menusearch
رادیو افق کوروش

رادیو افق کوروش

ایام سوگواری سالار شهیدان تسلیت باد
چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹ | ۲۰:۳۸:۶
آرشیو اخبار
روز همسایه خوب تا روز لبخندروز همسایه خوب تا روز لبخند روز همسایه خوب تا روز لبخند دوشنبه هفتم مهر ۹۹ امتیازاتت را دو برابر کن ، 50 میلیون تومان برنده شو و لبخند بزن مکانیسم قیمت و تخفیف در فروشگاه های زنجیره ایمکانیسم قیمت و تخفیف در فروشگاه های زنجیره ای مکانیسم قیمت و تخفیف در فروشگاه های زنجیره ای شنبه پنجم مهر ۹۹ دکتر فخریان ، ریاست اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای از مکانیسم قیمت و تخفیف در فروشگاه های زنجیره ای می گوید بررسی پیشنهاد ضوابط داخلی جدید اتحادیهبررسی پیشنهاد ضوابط داخلی جدید اتحادیه بررسی پیشنهاد ضوابط داخلی جدید اتحادیه پنج شنبه سوم مهر ۹۹ اعضای هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای پیشنهاد ضوابط داخلی اتحادیه براساس مصوبه جدید هیات مقررات زدایی را بررسی کردند.


 تاکید دکترشاه آبادی برنقش ارزشمندفروشگاه های زنجیره ای درتکریم مصرف کنندگان تاکید دکترشاه آبادی برنقش ارزشمندفروشگاه های زنجیره ای درتکریم مصرف کنندگان تاکید دکترشاه آبادی برنقش ارزشمندفروشگاه های زنجیره ای درتکریم مصرف کنندگان یکشنبه سی ام شهریور ۹۹ معاونت صدای سازمان صدا و سیما در دیدار با اعضای هیات مدیره اتحادیه کشوری بر نقش ارزشمند فروشگاه‌های زنجیره ای در تکریم مصرف کنندگان تاکید کرد
دکتر امیر خسرو فخریان : برنامه افزایش سرمایه ۲۳۳ درصدی دکتر امیر خسرو فخریان : برنامه افزایش سرمایه ۲۳۳ درصدی دکتر امیر خسرو فخریان : برنامه افزایش سرمایه ۲۳۳ درصدی "افق" از دو محل و پیش بینی رکورد افتتاح شعب یکشنبه سی ام شهریور ۹۹ مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش از برنامه افزایش سرمایه یک تا دو مرحله ای ۲۳۳ درصدی از دو محل و شکستن رکورد پیش بینی شده در بودجه در افتتاح شعب طی سال جاری خبر داد.