menusearch
رادیو افق کوروش

افق کوروش در بورس

نمای بورس رادیو افق کوروش
چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | ۱۹:۳۲:۴۵
ارزش سهام عدالت من (٢٨ مهرماه) ارزش سهام عدالت من (٢٨ مهرماه) در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ١.٨درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴٩٢هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ١٣ میلیون و ٢۵٩هزار تومان، ٢۴ میلیون و ٩٧۶هزار تومان و ١٢ میلیون و ٢٩٢هزار تومان رسید. چهارشنبه بیست و هشتم مهر ۰۰ نمای پایانی بورس(۲۸مهر۱۴۰۰) / شاخص کل با افت ۱۳هزار واحدی معاملات را به پایان برد نمای پایانی بورس(۲۸مهر۱۴۰۰) / شاخص کل با افت ۱۳هزار واحدی معاملات را به پایان برد شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز ۰.۹درصد افت داشت، شاخص هم‌وزن نیز ۰.۲۷درصد سقوط کرد. چهارشنبه بیست و هشتم مهر ۰۰ نمای پایانی بورس(۲۷مهر) / شاخص کل با رشد ۱۲هزار واحدی معاملات را به پایان برد نمای پایانی بورس(۲۷مهر) / شاخص کل با رشد ۱۲هزار واحدی معاملات را به پایان برد در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس پس از رشد ۱۲هزار و ۵۵۲واحدی (۰.۹درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۴۴۹هزار واحد قرار گرفت و همچنین شاخص کل هم‌وزن با افزایش ۱.۱درصدی مواجه شد.
سه شنبه بیست و هفتم مهر ۰۰
ارزش سهام عدالت من ( ۲۶ مهر ماه) ارزش سهام عدالت من ( ۲۶ مهر ماه) در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۰.۲درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۴۰۲هزار تومان، ۲۵ میلیون و ۲۴۴هزار تومان و ۱۲ میلیون و ۴۲۴هزار تومان رسید. دوشنبه بیست و ششم مهر ۰۰ نمای پایانی بورس(۲۶مهر۱۴۰۰) نمای پایانی بورس(۲۶مهر۱۴۰۰) شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز ۰.۰۶درصد رشد داشت، شاخص هم‌وزن نیز ۱.۱درصد افت کرد. دوشنبه بیست و ششم مهر ۰۰