مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجيره ای افق کوروش

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجيره ای افق کوروش
بازدید مدیر عامل افق کوروش از دوازدهمین نمایشگاه بورس +فیلمبازدید مدیر عامل افق کوروش از دوازدهمین نمایشگاه بورس +فیلم - ق کوروش - مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجيره ای افق کوروش با حضور در دوازدهمین نمایش - اسخ داد. مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجيره ای افق کوروش در بازدید از غرفه بورس 24 - وردهای این شرکت پاسخ داد . /uploadfil - وردهای این شرکت پاسخ داد. در بازدید - یباشد که : شرکت فروشگاه های زنجیره ای - شت . شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق - وان نخستين فروشگاه زنجيره ای در بورس - که : شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق - ين از غرفه های خبرگزاری ها، روزنامه ه - ا و پايگاه های خبری بورسی حاضر در نما - کت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ،ب - کت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در - ين فروشگاه زنجيره ای در بورس تهران با - ه ای زنجیره ای افق کوروش ،به عنوان نخس - گاه زنجيره ای در بورس تهران با حضور د - ه ای زنجیره ای افق کوروش در غرفه 24 سا - مدیر عامل افق کوروش از دوازدهمین نما - .jpg رادیو افق کوروش - با حضور در دو - ور در غرفه افق کوروش به گفتگويي صميما - ه و غرفه ي افق کوروش پرداخت . وی همچ - رانِ رادیو افق کوروش مستقر در نمايشگا - ر عامل افق کوروش از دوازدهمین نمایشگا - رادیو افق کوروش - با حضور در دوازده - سبد گردان کوروش وابسته به گروه صنعتي - ر غرفه افق کوروش به گفتگويي صميمانه ب - غرفه ي افق کوروش پرداخت . وی همچنين
رادیو افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، دکتر فخریان ، فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ، فروشگاههای همواره تخفیف ، گروه صنعتي گلرنگ ، فروشگاه های زنجیره ای ، رادیو افق کوروش میلاد حسن زاده ، فروشگاه افق کوروش ، مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجيره ای افق کوروش ، مجریران ، 02128428291 ، 28428291 ، فرانچایز ، بورس تهران ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاه های زنجيره ای افق کوروش ، غرفه سبد گردان کوروش ، مصاحبه رادیو افق کوروش با دکتر فخریان ، مصاحبه اختصاصی دکتر فخریان ، مصاحبه اختصاصی مدیر عامل افق کوروش ، مدیر عامل افق کوروش ، مهندس فخریان ، امیر خسرو فخریان ، خسرو فخریان ، مصاحبه اختصاصی دکتر فخریان با رادیو افق ، گزارش اختصاصی دکتر فخریان با رادیو افق ، فیلم دکتر فخریان ، دکتر فخریان در نمایشگاه بورس ،
220 بازدید، پنج شنبه پنجم اردیبهشت ۹۸
 با  با " اُکالا " خریدی همراه با آرامش را در نمایشگاه کتاب تهران تجربه کنید . - ی است؛ این شرکت علاوه بر خدمت رسانی ب - 1435 ناشر شرکت کننده و بازدید کنندگا - ه کنید .   فروشگاه اینتنرنتی اکالا ، - تهران ، به فروشگاه اینترنتی اکالا سپر - wnj;شده در فروشگاه اینترنتی اکالا، دا - ذکر است که فروشگاه اینترنتی اکالا از - ده از کیسه های پلاستیکی تجزیه پذیر به - زمانی غرفه های مستقر در نمایشگاه بین - ق پیش بینی های صورت گرفته پک های پذیر - خدمات غرفه های ارائه دهنده غذا های سرد - .png رادیو افق کوروش - تأمین و عرضه م - رادیو افق کوروش - تأمین و عرضه مرغوب
رادیو افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، اُکالا ، دکتر فخریان ، گروه صنعتي گلرنگ ، 02128428291 ، مجریران ، 28428291 ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ، سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ، فروشگاه اینترنتی اکالا ، فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجيره ای افق کوروش ، دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ، شرکت فروشگاه های زنجيره ای افق کوروش ، فروشگاههای همواره تخفیف ، نمایشگاه بورس ، رادیو افق کوروش میلاد حسن زاده ، خریدی همراه با آرامش ، h;hgh ، اکالا ،
205 بازدید، پنج شنبه پنجم اردیبهشت ۹۸
" افق کوروشی ها " با تخفیف های بیشتری فیلم ببینید . - " با تخفیف های بیشتری فیلم ببینید . ا - ی از تخفیف های " نماوا " یک - " افق کوروشی ها " با تخفیف های بیشتری - اه مشتریان افق کوروش http://vahabonli - .jpg رادیو افق کوروش – عضویت در - اه مشتریان افق کوروش مزایای فراوانی ر - اه مشتریان افق کوروش با مصرف 5امتیاز - شتریان افق کوروش http://vahabonline.i - رادیو افق کوروش – عضویت در باش - شتریان افق کوروش مزایای فراوانی را بر - شتریان افق کوروش با مصرف 5امتیاز می ت
رادیو افق کوروش ، تخفیفهای "نماوا" ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، دکتر فخریان ، مجریران ، 02128428291 ، مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجيره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاه های زنجيره ای افق کوروش ، غرفه سبد گردان کوروش ، رادیو افق کوروش میلاد حسن زاده ، گروه صنعتي گلرنگ ، فیلیمو ، نمایشگاه کتاب ، مشاهده پیش نمایشی از فیلم و سریال‌ها ، مشاهده آنلاین سریال ها وفیلمها ، تنظیم هوشمندانه سرعت نمایش ، دانلود از بازار ، دانلود از گوگل پلی ، دانلود از سیب اپ ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، 28428291 ،
232 بازدید، جمعه سیزدهم اردیبهشت ۹۸
در کمپین در کمپین " به رسم همسایگی " با واگذاری امتیاز به کمک هموطنان سیل زده بشتابید . - ارسال بسته های غذایی و بهداشتی یاری ن - این بسته های حمایتی تهیه و به مناطق - اه مشتریان افق کوروش ، تا هفتم خردادم - .jpg رادیو افق کوروش - در آستانه ماه - اه مشتریان افق کوروش تا هفتم خردادماه - 0 امتیاز ، افق کوروش را در تهیه و ارس - اه مشتریان افق کوروش جهت واگذاری امتی - شتریان افق کوروش ، تا هفتم خردادماه ف - رادیو افق کوروش - در آستانه ماه مبار - شتریان افق کوروش تا هفتم خردادماه فرص - تیاز ، افق کوروش را در تهیه و ارسال ب - شتریان افق کوروش جهت واگذاری امتیاز م
رادیو افق کوروش ، " به رسم همسایگی " ، دکتر فخریان ، 28428291 ، مجریران ، 02128428291 ، اعضای باشگاه مشتریان افق کوروش ، هموطنانِ آسیب دیده در مناطق سیل زده ، بسته های غذایی ، "بسته حمایتی غذایی" ، کمپین " به رسم همسایگی " ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ،میلاد حسن زاده ، فروشگاههای همواره تخفیف ، گروه صنعتي گلرنگ ، غرفه سبد گردان کوروش ، مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجيره ای افق کوروش ، " بسته حمایتی بهداشتی" ، نمایشگاه کتاب ،
129 بازدید، دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ۹۸
کالاهای اساسی در ماه مبارک رمضان با نرخ مصوب توزیع میشودکالاهای اساسی در ماه مبارک رمضان با نرخ مصوب توزیع میشود - ه ای زنجیره ای ،در خصوص تدابیر فروشگاه - .jpg رادیو افق کوروش - یک مقام مسئول - رادیو افق کوروش - یک مقام مسئول از ت
رادیو افق کوروش ، فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رییس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیره ای ، امیرخسرو فخریان ، 02128428291 ، مجریران ، 28428291 ، مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجيره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاه های زنجيره ای افق کوروش ، غرفه سبد گردان کوروش ، گروه صنعتي گلرنگ ، رادیو افق کوروش میلاد حسن زاده ، فروشگاههای همواره تخفیف ، نمایشگاه کتاب ، کارگروه ستاد تنظیم بازار ، کالاهای اساسی ، ستاد تنظیم بازار ، سبد کالای مصرف کنندگان ، ساعات کاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، عجب ماهی ، تخفیفات سی روزه افق کوروش ،
143 بازدید، شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۹۸
فیلم کوتاه فیلم کوتاه " زندگی لزج " با حمایت افق کوروش ، از جشنواره Art Slope نیویورک جایزه گرفت .  - " با حمایت شرکت فروشگاه های زنجیره ای - فق کوروش _ شرکت فروشگاه های زنجیره ای - حمایت شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق - روش _ شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق - ، از حمایت فروشگاه زنجیره ای افق کورو - کت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش، م - کت فروشگاه های زنجیره ای افق کورورش، - در جشنواره های فیلم کوتاه داخلی و منط - به جشنواره های معتبر بین المللی راه پ - کسب موفقیت های داخلی و خارجی این فیلم - ه ای زنجیره ای افق کوروش، موفق به کسب - ه ای زنجیره ای افق کورورش، در راست ای ا - گاه زنجیره ای افق کوروش در آثار هنری - " با حمایت افق کوروش ، از جشنواره Art - زنجیره ای افق کوروش، موفق به کسب جای - .jpg رادیو افق کوروش _ شرکت فروشگاه ه - زنجیره ای افق کورورش، در راستای ایفا - زنجیره ای افق کوروش در آثار هنری و ه - حمایت افق کوروش ، از جشنواره Art Slo - رادیو افق کوروش _ شرکت فروشگاه های ز - یره ای افق کوروش در آثار هنری و هنرمن
رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کورورش ، فیلم کوتاه "زندگی لزج" ، فیلم داستانی فستیوال فیلم کوتاه Art Slope ، تخفیفات سی روزه افق کوروش ، عجب ماهی ، ویژه برنامه ماه مبارک رمضان ، رادیو افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، دکتر فخریان ، 02128428291 ، 28428291 ، مجریران ، مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجيره ای افق کوروش ، غرفه سبد گردان کوروش ، گروه صنعتي گلرنگ ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاههای همواره تخفیف ، فروشگاههای همواره تخفیف افق کوروش ، به رسم همسایگی ، نمایشگاه کتاب ، باشگاه مشتریان افق کوروش ،
185 بازدید، یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۹۸
ضرورت فرانچایز از نگاه مدیر عامل افق کوروش ضرورت فرانچایز از نگاه مدیر عامل افق کوروش - جیره ای و مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجيره ای افق کوروش در ارتباط با موضوع اشتغال - ی از ما یک فروشگاه نان و شیرینی معروف - ه ای زنجیره ای و در ارتباط با موضوع ا - مدیر عامل افق کوروش  امیر خسرو فخری - pg رادیو افق کورش - فروشگاه‌ها - ر عامل افق کوروش  امیر خسرو فخریان م
رادیو افق کوروش ، فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاههای همواره تخفیف ، فروشگاه های زنجیره ای ، گروه صنعتي گلرنگ ، غرفه سبد گردان کوروش ، مجریران 28428291 ، مجریران 02128428291 ، فیلیمو نمایشگاه کتاب ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، عجب ماهی ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاه اینتنرنتی اکالا ، امیر خسرو فخریان ، مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجيره ای افق کوروش ،
230 بازدید، یکشنبه دوم تیر ۹۸
سود سهام افق کوروش از 15 تیر قابل دریافت شده است. +خبرصوتیسود سهام افق کوروش از 15 تیر قابل دریافت شده است. +خبرصوتی - قی و حقوقی شرکت فروشگاه های زنجیره ای - حقوقی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق - کت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش می - ه ای زنجیره ای افق کوروش می توانند نسب - سود سهام افق کوروش از 15 تیر قابل دری - زنجیره ای افق کوروش می توانند نسبت ب - pg رادیو افق کوروش - برنامه زمان بن - د سهام افق کوروش از 15 تیر قابل دریاف - یره ای افق کوروش می توانند نسبت به در - رادیو افق کوروش - برنامه زمان بندی پ
رادیو افق کوروش ، سود سهام ، مجمع سهامداران ، اوراق بهادار ، سهام ، نماد افق ، سال مالی ، سهامداران حقیقی ، سهامداران حقوقی ، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، سود سهام افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، دکتر فخریان ، مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجيره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، شرکت فروشگاه های زنجيره ای افق کوروش ، فرانچایزافق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، رییس اتحادیه ی کشوری فروشگاههای زنجیره ای ، غرفه سبد گردان کوروش ، فروشگاه اینتنرنتی اکالا ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاههای همواره تخفیف ، فروشگاه های زنجیره ای ، افق کوروش برندی محبوب ،
185 بازدید، پنج شنبه بیستم تیر ۹۸
شرکت سازنده