menusearch
رادیو افق کوروش

تفاوت فرانشیز و نمایندگی چیست؟

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۲:۱۰
۱۳۹۹/۳/۱۷ شنبه
(1)
(0)
تفاوت فرانشیز و نمایندگی چیست؟
تفاوت فرانشیز و نمایندگی چیست؟

فرانشیز چیست؟

فرانشیز امتیازی است که در قالب قرارداد اعطا می شود که بین فرانشیز دهنده و فرانشیز گیرنده منعقد می گردد. در این قرارداد، حقوق پدیدآورنده بدون انتقال مال صورت می پدیرد و امتیازگیرنده در ازای مبلغی پول و تحت شرایطی خاص، حق ساخت، فروش، استفاده از علایم و نام تجاری را به متقاضی می دهد. لازم به یادآوری است که در این قرارداد می بایستی طرفین تاجر باشند. این نوع قرارداد در زمینه های مختلف تولید، توزیع و خدماتی منعقد می گردد و سه ویژگی خاص دارد که عبارتند از :

  • در این قرارداد ، نظارت امتیازدهنده چشمگیر است.
  • در این قرارداد، مبلغ دریافت شده اغلب در ازای مدیریت فرانشیز دهنده پرداخت می گردد.
  • هدف اصلی این قرارداد بازاریابی علامتی یا برندی خاص است.

 

تعهدات طرفین فرانشیز

به موجب قرارداد فرانشیز تعهداتی بین طرفین ایجاد می گردد که عبارتند از :

  • تعهدات فرانشیز دهنده : تعهد به تسلیم موضوع قرارداد، ارایه اطلاعات، همکاری و نظارت و ارایه خدمات مرتبط
  • تعهدات فرانشیز گیرنده : تعهد به استفاده معمول از علامت تجاری، عدم رقابت با نظام فرانشیز، تبعیت از راهبردها و دستورالعمل تجاری، تعهد به پذیرش کنترل و ممیزی های فرانشیز

 

 

نمایندگی های تجاری

این نوع قراردادها همانند قراردادهای وکالت هستند و درقالب های قراردادی خاصی تنظیم می شوند. از این قالب ها می توان به توزیع کننده (Distributor ) و نماینده ها (Agent) ها اشاره کرد.

  • Distributor: این نهاد تجاری با صدور اجازه از صاحب برند اصلی، اقدام به فعالیت می کنند و لازم به یادآوری است که این نهادها، به نام خود فعالیت می کند نه اصیل.
  • Agent: این نهاد تجاری به نام اصیل فعالیت می کند و وظیفه نظارتی همسو با استانداردهای دارنده علامت تجاری را برعهده دارد. هرچند گاهی این استانداردها بنا به فرهنگ جامعه، بومی سازی می شود ولی نقش نظارت بین المللی صاحب علامت به قوت خود باقی است و  می توان گفت به نوعی مسیولیت اجرای خدمات پس از سرویس را برعهده دارند.

اغلب قراردادهایی که دارندگان برندهای بین المللی با ایران منعقد می کنند در قالب Distributer  می باشد چراکه دارنده برند با این نوع قرارداد مسیولیتی برای ارایه خدمات بعد از موضوع قرارداد ندارند و مسلما راهی ساده تر برای تجارت محسوب می شود.

 

نتیجه گیری

در مقایسه تعاریف ذکر شده می توان بیان کرد که ماهیت حقوقی قرارداد فرانشیز، انتقال امتیاز است بدون انتقال مالکیت. در حالیکه نمایندگی های تجاری ناشی از وکالت است.

، فرانشیز چیست؟ ، تفاوت فرانشیز و نمایندگی چیست؟ ، قرارداد های فرانشیز و نمایندگی های تجاری ، فرانشیز امتیازی است که در قالب قرارداد اعطا می شود ، فرانشیز دهند ، فرانشیز گیرنده ، حقوق ، مال ، انتقال مال ، امتیازگیرنده ، مبلغی پول ، تحت شرایطی خاص ، فروش ، حق ساخت ، استفاده از علایم و نام تجاری ، تولید ، توزیع و خدمات ، نظارت امتیازدهنده ، مبلغ دریافت شده ، مدیریت فرانشیز دهنده ، تعهدات طرفین فرانشیز ، تعهدات فرانشیز دهنده ، تعهدات فرانشیز گیرنده ، نمایندگی های تجاری ، قراردادهای وکالت ، توزیع کننده ، Distributor ، Agent ، Distributor ، Agent ، نتیجه گیری ، ماهیت حقوقی قرارداد فرانشیز ، انتقال امتیاز ، بدون انتقال مالکیت ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبانی ، رادیو افق کوروش ، رادیو فروشگاه افق کوروش ، رادیو فروشگاه زنجیره ای افق کوروش ، فرانچایز افق کوروش ، شرایط فرانچایز افق کورو ، شرایط فرانچایز افق کوروش ، نمایندگی افق کوروش ، تسهیلان فرانچایز افق کوروش ، درآمد فرانچایزهای افق کوروش ، okcsradio ، okcs ، okcsradioir ، okcsir ،