استقبال بی نظیر از غرفه افق کوروش در دومین نمایشگاه فرانچایز

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
استقبال بی نظیر از غرفه افق کوروش در دومین نمایشگاه فرانچایز
در نمایشگاه فرانچایز چه گذشت؟در نمایشگاه فرانچایز چه گذشت؟ - چه گذشت؟ استقبال بی نظیر از غرفه افق کوروش در دومین نمایشگاه فرانچایز http://uupload.ir/files/h7 - افق کوروش از نخستین پیشگامان رونق کس - وزارت صمت از غرفه افق کوروش ب از دید ک - بهره مندی از برند معتبر، سیستم فروش - ا حق تابلو از مزیت های دریافت نمایندگ - (فرانچایز) از فروشگاه های زنجیره ای ا - ارت صمت از غرفه افق کوروش بازدید کرد. - تصویری در غرفه با مدیران ارشد افق کو - زنجیره ای افق کوروش از نخستین پیشگام - مت از غرفه افق کوروش بازدید کرد. ع - وامل رادیو افق کوروش نیز در این نمایش - دیران ارشد افق کوروش ، همکاران ، فعال - زنجیره ای افق کوروش است. همچنین ف - یره ای افق کوروش از نخستین پیشگامان ر - ز غرفه افق کوروش بازدید کرد. عوامل - رادیو افق کوروش نیز در این نمایشگاه - ن ارشد افق کوروش ، همکاران ، فعالان م - ید. افق کوروش در پنجمین سالگرد افت - فرانچایز، در دومین نمایشگاه بین المل - گفتنی است، در نخستین روز برپایی نمایش - کوروش نیز در این نمایشگاه این بار ب - ضور تصویری در غرفه با مدیران ارشد افق - عالان موفق در عرصه تجارت و بازرگانی و - انچایز، در دومین نمایشگاه بین المللی - کوروش، در دومین کنفرانس بین المللی & - در نمایشگاه فرانچایز چه گذشت؟ http:/ - ، در دومین نمایشگاه بین المللی فرانچا - روز برپایی نمایشگاه فرانچایز و توسعه - نیز در این نمایشگاه این بار با حضور - ین صنعت در نمایشگاه بین المللی فرانچا - ر نمایشگاه فرانچایز چه گذشت؟ http:// - بین المللی فرانچایز و توسعه کسب و کار - ی نمایشگاه فرانچایز و توسعه کسب و کار - اقمندان به فرانچایز مصاحبه و گفت گو ک - روشگاه های فرانچایز را تا سقف مبلغ 30
رادیو افق کوروش ، رادیو افق ، رادیو کوروش ، حضور فروشگاه زنجیره ای افق کوروش در دومین نمایشگاه فرانچایز و توسعه کسب و کار ، در نمایشگاه فرانچایز چه گذشت؟ ، استقبال بی نظیر از غرفه افق کوروش در دومین نمایشگاه فرانچایز ، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، نخستین پیشگامان رونق کسب و کار ، فرانچایز ، دومین نمایشگاه بین المللی فرانچایز و توسعه کسب و کار ، نخستین روز برپایی نمایشگاه فرانچایز و توسعه کسب و کار ، عباس قبادی معاون محترم بازرگانی داخلی وزارت صمت ، غرفه افق کوروش ، عوامل رادیو افق کوروش ، مدیران ارشد افق کوروش ، فعالان موفق در عرصه تجارت و بازرگانی ، علاقمندان به فرانچایز ، افق کوروش ، افق کوروش در پنجمین سالگرد افتتاحیه اش ، تقویت حوزه کارآفرینی ، وامِ تجهیز فروشگاه های فرانچایز ، ارائه تسهیلات خرید تجهیزات فروشگاهی ، عدم نیاز به خرید نقدی اقلام ، بهره مندی از برند معتبر ، سیستم فروش و مدیریت موجودی کالا ، آموزش رایگان پرسنل فروشگاهی ، مزیت های دریافت نمایندگی فرانچایز ، مزیت های دریافت نمایندگی فرانچایز از فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، توسعه شعب به شیوه فرانچایز ، دومین کنفرانس بین المللی "فرانچایز ایران" ، برندهای معتبر داخلی ، مدیران ارشد سازمان ها ، شرکت های دولتی و خصوصی ، نمایشگاه بین المللی فرانچایز و توسعه کسب و کار ، فرانچایز های پیشروی ایرانی ، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به جهت پیشرو در توسعه شعب فرانچایز مورد تقدیر قرار گرفت ، تقدر از افق کوروش در کنفرانس بین المللی فرانچایز و کسب و کار ، تندیس زرین فرانچایز پیشرو ایرانی ، مهدی غضنفری وزیر سابق صنعت معدن و تجارت ، سید محمدرضا مرتضوی دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ، قائم مقام شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، چالش ها و فرصت های توسعه صنعت فرانچایز در ایران ، حسین صبوری قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، تأثیر صنعت فرانچایز در رشد اشتغال کشور ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبان ،
330 بازدید، یکشنبه شانزدهم دی ۹۷
طراحی توسط یوتاب وب