شعبه فرانچایز

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
شعبه فرانچایز
افتتاح شعبه ۱۶۰۰ افق کوروش / تحقق بودجه تعهدی در ۵ ماه +فایل صوتیافتتاح شعبه ۱۶۰۰ افق کوروش / تحقق بودجه تعهدی در ۵ ماه +فایل صوتی - ین ترتیب، شعبه فرانچایز این فروشگاه 6 - افتتاح شعبه ۱۶۰۰ افق کوروش / تحقق بود - رد از 1300 شعبه گذراند و برنامه افزای - و ششصدمین شعبه در استان قم افتتاح شد
رادیو افق کوروش ، نماد افق ، افتتاح شعبه ۱۶۰۰ افق کوروش ، تحقق بودجه تعهدی در ۵ ماه ، افق در بورس ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، ضرورت فرانچایز ، غرفه سبد گردان کوروش ، هزار و ششصدمین شعبه در استان قم ، شعبه فرانچایز ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، سهامداران افق ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، کدال افق ، سیاست تقسیم سود ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، مجریران 28428291 ، مجریران 02128428291 ، عرضه اولیه ، کشف قیمت افق ،
259 بازدید، یکشنبه دهم شهریور ۹۸
افق کوروش، اولین فروشگاه زنجیره ای در شهرستان سورانافق کوروش، اولین فروشگاه زنجیره ای در شهرستان سوران - شعبه فرانچایز سوران همزمان - زمان با 29 شعبه دیگر افق کوروش در سرا - ا افتتاح 2 شعبه در شهر زاهدان کار خود - و به صورت فرانچایز کار خود را آغاز ک - 4 فروشگاه فرانچایز در شهرهای زاهدان،
مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، اخبار استان در رادیو افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شهرستان سوران ، افق کوروش ، اولین فروشگاه زنجیره ای در شهرستان سوران ، استان سیستان و بلوچستان ، شعبه فرانچایز سوران ، اشتغال زایی برای افراد بومی ، اشتغال زایی ، فروشگاه فرانچایز ، خرده فروشی ، فعالیت در حوزه خرده فروشی ،
83 بازدید، شنبه سی ام شهریور ۹۸
منطقه 6 فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش 100 تایی شد. +صوتیمنطقه 6 فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش 100 تایی شد. +صوتی - با افتتاح شعبه فرانچایز کرمان جنوبی ص - ن) یکصدمین شعبه خود را افتتاح کرد. /u - تتاحیه این شعبه با حضور ابوالفضل ابرا
اخبار استان در رادیو افق کوروش ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، منطقه 6 فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شعبه فرانچایز کرمان جنوبی ،
63 بازدید، پنج شنبه بیست و هفتم تیر ۹۸
دکتر صبوری در رادیو افق کوروش +مصاحبه صوتیدکتر صبوری در رادیو افق کوروش +مصاحبه صوتی - حاضر 670 شعبه فرانچایز داریم برنامه - اره افتتاح شعبه در خارج از ایران گفت - همه اعضای فرانچایز افق کوروش در پاسخ - وروش و شعب فرانچایز افق کوروش ادامه د - یکرد ما در فرانچایز اینگونه بوده که ت - ند در واقع فرانچایز مدلی از کسب و کار - کت مادر با فرانچایز گیرنده در سود مجم
مهندس حسین صبوری ، مهندس صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت افق کوروش ، قائم مقام مدیرعامل افق کوروش ، مصاحبه با برنامه "افق 6" ، برنامه "افق 6" ، افق 6 ، ویژه برنامه رادیو افق کوروش ، سالگرد تاسیس افق کوروش ، ششمین سالگرد افتتاح افق کوروش ، ششمین سالگرد ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، مشتریان و همکاران ، فروشگاه زنجیره ای ، فرانچایز افق کوروش ، پاسخ به تخفیف های ، کوروش تخفیف ، افق کوروش تخفیف ، دکتر ، بازار بورس ، سود افق کوروش ، قائم مقام مدیرعامل ، 670 شعبه فرانچایز ، درصد هزینه تجهیزات ، اعطای نمایندگی ، رادیو افق کوروش ، مصاحبه اختصاصی رادیو افق کوروش ، اختصاصی رادیو افق کوروش با دکتر صبوری ، دکتر صبوری در رادیو افق کوروش ، قائم مقام مدیرعامل در رادیو افق کوروش ، قائم مقام افق کوروش در رادیو افق کوروش ، مصاحبه اختصاصی دکتر صبوری ،
155 بازدید، یکشنبه دهم آذر ۹۸
دکتر صبوری در نشست خبری ششمین سالگرد افق کوروش +صوتیدکتر صبوری در نشست خبری ششمین سالگرد افق کوروش +صوتی - تعداد 665 شعبه فرانچایز در سطح کشور ب - وش به 1773 شعبه رسیده است، گفت: هم اک - تاح 2 هزار شعبه در سراسر کشور دست پید
دکتر صبوری ، قائم مقام مدیرعامل افق کوروش ، افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، نشست خبری که به مناسبت ششمین سالگرد افتتاح ، نشست خبری مدیران افق کوروش ، نشست خبری دکتر صبوری ، ششمین سالگرد افتتاح افق کوروش ، همواره تخفیف افق کوروش ، افتتاح فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، مدیرعامل فروشگاه اینترنتی اکالا ، خبرنگاران ، حسین صبوری ، هزار میلیارد تومان تخفیفات ، حاضر تعداد 665 شعبه فرانچایز ، حذف واسطه ها ، کلب خانی اُکالا ، بازوی اینترنتی افق کوروش ،
113 بازدید، سه شنبه دوازدهم آذر ۹۸
شعبه فرانچایز چهار دانگه افتتاح شد.شعبه فرانچایز چهار دانگه افتتاح شد. - شعبه فرانچایز چهار دانگه افتتاح شد. ب - مشتریان، شعبه فرانچایز چهار دانگه فر - منطقه 11 ، شعبه چهار دانگه افق کوروش
معاونت منطقه 11 ، شعبه چهار دانگه افق کوروش ، چهار دانگه ، شعبه چهار دانگه افق کوروش ، مهندس بهمنی ، مهندس بهمنی معاونت منطقه 11 ، شعبه فرانچایز چهار دانگه ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ،
62 بازدید، جمعه پانزدهم آذر ۹۸
بازدهی ۳۱۵ درصدی سهام افق کوروش در ۱۰ ماه +صوتیبازدهی ۳۱۵ درصدی سهام افق کوروش در ۱۰ ماه +صوتی - ین ترتیب، شعبه فرانچایز این فروشگاه 2 - با افتتاح شعبه جدید فروشگاه های زنجی - از افتتاح شعبه جدید خبر داده است.
افق در بورس ، نماد افق ، اخبار استان در رادیو افق کوروش ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، سیاست تقسیم سود ، فرانچایز ، اعطای نمایندگی ، افق ، درآمد فروش ، عملکرد ماهانه ، سبد محصولات ، بورس اوراق بهادار ، بورس تهران ، پرتال سهامداران ، سهام افق کوروش ، سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، عرضه اولیه ، عرضه سهام ، اوراق بهادار ، افتتاح شعبه جدید فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، بازدهی ۳۱۵ درصدی سهام افق کوروش ، شعبه فرانچایز ،
28 بازدید، سه شنبه بیست و ششم آذر ۹۸
رکوردی تازه در افق کوروش ، افتتاح 12 شعبه در یک روزرکوردی تازه در افق کوروش ، افتتاح 12 شعبه در یک روز - روشگاه (6 شعبه فرانچایز - 6 شعبه ستادی - افتتاح 12 شعبه در یک روز در تازه تری - کوروش،  12 شعبه فروشگاه در یک روز افت - کوروش، 12 شعبه فروشگاه در یک روز افت - افتتاح 12 شعبه فروشگاه (6 - 6 شعبه س - بین این 12 شعبه جدید، 9 شعبه در زاهدا
، رادیو افق کوروش ، رکورد افق کوروش ، افتتاح شعبه ، سیل سیستان و بلوچستان ، فرانچایز ، رکورد افتتاح فروشگاه ، شعبه فرانچایز ، شعبه ستادی ، منطقه 17 افق کوروش ، استان سیستان و بلوچستان ، افق کوروش در سیستان وبلوچستان ، فروشگاه زنجیره ای در سیستان وبلوچستان ، گلرنگ ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، استاد حاج محمد کریم فضلی ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، رادیو اینترنتی ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای ، فروشگاههای اینترنتی اٌکالا ، اٌکالا ، برند برتر ، برند ، برند محبوب ، مهران امیری ، مدیریت منطقه 17 افق کوروش ، مهران امیری ، مدیریت منطقه 17 افق کوروش ، دکتر فضلی ، گلرنگ ،
25 بازدید، پنج شنبه بیست و چهارم بهمن ۹۸