menusearch
رادیو افق کوروش

بازرسی از فروشگاه زنجیره ای با سایر صنوف متفاوت است.

ایام سوگواری سالار شهیدان تسلیت باد
شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ | ۱۴:۵۰:۴۶
۱۳۹۹/۶/۲۵ سه شنبه
(0)
(0)
بازرسی از فروشگاه زنجیره ای با سایر صنوف متفاوت است.
بازرسی از فروشگاه زنجیره ای با سایر صنوف متفاوت است.

توزیع کالا وخدمات با سرعت ،کیفیت و ارائه خدمات با حفظ سلامت در دوران کرونا باردیگر یادآورنقش پررنگ فروشگاه های زنجیره ای در اقتصاد شد. گستردگی خدمات با کیفیت وقیمت یکسان از یک سو ونحوه متفاوت توزیع یکسان خدمات در سراسر کشور ازسوی دیگر باعث شدکه فروشگاه های زنجیره ای واتحادیه متبوع آن بار دیگر لزوم واهمیت خود را به رخ بکشد.

 

به گزارش رادیو افق کوروش به نقل از تیتر20 ، منصورعالی پور ،عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای از اهمیت لزوم این اتحادیه وهمچنین موضوعاتی مانند تشکیل کمیسیون ها ومشکلات آنها با بازرسی از سوی اصناف به سوالات زیر پاسخ گفت 

 

اهمیت گسترش فعالیتهای اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای برای تسهیل و پیشبرد اهداف کلان خرده فروشی در کشور چیست؟
یکی از کارهای اصلی اتحادیه این است که فرایندها و زیرساختهای موردنیاز برای انجام فعالیت بورسهای زنجیره ای در هر صنفی که هستند ومی خواهند به صورت کشوری فعالیت کنند را فراهم کند.به بیان ساده تر آماده سازی زیرساخت ،پیگیری وتسهیل  امور مربوط به آنها رفع مشکلات وبرخی موارد قانونی که ایجاد شده ویا وجود دارد جزو کارهای اصلی اتحادیه است .طبیعتا یکی از کارهای اصلی ما در این دوره همین خواهد بود که بتوانیم موانع را مرتفع کنیم و بستری فراهم کنیم تا هر کدام از که اعضا بخواهند فعالیت گستردهای در شبکه فروشگاه زنجیرهای داشته باشند، راحتتر بتوانند فعالیتشان را انجام دهند.

 

حل مشکلات ساختاری فروشگاه زنجیرهای با اتاق اصناف و قاعدهمندشدن مرجع رسیدگی، در چه شرایطی قرار دارد و چرا اجازه بازرسی به اصناف داده نشد؟
اینکه اجازه داده نشد، به این شکل نیست. در بحث اتاق اصناف و هیات عالی نظارت اتحادیه باید یک توافقات و یک تفاهمهایی صورت بگیرد که هم اتحادیه بتواند از آن وظایف قانونی که برعهده اش است، استفاده کند و از طرفی هم بتوان با صنوف دیگر تعامل خوب برقرار شود. 


البته در این چهار سال خیلی تلاش شد و خیلی نقاط مشترک و نزدیکی با صنوف مختلف پیدا کردیم. طبیعی هم هست، بالاخره اتحادیه تازه شکل گرفته است و یکسری از صنوفی که قبلا از اتاقهای اصناف مجوز میگرفتند، در این فاصله آمدند از اتحادیه مجوز گرفتند. طبیعتا یکسری اتفاقها و یکسری اختلاف نظرهایی وجود داشته و دارد . در واقع آیین نامه هایی باید تنظیم کنیم وخدمت هیات عالی نظارت و اتاق اصناف پیشنهاد دهیم که بتوانیم دیدگاههایمان را نزدیک کنیم تا تداخل کاری پیش نیاید . 

 

از طرف دیگرباید درنظر داشت که  واقعا بازرسیهایی که در فروشگاههای زنجیره ای صورت میگیرد، با بازرسیهایی که در صنوف مختلف انجام میشود متفاوت است. یک فروشگاه چند هزار متری که متشکل از انواع و اقسام کالاها و سیستمهای متمرکزی است، بازرسی از آن قدری متفاوت است .به همین دلیل اعتقاد داریم که اگر این بازرسیها را خود اتحادیه و بازرسان اتحادیه انجام دهند، طبیعتا ملموستر و محکمتر است تا بازرسانی که شاید اشراف به فعالیت فروشگاه زنجیره ای نداشته باشند.

 

- ضرورت ایجاد دفاتر اتحادیه ها در مراکز استانها و اقدامات مهم پیش رو را بگویید.
دفاتر اتحادیه یکی از بحثهایی است که دور جدید بعد از تایید اعتبارنامه ها در هیات مدیره جدید مصوب شد ، بخاطر اینکه سریعتر بتوانیم این دفاتر را تشکیل دهیم. با ایجاد این دفاتر یکسری از مواردی که نیاز به مراجعه اعضا به تهران داشت برطرف می شود .هنگامی که  این دفاتر راه بیفتد، ارتباطات با دیگرصنوف خیلی نزدیکتر میشود و امیدواریم در همین دوره و یا حداکثر در چند ماه آینده دفاتر اصلیمان در استانها ایجاد شود .


اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ، الان در شرف انجام است؟
بله، در اولین جلسه مصوب شد و فکر میکنم حداکثر در دو ماه آینده در استانهای اصلی ما دفاترمان انشاءالله ایجاد شود.

 

- درخصوص ایجاد ساختار در اتحادیه و تاسیس کمیتهها برای نظام مندکردن تصمیمات و حل مشکلات چه اقداماتی صورت گرفته است؟
یکی از الزاماتی که اتحادیه ها دارند، تشکیل کمیسیونهای تخصصی است که در هر اتحادیه باید شکل بگیرد. در دو دوره گذشته هم کمیسیون ها ایجاد شد، ولی با توجه به اتفاقات و مسائل و مشکلاتی که هست، آنطور که باید و شاید پررنگ نتوانستیم ادامه دهیم، ولی این دوره به امید خدا  آن پنج تا کمیسیونی که وجود دارد تحت عنوان کمیسیونهای نظارت و بازرسی، کمیسیونهای فنی، کمیسیونهای حل اختلاف، آموزش و بازرسی را انشاءالله تشکیل میدهیم ؛ طبق قانون هم کمیسیون ها هر ماه باید جلسات داشته باشند. در این جلسات بحثهای کارشناسی میشود، به هیات مدیره پیشنهاد میشود هیات مدیره مصوب میکند در واقع یک بخش از بازوهای اصلی در اجرا، همین کمیسیونها هستند. 

 

- یعنی کارکرد کمیسیون هاتغییر می کند ؟
کمیسیونها را  داشتیم، ولی باید یک بازنگری کنیم؛ با توجه به انتخاباتی که اتفاق افتاد، کمیسیونها را دوباره یک بازنگری میکنیم و اعضایش را معرفی میکنیم که از خود اعضای اتحادیه بتوانند حضور فعالتری داشته باشند، فراخوان می کنیم و با مذاکراتی که با اعضای اتحادیه صورت میگیرد، هر کمیسیونی به فراخور وظیفه اش شکل میگیرد فعالیتش را شروع میکند.