کلیپ تصویری مصاحبه با سامان یاسمی

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
۱۳۹۸/۸/۹ پنج شنبه
(0)
(0)
کلیپ تصویری مصاحبه با سامان یاسمی
کلیپ تصویری مصاحبه با سامان یاسمی

مصاحبه با سامان یاسمی همکار منطقه یک افق کوروش و داور ممتاز و مربی تیم کشتی کارگران استان لرستان

 

 

شرکت سازنده