مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
سیل کمکهای اهدایی افق کوروش به سیستان و بلوچستان رسید. +صوتیسیل کمکهای اهدایی افق کوروش به سیستان و بلوچستان رسید. +صوتی - تان ، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق - ستان، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق - ن بزرگترین فروشگاه زنجیره ای ایران با - رسانی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق - کت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، - کت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به - ستان، بسته های غذایی و بهداشتی شرکت ر - سال محموله های کمک رسانی افق کوروش به - نبود، بسته های غذایی و بهداشتی افق کو - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، در ط - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش به عنو - ین فروشگاه زنجیره ای ایران با بیش از - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش به است - ه ای زنجیره ای افق کوروش ، در طی دوروز - ه ای زنجیره ای افق کوروش به عنوان بزرگ - گاه زنجیره ای ای ران با بیش از یک هزار - ه ای زنجیره ای افق کوروش به استان سیل - های اهدایی افق کوروش به سیستان و بلوچ - یی-بهداشتی افق کوروش از طریق بالگرد ب - pg رادیو افق کوروش - در پی وقوع سیل - زنجیره ای افق کوروش ، در طی دوروز مت - زنجیره ای افق کوروش به عنوان بزرگتری - اهدایی افق کوروش به سیستان و بلوچستان - هداشتی افق کوروش از طریق بالگرد بین ه - رادیو افق کوروش - در پی وقوع سیل در - یره ای افق کوروش ، در طی دوروز متوالی - یره ای افق کوروش به عنوان بزرگترین فر
، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فرانچایز ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، سیل ، سیستان و بلوچستان ، سیل سیستان و بلوچستان ، کمک رسانی ، مناطق سیل زده ، بسته های غذایی ، مناطق سیل زده ،
19 بازدید، یکشنبه بیست و نهم دی ۹۸
آغاز یاری‌رسانی گروه صنعتی گلرنگ به هم‌وطنان آسیب‌دیده از سیل سیستان و بلوچستان +صوتیآغاز یاری‌رسانی گروه صنعتی گلرنگ به هم‌وطنان آسیب‌دیده از سیل سیستان و بلوچستان +صوتی - .jpg رادیو افق کوروش - بخشی از کمک&zw - رادیو افق کوروش - بخشی از کمک‌ه
، مجریران 02128428291 ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، گروه صنعتی گلرنگ ، گلرنگ ، بلایای طبیعی ، سیل سیستان و بلوچستان ، یاری‌رسانی گروه صنعتی گلرنگ ،
14 بازدید، یکشنبه بیست و نهم دی ۹۸
رویداد تخصصی روشهای نوین مدیریت انبار، هوشمندسازی و سیستم‌های مکانیزه انبارداری +صوتیرویداد تخصصی روشهای نوین مدیریت انبار، هوشمندسازی و سیستم‌های مکانیزه انبارداری +صوتی - جرای سیاست های هماهنگ و آرامش بخشی به - وچک و شهرک های صنعتی ایران " رو - قرار سیستم های مکانیزه و هوشمند در ان - زارش رادیو افق کوروش به نقل از روابط - رادیو افق کوروش به نقل از روابط عموم
، رادیو افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، مجریران 02128428291 مجریران 28428291 ، سیستم‌های مکانیزه انبارداری ، هوشمند سازی ، روشهای نوین مدیریت انبار ، سیستم‌های مکانیزه انبارداری ، هوشمندسازی ، نیمه ی دوم بهمن 98 ، میلاد حسن زاده ،
12 بازدید، یکشنبه بیست و نهم دی ۹۸
اعطای ۲۶۴ هزار سبد کالا به خانواده‌های اصفهانی تحت حمایت کمیته امداد +صوتیاعطای ۲۶۴ هزار سبد کالا به خانواده‌های اصفهانی تحت حمایت کمیته امداد +صوتی - فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش میباشن - ه ای زنجیره ای افق کوروش میباشند ، در - زارش رادیو افق کوروش به نقل از ایسنا - زنجیره ای افق کوروش میباشند ، در ادا - رادیو افق کوروش به نقل از ایسنا : مح - یره ای افق کوروش میباشند ، در ادامه ا
، رادیو افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، فرانچایز ، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی ره استان اصفهان ، سبد کالا ، محمدرضا متین پور ، بسته حمایت غذایی ، میلاد حسن زاده ،
23 بازدید، یکشنبه بیست و نهم دی ۹۸
۵ توصیه رئیس سازمان بورس به سهامداران +صوتی۵ توصیه رئیس سازمان بورس به سهامداران +صوتی - زارش رادیو افق کوروش به نقل از خبرگزا - ضمن اینکه افق سرمایه گذاری مناسبی را - رادیو افق کوروش به نقل از خبرگزاری م
، رادیو افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 28428291 ، مجریران 02128428291 ، سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، نماد افق ، افق در بورس ، بازار سرمایه ، شاپور محمدی ، سرمایه‌گذاری ، سبد سهام ، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ، رادیو اینترنتی ، رادیو اینترنتی افق کوروش ،
10 بازدید، دوشنبه سی ام دی ۹۸
ارزانترین روزهای ماه در اُکالا آغاز شد : 30 دی و 1 بهمنارزانترین روزهای ماه در اُکالا آغاز شد : 30 دی و 1 بهمن - .jpg رادیو افق کوروش - سوپر مارکت آنل - رادیو افق کوروش - سوپر مارکت آنلاین
، سوپر مارکت آنلاین اکالا ، سایت اکالا ، مجریران 02128428291 ، رادیو افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، خرید با تخفیف ، خرید اقتصادی ، کاظم کلب خانی؛ مدیرعامل فروشگاه اینترنتی اکالا ،
10 بازدید، دوشنبه سی ام دی ۹۸
افق کوروش کماکان در صدر جدول پرفروش ترین و بهره ورترین فروشگاه زنجیره ای ایران +صوتیافق کوروش کماکان در صدر جدول پرفروش ترین و بهره ورترین فروشگاه زنجیره ای ایران +صوتی - هره ورترین فروشگاه زنجیره ای ایران +ص - بوتی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق - ری در گروه فروشگاه های زنجیره ای شد و - شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق - محترم شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق - کت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش بر - وه فروشگاه های زنجیره ای شد و برای دو - 1398 شرکت های برتر ایران ( براساس اط - کت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش مو - فهرست شرکت های پیشرو قرار گیرد. - ین فروشگاه زنجیره ای ایران +صوتی شرکت - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش برای س - روشگاه های زنجیره ای شد و برای دومین - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش موفق ش - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش در - گاه زنجیره ای ای ران +صوتی شرکت فروشگا - ه ای زنجیره ای افق کوروش بر ای سومین سا - ه ای زنجیره ای شد و بر ای دومین سال متو - ه ای زنجیره ای افق کوروش موفق شد در رت - تقدیرنامه ای از سوی سازمان مدیریت صن - زنجیره ای افق کوروش برای سومین سال م - .jpg رادیو افق کوروش- سازمان مدیریت - زنجیره ای افق کوروش موفق شد در رتبه - زنجیره ای افق کوروش در سالی که با - افق کوروش کماکان در صدر جدول پرفروش ت - یره ای افق کوروش برای سومین سال متوال - یره ای افق کوروش موفق شد در رتبه بندی - ود. افق کوروش همچنین برای سومین سا
، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، فرانچایز ، سازمان مدیریت صنعتی ، شرکت های برتر ایران ، شرکت برتر ، سال مالی ، شرکت های پیشرو ، رتبه بندی IMI 100 ، شاخص میزان فروش ، فروش ، همایش شرکت های برتر ایران ، تندیس شرکت پیشرو ، ابوالفضل کیانی بختیاری ، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ایران ، "رونق تولید" ، سال رونق تولید ، شاخص بهره وری ،
20 بازدید، دوشنبه سی ام دی ۹۸
 حمایت شرکتهای برتر ایران از هموطنان بلوچ در مناطق سیل زده +فیلم و صوت حمایت شرکتهای برتر ایران از هموطنان بلوچ در مناطق سیل زده +فیلم و صوت - است؛ شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق - دیران شرکت های برتر خواستار شد؛ سیستا - همایش شرکت های برتر و در مراسم تقدیر - دیران شرکت های برتر ایران برای کمک به - دیران شرکت های برتر حاضر در این مراسم - کت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش در راس - ه ای زنجیره ای افق کوروش در راست ای ای ف - کت فروشگاه ای مسئولیت اجتماعی و در سف - ن منطقه یک افق کوروش از مدیران شرکت ه - .jpg رادیو افق کوروش - علیرضا جوام مع - ی منطقه یک افق کوروش در بیست و دومین - ی منطقه یک افق کوروش به عنوان نماینده - زنجیره ای افق کوروش در راستای ایفای - طقه یک افق کوروش از مدیران شرکت های ب - رادیو افق کوروش - علیرضا جوام معاون - طقه یک افق کوروش در بیست و دومین همای - طقه یک افق کوروش به عنوان نماینده این - یره ای افق کوروش در راستای ایفای مسئو
، رادیو افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، مهندس جوام ، "شرکت پیشرو" ، شرکت های برتر ایران ، مدیران شرکت های برتر ، استان سیستان و بلوچستان ، سیل ، گردش مالی ، معاون اجرایی منطقه یک افق کوروش ، علیرضا جوام معاون اجرایی منطقه یک افق کوروش ، بیست و دومین همایش شرکت های برتر ، همایش شرکت های برتر ، میلاد حسن زاده ،
19 بازدید، سه شنبه یکم بهمن ۹۸
خبرهای داغ اٌکالا در گفتگوی تلفنی مدیر عامل اکالا  با رادیو افق کوروش +صوتی مصاحبهخبرهای داغ اٌکالا در گفتگوی تلفنی مدیر عامل اکالا با رادیو افق کوروش +صوتی مصاحبه - تگوی تلفنی مدیر عامل اکالا با رادیو - س کلب خانی مدیر عامل اٌکالا در مصاحبه - س کلب خانی مدیر عامل فروشگاه اینترنتی - ٌکالا مدیر عامل اکالا در ارتباط - تلفنی مدیر عامل اکالا با رادیو افق ک - خانی مدیر عامل اٌکالا در مصاحبه اختص - خانی مدیر عامل فروشگاه اینترنتی اکال - مدیر عامل اکالا در ارتباط با رو - شد . مدیر عامل فروشگاه اینترنتی افق - wnj;شده در فروشگاه اینترنتی اکالا دار - مدیر عامل فروشگاه اینترنتی اکالا به - تبط با این فروشگاه اینترنتی پرداخت که - الکترونیک فروشگاه اینترنتی افق کوروش - مدیر عامل فروشگاه اینترنتی افق کوروش - ید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که لجس - با رادیو افق کوروش +صوتی مصاحبه مهن - ی با رادیو افق کوروش از خدمات رسانی ا - رادیو افق کوروش در گفتگویی اختصا - ه اینترنتی افق کوروش شهرهای دیگری را - طریق رادیو افق کوروش اعلام کرد وگفت ت - رادیو افق کوروش +صوتی مصاحبه مهندس ک - رادیو افق کوروش از خدمات رسانی این م - رادیو افق کوروش در گفتگویی اختصاصی ب - نترنتی افق کوروش شهرهای دیگری را در د - رادیو افق کوروش اعلام کرد وگفت تا چن
، مهندس کلب خانی ، مدیر عامل فروشگاه اینترنتی اکالا ، خرید اینترنتی ، مجریران 28428291 ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، " 1536 " ، ارائه ی میوه ی فله ، میوه ی فله در اکالا ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فرانچایز ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، تندیس زرین برند محبوب ،
15 بازدید، چهارشنبه دوم بهمن ۹۸
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس  جوام به بهانه گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس جوام به بهانه " معرفی افق کوروش به عنوان شرکت پیشرو " - شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق - ری در گروه فروشگاه های زنجیره ای شد ه - ریان را در فروشگاه بر عهده دارند . - از خرید در فروشگاه های افق کوروش به - مشتریان در فروشگاه به جهت آشنایی کامل - کت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش مو - وه فروشگاه های زنجیره ای شد ه و برای - همایش شرکت های برتر ایران را می خوانی - مقام ورتبه های به دست آمده را برای چن - ر حفظ رتبه های به دست آمده در طی چند - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش موفق ش - روشگاه های زنجیره ای شد ه و برای دومی - فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش در ارت - فروشگاههای زنجیره ای نیز توانست رتبه - فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش در سرا - ه ای زنجیره ای افق کوروش موفق شد در رت - ه ای زنجیره ای شد ه و بر ای دومین سال م - ه ای زنجیره ای افق کوروش در ارتباط با - ه ای زنجیره ای نیز توانست رتبه ی اول ر - ای گاه ویژه ای دارد وشرکت پیشرو بودن د - تگوی رادیو افق کوروش با مهندس جوام ب - نه " معرفی افق کوروش به عنوان شرکت پی - : از اینکه افق کوروش را به عنوان مرکز - زنجیره ای افق کوروش موفق شد در رتبه - لفنی رادیو افق کوروش با مهندس جوام مع - رادیو افق کوروش با مهندس جوام به به - معرفی افق کوروش به عنوان شرکت پیشرو - اینکه افق کوروش را به عنوان مرکز خری - یره ای افق کوروش موفق شد در رتبه بندی - رادیو افق کوروش با مهندس جوام معاونت
، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت پیشرو ، مهندس جوام ، معاونت منطقه یک شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، شرکتهاي برتر ايران ، سازمان مديريت صنعتي ، بنگاههاي اقتصادي ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فرانچایز ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، مجریران 28428291 ، مجریران 02128428291 ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، تندیس زرین برند محبوب ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، بیست و دومین همایش شرکت های برتر ، همایش شرکت های برتر ، سال مالي ، ميزان فروش ، رقابت ،
44 بازدید، چهارشنبه دوم بهمن ۹۸
طراحی توسط سایت ساز یوتاب