افق کوروش ، جایزه افق کوروش ، پرسنل افق کوروش ، پرتویی از افق ، کد تخفیف خرید از افق کوروش ، صنعت خرده فروشی ، خرده فروشی ، کالاهای تند گردش ، اکالا ، فروشگاه اینترنتی افق کوروش ، سایت رادیو افق کوروش ، سایت افق کوروش ، گوینده رادیو افق کوروش ، مجری رادیو افق کوروش ، کارگردان رادیو افق کوروش ، صدابردار رادیو افق کوروش ، برنامه رادیو افق کوروش ، فخریان ، امیرخسرو فخریان ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، اپلیکیشن یاشگاه مشتریان افق کوروش ، گروه صنعتی گلرنگ ، گلرنگ ، دکتر فضلی ، اخبار صنعت خرده فروشی ، اخبار فروشگاه های زنجیره ای ، افق کوروش بزرگترین فروشگاه زنجیره ای کشور ، افق کوروش در بورس ، سهام افق را از کجا بخریم ، سهامداران افق کوروش ، وب سایت افق کوروش ، وب سایت رادیو افق کوروش ، اینستاگرام افق کوروش ، اینستاگرام رادیو افق کوروش ، برنده های جشنواره افق کوروش ، جوایز میلیونی افق کوروش ، مصاحبه با مدیرعامل افق کوروش ، Okcsradio ، radio ، okcsradiocom ، okcsradioir ، okcs ، okcsir ، okcscom ،
94 بازدید، یکشنبه بیست و یکم دی ۹۹