گزارش اختصاصی دکتر فخریان با رادیو افق

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
گزارش اختصاصی دکتر فخریان با رادیو افق
بازدید مدیر عامل افق کوروش از دوازدهمین نمایشگاه بورس +فیلمبازدید مدیر عامل افق کوروش از دوازدهمین نمایشگاه بورس +فیلم -  امیر خسرو فخریان با حضور در دوازدهمی - رد. دکتر فخریان ، همچنین با حضور در - سرو فخریان با حضور در دوازدهمین نمایش - یی صمیمانه با با زدید کنندگان پرداخت و - افق کوروش با حضور در دوازدهمین نمایش - ن ، همچنین با حضور در غرفه افق کوروش - يي صميمانه با با زديدکنندگان اين نمايش - فخریان.jpg رادیو افق کوروش - مدیرعامل - خبرنگارانِ رادیو افق کوروش مستقر در ن - مدیر عامل افق کوروش از دوازدهمین نما - .jpg رادیو افق کوروش - مدیرعامل شرکت - زنجيره ای افق کوروش با حضور در دوازد - ور در غرفه افق کوروش به گفتگويي صميما - ه و غرفه ي افق کوروش پرداخت . وی همچ
رادیو افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، دکتر فخریان ، فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ، فروشگاههای همواره تخفیف ، گروه صنعتي گلرنگ ، فروشگاه های زنجیره ای ، رادیو افق کوروش میلاد حسن زاده ، فروشگاه افق کوروش ، مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجيره ای افق کوروش ، مجریران ، 02128428291 ، 28428291 ، فرانچایز ، بورس تهران ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاه های زنجيره ای افق کوروش ، غرفه سبد گردان کوروش ، مصاحبه رادیو افق کوروش با دکتر فخریان ، مصاحبه اختصاصی دکتر فخریان ، مصاحبه اختصاصی مدیر عامل افق کوروش ، مدیر عامل افق کوروش ، مهندس فخریان ، امیر خسرو فخریان ، خسرو فخریان ، مصاحبه اختصاصی دکتر فخریان با رادیو افق ، گزارش اختصاصی دکتر فخریان با رادیو افق ، فیلم دکتر فخریان ، دکتر فخریان در نمایشگاه بورس ،
251 بازدید، پنج شنبه پنجم اردیبهشت ۹۸
طراحی توسط یوتاب وب