بخشی از گفتگوی مهندس شهبازی با رادیو افق کوروش

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
طراحی توسط سایت ساز یوتاب