گپ و گفت صمیمانه با مهندس مهرداد والی نژاد از معاونین گروه صنعتی گلرنگ

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
۱۳۹۸/۷/۲۹ دوشنبه
(1)
(0)
گپ و گفت صمیمانه با مهندس مهرداد والی نژاد از معاونین گروه صنعتی گلرنگ
گپ و گفت صمیمانه با مهندس مهرداد والی نژاد از معاونین گروه صنعتی گلرنگ

گپ و گفت صمیمانه رادیو افق کوروش با مهندس مهرداد والی نژاد از معاونین گروه صنعتی گلرنگ

 

 

شرکت سازنده