menusearch
رادیو افق کوروش

فروشگاه های زنجیره ای را باید به خاطر لحاظ تخفیف تشویق کرد

استخدام در افق کوروش
چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ | ۲۰:۱۴:۴۹
۱۳۹۹/۸/۲۷ سه شنبه
(0)
(0)
فروشگاه های زنجیره ای را باید به خاطر لحاظ تخفیف تشویق کرد
فروشگاه های زنجیره ای را باید به خاطر لحاظ تخفیف تشویق کرد

به گزارش رادیو افق کوروش به نقل از اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای دکتر تقوی شوازی که برای گفتگو درخصوص شائبه های مطرح شده درخصوص تبانی تولیدکنندگان با فروشگاههای زنجیرهای در خصوص نرخ گذاری کالاهای ارائه شده به مشتریان در این برنامه رادیویی بصورت تلفنی حاضر شده بود گفت: این موضوع یکی از مباحثی است که از سوی مراجع ذی ربط دنبال می شود؛ اما قبل از تحلیل این موضوع باید درخصوص مبحث تخفیف مباحثی را بیان کرد.
مدیرکل نظارت بر شبکههای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صمت با بیان اینکه یک عمل خوب همچون تخفیف را نباید بد تفسیر کرد افزود: معنای لغوی تخفیف یعنی کم کردن قیمت؛ به این صورت که از مقداری که یک فرد به صورت قانونی امکان دریافت دارد، بخشی را تحت عنوان تخفیف کاهش دهد. به همین دلیل این که فروشگاه های زنجیره ای نسبت به قیمتی که بر روی کالا درج شده است و براساس قانون استحقاق دریافت آن را دارند درصدی را تخفیف می دهند، خدمت پسندیده ای است که شایسته تشویق است.
وی با اشاره به اهمیت تخفیف ادامه داد اهمیت تخفیف تا جایی است که حتی در احکام قضایی نیز تخفیف در مجازات وجود دارد اما اینکه تخفیف از کجا می آید و درست است یا غلط جای بررسی دارد.
مدیرکل نظارت بر شبکههای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت با تاکید بر اینکه فروشگاه های زنجیره ای امروز یک نیاز است بر 70 سال فعالیت فروشگاه های زنجیره ای در کشور اشاره کرد و افزود: فروشگاه های زنجیره ای در جهان، یک صنعت بشمار می روند و به عنوان یکی از حلقه های نظام توزیع و پخش نمی توان آنها را نادیده گرفت.
دکتر تقوی شوازی با برشمردن امکانات و مزایای فروشگاه های زنجیره ای که باعث و مبنای تخفیف در فروشگاههای زنجیره ای می شوند یکی از ویژگی های فروشگاههای زنجیره ای را تخصص گرایی عنوان کرد و افزود: بکارگیری افراد متخصص در زمینه خرید، فروش، بازاریابی و امور مالی، افزایش کارایی و بهرهوری و در نتیجه امکان کسب سود بیشتر را فراهم می کند.
مدیرکل نظارت بر شبکههای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت امکان خرید متمرکز و یکپارچه محصولات را یکی دیگر از ویژگی های فروشگاه های زنجیره ای عنوان کرد که بر مبحث سود تاثیر گذارند.
وی کم کردن و کم بودن فاصله تامین تا توزیع را یکی دیگری از فاکتورهای مهم در قیمت کالاها و توان ارائه تخفیف برشمرد و افزود: فروشگاه زنجیرهای به واسطه برخورداری از ویژگی ها و شرایطی می تواند مستقیما از منبع کالا دریافت کرده و سایر حلقه های توزیع را حذف کند. در شبکه و نظام توزیع تامین کننده، تولیدکننده، شرکت های پخش، عمده فروشی و خرده فروشی هستند که برای هر کدام از این حلقه ها از لحاظ قانونی درصدی از فروش متصور است و این کم کردن فاصله تامین تا توزیع به معنای کاهش هزینه عملیات است.
تقوی شوازی در خصوص علت تمایل تولیدکنندگان و تامین کنندگان برای حضور در فروشگاه های زنجیره ای گفت: در حال حاضر در کشور بالغ بر سه میلیون و نیم واحد صنفی داریم که بالغ بر یک میلیون از آن در نظام توزیع فعالیت دارند و مزایایی متعدد فروشگاه های زنجیره ای آنان را ترغیب به حضور در فروشگاه های زنجیرهای میکند.
وی فروش عمده و انبوه و ارتباط با یک سیستم متمرکز برای فروش را یکی از مزایای دیگر فروشگاه های زنجیره ای عنوان کرد و گفت: کم بودن هزینه های فروش، انبار داری، جلوگیری از خواب سرمایه ، تضمین فروش و امکان برنامه ریزی برای تولید، دریافت بموقع وجه، انتقال نظریات از مشتریان به واحدهای تولیدی در نهایت تولید و فروش بیشتری واحدها را ترغیب به حضور در فروشگاه های زنجیره ای می کند.
تقوی کاهش چشمگیر هزینه های سرسام آور تبلیغات برای برندها کم نام و نشان را علت به صرفه بودن حضور در فروشگاه های زنجیره ای شمرد.
مدیرکل نظارت بر شبکههای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت با بیان اینکه موارد گفته شده از عوامل تاثیر گذار در مبحث تخفیفات هستند، گفت: هر دو طرف با کاهش حاشیه سودی که قانون برای آنان متصور شده اقدام به عرضه با تخفیف می کنند که در حقیقت این موارد مبنای تخفیف در فروشگاه های زنجیره ای است که اقدام مثبتی محسوب می شود.
وی با بیان اینکه فروشگاه های زنجیره ای را برای این خدمت باید تشویق کرد گفت: با توجه به مسائلی که در کشور وجود دارد، طی این سال های اخیر فروشگاه های زنجیره ای متعهد شدند تا جایی که امکان پذیر باشد انواع کالاها را با درصد تخفیف به مشتریان عرضه کنند که مردم بتواننداز قیمت های پایین کالاها بهره مند بشوند.
تقوی در پاسخ به این سوال که این تخفیفات آیا از یک نظام و مجوز قانونی برخوردارند، گفت: تخفیفات  در اختیار خود فروشگاه های زنجیره ای است.
وی درخصوص نظارت بر تخفیفات نیز گفت: هیچ مخالفتی با تخفیف بیشتر نیست و برای کسی که می خواهد کالای خود را ارزانتر به بازار ارائه دهد با نظارت بر کیفیت و کمیت  توسط سازمانهای ذی ربط مخالفتی نداریم.
مدیرکل نظارت بر شبکههای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت در پاسخ به پرسش دیگری که آیا بقالی ها نیز می توانند تخفیف داشته باشند، اظهار داشت:  بله اگر آنها  تمایل داشته باشند با کاهش حاشیه سود خود می توانند محصولات را با تخفیف عرضه کنند که البته کالاها را با همان قیمت مصرف کننده عرضه می کنند که اگر بیشتر شود گران فروشی است و اگر پایین تر بدهد تخفیف است که کار زیبنده ای است و ما هم آن را توصیه و تشویق می کنیم.
وی درخصوص فروش اجباری اظهار داشت: با استناد به ماده64 قانون نظام صنفی این تخلف محرز است و نباید وجود داشته باشد. مردم می تواند از طریق  124 در سراسر کشور تخلفات تعزیراتی مثل گرانفروشی، کم فروشی را به سازمان های صمت انتقال  دهند که حتما بررسی می شود.
تقوی در خصوص تبلیغاتی مانند این که "یکی بخرو دوتا ببر" به چه صورت است، گفت: اگر قیمت رعایت بشود  هیچ اشکالی ندارد. فرض کنید تولید کننده تمایل دارد امروز به مناسبتی کالای خود را رایگان در اختیار مردم و یا یک فروشگاه قرار دهد  که این هیچ منعی ندارد. یا فروشگاه ی و تولیدکننده ای برای کسب سهم بیشتر از بازار کالا را برای یک یا دو ماه با بیست درصد تخفیف می دهد، که این هم منعی وجود ندارد.
وی با رد شائبه های مطرح شده درخصوص قیمت گذاری های سفارشی گفت:  اصلا و هیچ قیمت سفارشی نمیتواند از سوی فروشگاه های زنجیره ای به واحدهای تولیدکننده تحمیل شود.
تقوی با بیان اینکه چه کسی این شائبه های بی مورد را بوجود آورده تاکید کرد: تنها ده درصد سهم فروش کالا  در اختیار فروشگاه زنجیره ای است و نود درصد در اختیار فروشگاه های سنتی و مغازه هاست. یک واحد تولیدی  که سیستمی کار می کند و خط تولید دارد و باید صدرصد را پوشش دهد نظام دو نرخی را نمی تواند  برقرار کند. اگر بر فرض محال این کار را انجام دهد که خلاف است و با آن برخورد قانونی می شود از آن طرف در رقابت میماند. همچین چیزی متصور نیست.
مدیرکل نظارت بر شبکههای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت درخصوص نحوه قیمت گذاری کالاها اظهار داشت:  بجز کالاهای اساسی که قیمت مصوب دارد و توسط دولت تعیین می شود، نرخ گذاری بقیه کالاهای تولیدی در اختیار خودشان است که حسب ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت ملزم هستند قیمت را درج کنند. اگر گزارشی  مبنی  بر قیمت نامتعارف برسد  سازمان حمایت بررسی می کند که براساس قیمت تمام شده  قیمت درج شود.

، اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای ، دکتر تقوی شوازی ، تبانی تولیدکنندگان با فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، نرخ گذاری کالاها ، مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان ، مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت ، فروشگاه های زنجیره ای امروز یک نیاز است ، حلقه های نظام توزیع و پخش ، امکانات و مزایای فرروشگاه های زنجیره ای ، دکتر تقوی شوازی با برشمردن امکانات و مزایای فروشگاه های زنجیره ای ، مبنای تخفیف در فروشگاه‌های زنجیره ای ، گزارشی مبنی بر قیمت نامتعارف ، رادیو افق کوروش ، رادیو ، افق کوروش ، بورس افق ، بورس افق کوروش ، جشنواره افق کوروش ، خرید از افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبانی ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاه افق کوروش ، دکتر فخریان ، امیرخسرو فخریان ، خرید خوب ، خرید با تخفیف ، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، اتحادیه فروشگاه ای زنجیره ای ، دکتر حسین صبوری ، فرانچایز افق کوروش ، نمایندگی افق کوروش ، خرید خوب از افق کوروش ، رادیو فروشگاه اینترنتی افق کوروش ، خرید اینترنتی افق کوروش ، جایزه افق کوروش ، پرسنل افق کوروش ، پرتویی از افق ، کد تخفیف خرید از افق کوروش ، صنعت خرده فروشی ، خرده فروشی ، کالاهای تند گردش ، اکالا ، فروشگاه اینترنتی افق کوروش ، سایت رادیو افق کوروش ، سایت افق کوروش ، گوینده رادیو افق کوروش ، مجری رادیو افق کوروش ، کارگردان رادیو افق کوروش ، صدابردار رادیو افق کوروش ، برنامه رادیو افق کوروش ، فخریان ، امیرخسرو فخریان ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، اپلیکیشن یاشگاه مشتریان افق کوروش ، گروه صنعتی گلرنگ ، گلرنگ ، دکتر فضلی ، اخبار صنعت خرده فروشی ، اخبار فروشگاه های زنجیره ای ، افق کوروش بزرگترین فروشگاه زنجیره ای کشور ، افق کوروش در بورس ، سهام افق را از کجا بخریم ، سهامداران افق کوروش ، وب سایت افق کوروش ، وب سایت رادیو افق کوروش ، اینستاگرام افق کوروش ، اینستاگرام رادیو افق کوروش ، برنده های جشنواره افق کوروش ، جوایز میلیونی افق کوروش ، مصاحبه با مدیرعامل افق کوروش ، Okcsradio ، radio ، okcsradiocom ، okcsradioir ، okcs ، okcsir ، okcscom ، شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت ،
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر