قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
اولین بزرگداشت اساتید نامدار حسابداری ایران، با حمایت گروه صنعتی گلرنگ برگزار شد. +صوتیاولین بزرگداشت اساتید نامدار حسابداری ایران، با حمایت گروه صنعتی گلرنگ برگزار شد. +صوتی - .jpg رادیو افق کوروش - در مراسم اولین - رادیو افق کوروش - در مراسم اولین بزر
، رادیو افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 28428291 ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، بزرگداشت اساتید نامدار حسابداری ایران ، حسابداری ایران ، دکتر ساسان مهرانی ، گروه صنعتی گلرنگ ، گلرنگ ،
15 بازدید، جمعه بیست و هفتم دی ۹۸
سیل کمکهای اهدایی افق کوروش به سیستان و بلوچستان رسید. +صوتیسیل کمکهای اهدایی افق کوروش به سیستان و بلوچستان رسید. +صوتی - بلوچستان ، شرکت فروشگاه های زنجیره ای - بلوچستان، شرکت فروشگاه های زنجیره ای - و بهداشتی شرکت را که حاوی مواد شویند - کمک رسانی شرکت فروشگاه های زنجیره ای - تان ، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق - ستان، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق - ن بزرگترین فروشگاه زنجیره ای ایران با - رسانی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق - کت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، - کت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به - ستان، بسته های غذایی و بهداشتی شرکت ر - سال محموله های کمک رسانی افق کوروش به - نبود، بسته های غذایی و بهداشتی افق کو - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، در ط - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش به عنو - ین فروشگاه زنجیره ای ایران با بیش از - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش به است - ه ای زنجیره ای افق کوروش ، در طی دوروز - ه ای زنجیره ای افق کوروش به عنوان بزرگ - گاه زنجیره ای ای ران با بیش از یک هزار - ه ای زنجیره ای افق کوروش به استان سیل - های اهدایی افق کوروش به سیستان و بلوچ - یی-بهداشتی افق کوروش از طریق بالگرد ب - pg رادیو افق کوروش - در پی وقوع سیل - زنجیره ای افق کوروش ، در طی دوروز مت - زنجیره ای افق کوروش به عنوان بزرگتری - اهدایی افق کوروش به سیستان و بلوچستان - هداشتی افق کوروش از طریق بالگرد بین ه - رادیو افق کوروش - در پی وقوع سیل در - یره ای افق کوروش ، در طی دوروز متوالی - یره ای افق کوروش به عنوان بزرگترین فر
، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فرانچایز ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، سیل ، سیستان و بلوچستان ، سیل سیستان و بلوچستان ، کمک رسانی ، مناطق سیل زده ، بسته های غذایی ، مناطق سیل زده ،
19 بازدید، یکشنبه بیست و نهم دی ۹۸
آغاز یاری‌رسانی گروه صنعتی گلرنگ به هم‌وطنان آسیب‌دیده از سیل سیستان و بلوچستان +صوتیآغاز یاری‌رسانی گروه صنعتی گلرنگ به هم‌وطنان آسیب‌دیده از سیل سیستان و بلوچستان +صوتی - .jpg رادیو افق کوروش - بخشی از کمک&zw - رادیو افق کوروش - بخشی از کمک‌ه
، مجریران 02128428291 ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، گروه صنعتی گلرنگ ، گلرنگ ، بلایای طبیعی ، سیل سیستان و بلوچستان ، یاری‌رسانی گروه صنعتی گلرنگ ،
14 بازدید، یکشنبه بیست و نهم دی ۹۸
اعطای ۲۶۴ هزار سبد کالا به خانواده‌های اصفهانی تحت حمایت کمیته امداد +صوتیاعطای ۲۶۴ هزار سبد کالا به خانواده‌های اصفهانی تحت حمایت کمیته امداد +صوتی - فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش میباشن - ه ای زنجیره ای افق کوروش میباشند ، در - زارش رادیو افق کوروش به نقل از ایسنا - زنجیره ای افق کوروش میباشند ، در ادا - رادیو افق کوروش به نقل از ایسنا : مح - یره ای افق کوروش میباشند ، در ادامه ا
، رادیو افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، فرانچایز ، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی ره استان اصفهان ، سبد کالا ، محمدرضا متین پور ، بسته حمایت غذایی ، میلاد حسن زاده ،
23 بازدید، یکشنبه بیست و نهم دی ۹۸
۵ توصیه رئیس سازمان بورس به سهامداران +صوتی۵ توصیه رئیس سازمان بورس به سهامداران +صوتی - این مقام مسئول در سازمان بورس - زارش رادیو افق کوروش به نقل از خبرگزا - ضمن اینکه افق سرمایه گذاری مناسبی را - رادیو افق کوروش به نقل از خبرگزاری م
، رادیو افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 28428291 ، مجریران 02128428291 ، سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، نماد افق ، افق در بورس ، بازار سرمایه ، شاپور محمدی ، سرمایه‌گذاری ، سبد سهام ، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ، رادیو اینترنتی ، رادیو اینترنتی افق کوروش ،
10 بازدید، دوشنبه سی ام دی ۹۸
ارزانترین روزهای ماه در اُکالا آغاز شد : 30 دی و 1 بهمنارزانترین روزهای ماه در اُکالا آغاز شد : 30 دی و 1 بهمن - .jpg رادیو افق کوروش - سوپر مارکت آنل - رادیو افق کوروش - سوپر مارکت آنلاین
، سوپر مارکت آنلاین اکالا ، سایت اکالا ، مجریران 02128428291 ، رادیو افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، خرید با تخفیف ، خرید اقتصادی ، کاظم کلب خانی؛ مدیرعامل فروشگاه اینترنتی اکالا ،
10 بازدید، دوشنبه سی ام دی ۹۸
افق کوروش کماکان در صدر جدول پرفروش ترین و بهره ورترین فروشگاه زنجیره ای ایران +صوتیافق کوروش کماکان در صدر جدول پرفروش ترین و بهره ورترین فروشگاه زنجیره ای ایران +صوتی - نی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنع - یران +صوتی شرکت فروشگاه های زنجیره ای - ی به عنوان شرکت پیشرو معرفی شد. /uplo - ی سال 1398 شرکت های برتر ایران ( براس - هل و دومین شرکت برتر ایران را به خود - ی در فهرست شرکت های پیشرو قرار گیرد. - هره ورترین فروشگاه زنجیره ای ایران +ص - بوتی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق - ری در گروه فروشگاه های زنجیره ای شد و - شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق - محترم شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق - کت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش بر - وه فروشگاه های زنجیره ای شد و برای دو - 1398 شرکت های برتر ایران ( براساس اط - کت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش مو - فهرست شرکت های پیشرو قرار گیرد. - ین فروشگاه زنجیره ای ایران +صوتی شرکت - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش برای س - روشگاه های زنجیره ای شد و برای دومین - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش موفق ش - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش در - گاه زنجیره ای ای ران +صوتی شرکت فروشگا - ه ای زنجیره ای افق کوروش بر ای سومین سا - ه ای زنجیره ای شد و بر ای دومین سال متو - ه ای زنجیره ای افق کوروش موفق شد در رت - تقدیرنامه ای از سوی سازمان مدیریت صن - زنجیره ای افق کوروش برای سومین سال م - .jpg رادیو افق کوروش- سازمان مدیریت - زنجیره ای افق کوروش موفق شد در رتبه - زنجیره ای افق کوروش در سالی که با - افق کوروش کماکان در صدر جدول پرفروش ت - یره ای افق کوروش برای سومین سال متوال - یره ای افق کوروش موفق شد در رتبه بندی - ود. افق کوروش همچنین برای سومین سا
، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، فرانچایز ، سازمان مدیریت صنعتی ، شرکت های برتر ایران ، شرکت برتر ، سال مالی ، شرکت های پیشرو ، رتبه بندی IMI 100 ، شاخص میزان فروش ، فروش ، همایش شرکت های برتر ایران ، تندیس شرکت پیشرو ، ابوالفضل کیانی بختیاری ، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ایران ، "رونق تولید" ، سال رونق تولید ، شاخص بهره وری ،
20 بازدید، دوشنبه سی ام دی ۹۸
 حمایت شرکتهای برتر ایران از هموطنان بلوچ در مناطق سیل زده +فیلم و صوت حمایت شرکتهای برتر ایران از هموطنان بلوچ در مناطق سیل زده +فیلم و صوت - از مدیران شرکت های برتر خواستار شد؛ - ومین همایش شرکت های برتر و در مراسم ت - دیر از این شرکت به عنوان " شرکت پ - از مدیران شرکت های برتر ایران برای ک - ماینده این شرکت در این مراسم طی سخنان - است؛ شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق - دیران شرکت های برتر خواستار شد؛ سیستا - همایش شرکت های برتر و در مراسم تقدیر - دیران شرکت های برتر ایران برای کمک به - دیران شرکت های برتر حاضر در این مراسم - کت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش در راس - ه ای زنجیره ای افق کوروش در راست ای ای ف - کت فروشگاه ای مسئولیت اجتماعی و در سف - ن منطقه یک افق کوروش از مدیران شرکت ه - .jpg رادیو افق کوروش - علیرضا جوام مع - ی منطقه یک افق کوروش در بیست و دومین - ی منطقه یک افق کوروش به عنوان نماینده - زنجیره ای افق کوروش در راستای ایفای - طقه یک افق کوروش از مدیران شرکت های ب - رادیو افق کوروش - علیرضا جوام معاون - طقه یک افق کوروش در بیست و دومین همای - طقه یک افق کوروش به عنوان نماینده این - یره ای افق کوروش در راستای ایفای مسئو
، رادیو افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، مهندس جوام ، "شرکت پیشرو" ، شرکت های برتر ایران ، مدیران شرکت های برتر ، استان سیستان و بلوچستان ، سیل ، گردش مالی ، معاون اجرایی منطقه یک افق کوروش ، علیرضا جوام معاون اجرایی منطقه یک افق کوروش ، بیست و دومین همایش شرکت های برتر ، همایش شرکت های برتر ، میلاد حسن زاده ،
19 بازدید، سه شنبه یکم بهمن ۹۸
بازار سرمایه بازاری مطمئن برای صاحبان منابع خُرد +صوتیبازار سرمایه بازاری مطمئن برای صاحبان منابع خُرد +صوتی - رس در هفته های گذشته به دلیل برخی حوا - ش رادیوافق کوروش به نقل از خبرگزاری م
، نماد افق ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، مجریران 28428291 ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، بورس اوراق بهادار ، بورس تهران ، بازار سرمایه ، بورس ، سازمان بورس واوراق بهادار تهران ، فرهاد دژپسند ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، شاخص بورس ، شورای عالی بورس ،
6 بازدید، سه شنبه یکم بهمن ۹۸
خبرهای داغ اٌکالا در گفتگوی تلفنی مدیر عامل اکالا  با رادیو افق کوروش +صوتی مصاحبهخبرهای داغ اٌکالا در گفتگوی تلفنی مدیر عامل اکالا با رادیو افق کوروش +صوتی مصاحبه - از تلفنهای شرکت ، شماره ی " 1536 - wnj;شده در فروشگاه اینترنتی اکالا دار - مدیر عامل فروشگاه اینترنتی اکالا به - تبط با این فروشگاه اینترنتی پرداخت که - الکترونیک فروشگاه اینترنتی افق کوروش - مدیر عامل فروشگاه اینترنتی افق کوروش - ید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که لجس - با رادیو افق کوروش +صوتی مصاحبه مهن - ی با رادیو افق کوروش از خدمات رسانی ا - رادیو افق کوروش در گفتگویی اختصا - ه اینترنتی افق کوروش شهرهای دیگری را - طریق رادیو افق کوروش اعلام کرد وگفت ت - رادیو افق کوروش +صوتی مصاحبه مهندس ک - رادیو افق کوروش از خدمات رسانی این م - رادیو افق کوروش در گفتگویی اختصاصی ب - نترنتی افق کوروش شهرهای دیگری را در د - رادیو افق کوروش اعلام کرد وگفت تا چن
، مهندس کلب خانی ، مدیر عامل فروشگاه اینترنتی اکالا ، خرید اینترنتی ، مجریران 28428291 ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، " 1536 " ، ارائه ی میوه ی فله ، میوه ی فله در اکالا ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فرانچایز ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، تندیس زرین برند محبوب ،
15 بازدید، چهارشنبه دوم بهمن ۹۸
طراحی توسط سایت ساز یوتاب