menusearch
رادیو افق کوروش

با منطقه یک افق کوروش بیشتر آشنا شویم .

اینستاگرام رادیو افق کوروش
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹ | ۱۷:۵۱:۲
۱۳۹۹/۷/۴ جمعه
(0)
(0)
با منطقه یک افق کوروش بیشتر آشنا شویم .
با منطقه یک افق کوروش بیشتر آشنا شویم .

رادیوافق کوروش - منطقه یک افق کوروش ، واقع در استان تهران ،مناطق 4-5-10-11-15-20-22 میباشد .

 

معاونت منطقه یک ،جناب آقای مهندس جوام میباشند .

 

http://okcsradio.com/uploadfile/file_portal/site_4179_web/file_portal_end/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85.jpg

 

تعدادشعب افق کوروش در منطقه 156 شعبه میباشد که ازاین تعداد 49 شعبه فرانچایز است .

فروشگاه ازادی در تهران ، اولین شعبه افق کوروش در منطقه یک است که در تاریخ 9 آذر92 افتتاح شد.

 

http://okcsradio.com/uploadfile/file_portal/site_4179_web/file_portal_end/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4/%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%8C%DA%A9.jpg

 

 

منطقه یک افق کوروش ، به جهت بالا بردن سطح سلامت جسمانی وروانی کارکنان ، نسبت به ایجاد انگیزه وتشویق آنان برای شرکت در مسابقات ورزشی و ترویج فرهنگ ورزش از اهتمام بالایی برخوردار است وبه همین سبب ، کسب رتبه های ورزشی در این منطقه چشمگیر است.

 

http://okcsradio.com/uploadfile/file_portal/site_4179_web/file_portal_end/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4/%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4.jpg

 

از دیگر نقاط برجسته در منطقه یک ، فراهم آوردن بستر مناسب برای ایجاد شعب فرانچایز واستقبال از فرانچایز گیرندگان میباشد .

 

http://okcsradio.com/uploadfile/file_portal/site_4179_web/file_portal_end/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%86%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D9%82-.jpg

 

" منطقه یک ، همیشه پیروز ، همیشه برنده ، با اختلاف "