menusearch
رادیو افق کوروش

ارتباط مستقیم با تامین کنندگان

اینستاگرام رادیو افق کوروش
شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ | ۷:۰:۳۲
ارتباط مستقیم با تامین کنندگان
مکانیسم قیمت و تخفیف در فروشگاه های زنجیره ایمکانیسم قیمت و تخفیف در فروشگاه های زنجیره ای - هند. ارتباط مستقیم با تامین کنند - ود از طریق ارتباط مستقیم با تولیدکنند - ت که دخالت مستقیم و موثری در توان این - ریق ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان حاص - وجب شده تا با با لارفتن بهره وری در فر - عدم آشنایی با مکانیسم و ساز و کار قیم - ه محصولاتی با قیمت پایین دارد. در توض - بت نه تنها با افزایش حجم فعالیت یک بن - های ثابت، با "قیمت پایین" - شدن زنجیره تامین کالا و حذف واسطه ها - و بهتری از تامین کنندگان دریافت نماین - شدن زنجیره تامین و در نتیجه، کاهش ملم - ی از تامین کنندگان دریافت نمایند که ب - نیاز مصرف کنندگان را با تخفیف بیشتر - خود و مصرف کنندگان رقم بزنند. تم
، رادیو افق کوروش ، رادیو ، افق کوروش ، بورس افق ، بورس افق کوروش ، جشنواره افق کوروش ، خرید از افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبانی ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاه افق کوروش ، دکتر فخریان ، امیرخسرو فخریان ، خرید خوب ، خرید با تخفیف ، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، اتحادیه فروشگاه ای زنجیره ای ، دکتر حسین صبوری ، فرانچایز افق کوروش ، نمایندگی افق کوروش ، خرید خوب از افق کوروش ، رادیو فروشگاه اینترنتی افق کوروش ، خرید اینترنتی افق کوروش ، جایزه افق کوروش ، پرسنل افق کوروش ، پرتویی از افق ، کد تخفیف خرید از افق کوروش ، صنعت خرده فروشی ، خرده فروشی ، کالاهای تند گردش ، اکالا ، فروشگاه اینترنتی افق کوروش ، سایت رادیو افق کوروش ، سایت افق کوروش ، گوینده رادیو افق کوروش ، مجری رادیو افق کوروش ، کارگردان رادیو افق کوروش ، صدابردار رادیو افق کوروش ، برنامه رادیو افق کوروش ، فخریان ، امیرخسرو فخریان ، تمرکز در مدیریت و استفاده از روش های علمی ، فروش و بازاریابی ، بالارفتن بهره وری در فروشگاه های زنجیره ای ، امیرخسرو فخریان ریاست اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ، همواره تخفیف ، و قیمت پایین از مزیت های فروشگاه های زنجیره ای ، صرفه های ناشی از مقیاس ، Economies of Scale ، ارتباط مستقیم با تامین کنندگان ، کوتاه شدن زنجیره تامین کالا ، حذف واسطه ها ، حجم و مقیاس بالای سفارشات خ ، کاهش قیمت تمام شده هر کالا ، هزینه حمل و انبارداری ، وزه لجستیک و زنجیره تامین ،
475 بازدید، شنبه پنجم مهر ۹۹