menusearch
رادیو افق کوروش

امیرخسرو فخریان ریاست اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای

اینستاگرام رادیو افق کوروش
شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ | ۸:۳۸:۵۲
امیرخسرو فخریان ریاست اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای
مکانیسم قیمت و تخفیف در فروشگاه های زنجیره ایمکانیسم قیمت و تخفیف در فروشگاه های زنجیره ای - ره ای دکتر فخریان ، ریاست اتحادیه کشو - ر فخریان ، ریاست اتحادیه کشوری فروشگا - رو فخریان- ریاست اتحادیه کشوری فروشگا - ان ، ریاست اتحادیه کشوری فروشگاه های - یان- ریاست اتحادیه کشوری فروشگاه های - ست اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ا - و تخفیف در فروشگاه های زنجیره ای دکتر - ادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای از م - و تخفیف در فروشگاه های زنجیره ای می گ - هره وری در فروشگاه های زنجیره ای،طیف - ر پوشش این فروشگاه ها قرار گرفته و ضم - در فروشگاه های زنجیره ای دکتر فخریان - ری فروشگاه های زنجیره ای از مکانیسم ق - در فروشگاه های زنجیره ای می گوید /upl - اده از روش های علمی و به روز نمودن رو - ها در حوزه های مختلف فروش و بازاریابی - روشگاه های زنجیره ای دکتر فخریان ، ری - روشگاه های زنجیره ای از مکانیسم قیمت - روشگاه های زنجیره ای می گوید /uploadf - روشگاه های زنجیره ای،طیف وسیعی از مشت - روشگاه های زنجیره ای ارائه تخفیفات د - ه ای زنجیره ای دکتر فخریان ، ریاست اتح - ه ای زنجیره ای از مکانیسم قیمت و تخفیف - ه ای زنجیره ای می گوید /uploadfile/fil - فیفات دوره ای از سوی فروشگاه ه ای زنجی - ارائه تخره ای و یا "همواره تخفیف
، رادیو افق کوروش ، رادیو ، افق کوروش ، بورس افق ، بورس افق کوروش ، جشنواره افق کوروش ، خرید از افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبانی ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاه افق کوروش ، دکتر فخریان ، امیرخسرو فخریان ، خرید خوب ، خرید با تخفیف ، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، اتحادیه فروشگاه ای زنجیره ای ، دکتر حسین صبوری ، فرانچایز افق کوروش ، نمایندگی افق کوروش ، خرید خوب از افق کوروش ، رادیو فروشگاه اینترنتی افق کوروش ، خرید اینترنتی افق کوروش ، جایزه افق کوروش ، پرسنل افق کوروش ، پرتویی از افق ، کد تخفیف خرید از افق کوروش ، صنعت خرده فروشی ، خرده فروشی ، کالاهای تند گردش ، اکالا ، فروشگاه اینترنتی افق کوروش ، سایت رادیو افق کوروش ، سایت افق کوروش ، گوینده رادیو افق کوروش ، مجری رادیو افق کوروش ، کارگردان رادیو افق کوروش ، صدابردار رادیو افق کوروش ، برنامه رادیو افق کوروش ، فخریان ، امیرخسرو فخریان ، تمرکز در مدیریت و استفاده از روش های علمی ، فروش و بازاریابی ، بالارفتن بهره وری در فروشگاه های زنجیره ای ، امیرخسرو فخریان ریاست اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ، همواره تخفیف ، و قیمت پایین از مزیت های فروشگاه های زنجیره ای ، صرفه های ناشی از مقیاس ، Economies of Scale ، ارتباط مستقیم با تامین کنندگان ، کوتاه شدن زنجیره تامین کالا ، حذف واسطه ها ، حجم و مقیاس بالای سفارشات خ ، کاهش قیمت تمام شده هر کالا ، هزینه حمل و انبارداری ، وزه لجستیک و زنجیره تامین ،
475 بازدید، شنبه پنجم مهر ۹۹