menusearch
رادیو افق کوروش

وزه لجستیک و زنجیره تامین

اینستاگرام رادیو افق کوروش
شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ | ۸:۹:۱۳
وزه لجستیک و زنجیره تامین
مکانیسم قیمت و تخفیف در فروشگاه های زنجیره ایمکانیسم قیمت و تخفیف در فروشگاه های زنجیره ای - مناسب در ح وزه لجستیک و زنجیره تامین ، - انیسم قیمت و تخفیف در فر و شگاه های زنج - در مدیریت و استفاده از ر و ش های علمی - و دن ر و ش ها و سیستم ها در ح و زه های مخت - نملف فر و ش و بازاریابی و برخ و رداری از - شعب متعدد و پراکندگی جغرافیایی در سط - روشگاه های زنجیره ای دکتر فخریان ، ری - روشگاه های زنجیره ای از مکانیسم قیمت - روشگاه های زنجیره ای می گوید /uploadf - روشگاه های زنجیره ای،طیف وسیعی از مشت - روشگاه های زنجیره ای ارائه تخفیفات د - مستقیم با تامین کنندگان، کوتاه شدن ز - رتباطنجیره تامین کالا و حذف واسطه ها - و بهتری از تامین کنندگان دریافت نماین - شدن زنجیره تامین و در نتیجه، کاهش ملم
، رادیو افق کوروش ، رادیو ، افق کوروش ، بورس افق ، بورس افق کوروش ، جشنواره افق کوروش ، خرید از افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبانی ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاه افق کوروش ، دکتر فخریان ، امیرخسرو فخریان ، خرید خوب ، خرید با تخفیف ، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، اتحادیه فروشگاه ای زنجیره ای ، دکتر حسین صبوری ، فرانچایز افق کوروش ، نمایندگی افق کوروش ، خرید خوب از افق کوروش ، رادیو فروشگاه اینترنتی افق کوروش ، خرید اینترنتی افق کوروش ، جایزه افق کوروش ، پرسنل افق کوروش ، پرتویی از افق ، کد تخفیف خرید از افق کوروش ، صنعت خرده فروشی ، خرده فروشی ، کالاهای تند گردش ، اکالا ، فروشگاه اینترنتی افق کوروش ، سایت رادیو افق کوروش ، سایت افق کوروش ، گوینده رادیو افق کوروش ، مجری رادیو افق کوروش ، کارگردان رادیو افق کوروش ، صدابردار رادیو افق کوروش ، برنامه رادیو افق کوروش ، فخریان ، امیرخسرو فخریان ، تمرکز در مدیریت و استفاده از روش های علمی ، فروش و بازاریابی ، بالارفتن بهره وری در فروشگاه های زنجیره ای ، امیرخسرو فخریان ریاست اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ، همواره تخفیف ، و قیمت پایین از مزیت های فروشگاه های زنجیره ای ، صرفه های ناشی از مقیاس ، Economies of Scale ، ارتباط مستقیم با تامین کنندگان ، کوتاه شدن زنجیره تامین کالا ، حذف واسطه ها ، حجم و مقیاس بالای سفارشات خ ، کاهش قیمت تمام شده هر کالا ، هزینه حمل و انبارداری ، وزه لجستیک و زنجیره تامین ،
475 بازدید، شنبه پنجم مهر ۹۹