menusearch
رادیو افق کوروش

شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورش

ایام سوگواری سالار شهیدان تسلیت باد
شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ | ۱۵:۵۹:۲۵
شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورش
افزایش متوسط فروش ماهیانه افق کوروشافزایش متوسط فروش ماهیانه افق کوروش - بورس نیوز، شرکت فروشگاههای زنجیرهای ا - قق شده این شرکت در دو ماه نخست سال جا - ه توسط این شرکت و همچنین از محل افزای - بازار این شرکت از صنعت خرده فروشی با - قق شده این شرکت را به خود اختصاص داده - وش ماهیانه افق کوروش فروش محقق شده ار - زارش رادیو افق کوروش به نقل از واحد ت - ی زنجیرهای افق کورش در دومین ماه از س - جیرهای افق کورش در دومین ماه از سال م
، به گزارش رادیو افق کوروش ، افزایش متوسط فروش ماهیانه افق کوروش ، فروش محقق شده اردیبهشت ماه در مقایسه با ماه قبل از آن در حدود ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد ، رادیو افق کوروش ، افق کوروش ، واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز ، شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورش ، دومین ماه از سال مالی ، کسب درآمد عملیاتی ۹۱۶۷ میلیارد ریالی ، کالا‌ها ، محصولات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، جمع کل درآمد‌های عملیاتی محقق شده ، ۱۷ هزار و ۵۱۴ میلیارد ریال ، رشد فروش ، افزایش نرخ کالا‌ها ، محصولات عرضه شده توسط این شرکت ، افزایش سهم بازار ، صنعت خرده فروشی ، گسترده‌تر شدن شعب ، فروش محقق شده اردیبهشت ماه ، ۱۰ درصد افزایش ، اصلی‌ترین گروه‌های کالایی به فروش رسیده ، گروه محصولات خوراکی ، گروه محصولات پروتئینی ، گروه محصولات شوینده ، گروه محصولی ، فروش‌های ماهیانه ، ارزش فروش کالا‌ها ، محصولات ، متوسط فروش ماهیانه ، رادیو شرکت افق کوروش ، رادیو شعبه افق کوروش ، رادیو تخفیف افق کوروش ، رسانه صوتی افق کوروش ، رادیو خرید از افق کوروش ، رادیو فروش اینترنتی افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبانی ، okcsradio ، okcs ،
110 بازدید، دوشنبه دوازدهم خرداد ۹۹
افزایش متوسط فروش ماهیانه افزایش متوسط فروش ماهیانه "افق" به بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان - بورس نیوز، شرکت فروشگاههای زنجیرهای ا - قق شده این شرکت در سه ماه نخست سال جا - قق شده این شرکت را به خود اختصاص داده - زارش رادیو افق کوروش به نقل از بورس ن - ی زنجیرهای افق کورش در سومین ماه از س - جیرهای افق کورش در سومین ماه از سال م
، رادیو افق کوروش ، نماد افق ، مجمع افق ، افزایش سرمایه افق ، افزایش متوسط فروش ماهیانه ، شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورش ، رادیو افق کوروش میلاد حسن زاده ، درآمد‌های عملیاتی ،
64 بازدید، چهارشنبه یازدهم تیر ۹۹