menusearch
رادیو افق کوروش

افزایش متوسط فروش ماهیانه

ایام سوگواری سالار شهیدان تسلیت باد
شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ | ۱۵:۲۸:۵۸
افزایش متوسط فروش ماهیانه
افزایش متوسط فروش ماهیانه افق کوروشافزایش متوسط فروش ماهیانه افق کوروش - افزایش متوسط فروش ماهیانه افق کوروش ف - ود ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. /up - از دو محل افزایش نرخ کالاها و محصولا - نین از محل افزایش سهم بازار این شرکت - ود ۱۰ درصد افزایش را نشان میدهد. ا - رسیده بود، متوسط فروش ماهیانه این شرک - افق کوروش فروش محقق شده اردیبهشت ماه - ب شاهد رشد فروش به میزان ۷۰ درصد هست - این رشد فروش از دو محل افزایش نرخ - ه ذکر است، فروش محقق شده اردیبهشت ماه - کالایی به فروش رسیده توسط این مجموعه - سی فروشهای ماهیانه این شرکت طی ۶ ماه - متوسط فروش ماهیانه این شرکت در حدود ۸
، به گزارش رادیو افق کوروش ، افزایش متوسط فروش ماهیانه افق کوروش ، فروش محقق شده اردیبهشت ماه در مقایسه با ماه قبل از آن در حدود ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد ، رادیو افق کوروش ، افق کوروش ، واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز ، شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورش ، دومین ماه از سال مالی ، کسب درآمد عملیاتی ۹۱۶۷ میلیارد ریالی ، کالا‌ها ، محصولات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، جمع کل درآمد‌های عملیاتی محقق شده ، ۱۷ هزار و ۵۱۴ میلیارد ریال ، رشد فروش ، افزایش نرخ کالا‌ها ، محصولات عرضه شده توسط این شرکت ، افزایش سهم بازار ، صنعت خرده فروشی ، گسترده‌تر شدن شعب ، فروش محقق شده اردیبهشت ماه ، ۱۰ درصد افزایش ، اصلی‌ترین گروه‌های کالایی به فروش رسیده ، گروه محصولات خوراکی ، گروه محصولات پروتئینی ، گروه محصولات شوینده ، گروه محصولی ، فروش‌های ماهیانه ، ارزش فروش کالا‌ها ، محصولات ، متوسط فروش ماهیانه ، رادیو شرکت افق کوروش ، رادیو شعبه افق کوروش ، رادیو تخفیف افق کوروش ، رسانه صوتی افق کوروش ، رادیو خرید از افق کوروش ، رادیو فروش اینترنتی افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبانی ، okcsradio ، okcs ،
110 بازدید، دوشنبه دوازدهم خرداد ۹۹
افزایش متوسط فروش ماهیانه افزایش متوسط فروش ماهیانه "افق" به بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان - افزایش متوسط فروش ماهیانه "افق" به بی - یارد تومان فروش محقق شده خرداد ماه در - این میزان فروش نسبت به ماه گذشته رشد - ب شاهد رشد فروش به میزان ۶۶ درصد هستی - ه ذکر است، فروش محقق شده خرداد ماه در - کالایی به فروش رسیده توسط این مجموعه
، رادیو افق کوروش ، نماد افق ، مجمع افق ، افزایش سرمایه افق ، افزایش متوسط فروش ماهیانه ، شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورش ، رادیو افق کوروش میلاد حسن زاده ، درآمد‌های عملیاتی ،
64 بازدید، چهارشنبه یازدهم تیر ۹۹