menusearch
رادیو افق کوروش

دکتر صبوری

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۴:۲۲:۷
دکتر صبوری
گفتگو با دکتر صبوری به بهانه عمل به مسئولیت اجتماعی افق کوروش در ماه رمضانگفتگو با دکتر صبوری به بهانه عمل به مسئولیت اجتماعی افق کوروش در ماه رمضان - گفتگو با دکتر صبوری به بهانه عمل به م - گفتگو با دکتر صبوری قائم ‌مقام مدیر - کوروش با دکتر صبوری قائم مقام مدیر ع
، دکتر صبوری ، قائم ‌مقام مدیر عامل افق کوروش ، قائم ‌مقام عامل افق کوروش ، عمل به مسئولیت اجتماعی ، عمل به مسئولیت اجتماعی افق کوروش ، ماه مبارک رمضان ، ماه رمضان ، گفتگو با دکتر صبوری ، رادیو افق کوروش ، افق کوروش ،
123 بازدید، جمعه دوازدهم اردیبهشت ۹۹
پیام تسلیت دکتر صبوری به خانواده بزرگ گروه صنعتی گلرنگپیام تسلیت دکتر صبوری به خانواده بزرگ گروه صنعتی گلرنگ - یام تسلیت دکتر صبوری به خانواده بزرگ - کوروش با دکتر صبوری قائم مقام مدیرعا
، پیام تسلیت دکتر صبوری ، دکتر صبوری قائم مقام مدیرعامل افق کوروش ، دکتر صبوری قائم مقام افق کوروش ، درگذشت استاد محمدکریم فضلی ، محمد کریم فضلی ، ستاد محمد کریم فضلی ، بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ ، محمد کریم فضلی بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ ، محمد کریم فضلی رادیو افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، افق کوروش ، دکتر حسین صبوری ،
333 بازدید، چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ۹۹
گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر صبوریگفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر صبوری - کوروش با دکتر صبوری گفتگوی رادیو افق - کوروش با دکتر صبوری درباره عمل به مس - کوروش با دکتر صبوری قائم مقام مدیر ع
، دکتر صبوری ، دکتر حسین صبوری ، قائم ‌مقام مدیر عامل افق کوروش ، عمل به مسئولیت اجتماعی افق کوروش ، رادینو افق کوروش ، افق کوروش ، ماه مبارک رمضان ،
45 بازدید، یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۹۹
 پیام تسلیت دکتر صبوری به خانواده بزرگ گروه صنعتی گلرنگ پیام تسلیت دکتر صبوری به خانواده بزرگ گروه صنعتی گلرنگ - یام تسلیت دکتر صبوری به خانواده بزرگ
، پیام تسلیت دکتر صبوری ، خانواده بزرگ گروه صنعتی گلرنگ ، دکتر صبوری ، دکتر حسین صبوری ، افق کوروش ، رادیو افق کوروش ،
80 بازدید، یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۹۹
مصاحبه با دکتر صبوری در مراسم گرامیداشت استاد فضلیمصاحبه با دکتر صبوری در مراسم گرامیداشت استاد فضلی - مصاحبه با دکتر صبوری در مراسم گرامیدا - کوروش با دکتر صبوری قائم مقام مدیرعا
، مصاحبه با دکتر صبوری در مراسم گرامیداشت استاد فضلی ، مصاحبه با دکتر صبوری ، مراسم گرامیداشت استاد فضلی ، مصاحبه رادیو افق کوروش با دکتر صبوری ، مصاحبه رادیو افق کوروش ، دکتر صبوری قائم مقام مدیرعامل افق کوروش ، قائم مقام مدیرعامل افق کوروش ، راسم گرامیداشت بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ ، بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ ، گروه صنعتی گلرنگ ، گلرنگ ، دکتر امیرخسرو فخریان ، مدیرعامل افق کوروش ، دکتر فخریان مدیرعامل افق کوروش ، دکتر امیرخسو فخریان مدیرعامل افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبانی ، okcsradio ، okcs ، okcsradioir ، okcsir ،
63 بازدید، پنج شنبه یکم خرداد ۹۹
گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر صبوریگفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر صبوری - کوروش با دکتر صبوری گفتگوی رادیو افق - کوروش با دکتر صبوری قائم مقام مدیر ع
، دکتر صبوری ، دکتر حسین صبوری ، قائم مقام مدیر عامل افق کوروش ، مراسم گرامیداشت استاد حاج کریم فضلی ، افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، قائم مقام عامل افق کوروش ،
54 بازدید، پنج شنبه پانزدهم خرداد ۹۹
گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر صبوریگفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر صبوری - کوروش با دکتر صبوری گفتگوی رادیو افق - کوروش با دکتر صبوری به بهانه جشنواره - کوروش با دکتر صبوری قائم مقام مدیر ع
، دکتر صبوری ، دکتر حسین صبوری ، قائم‌ مقام مدیر عامل افق کوروش ، قائم‌ مقام افق کوروش ، گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر صبوری ، گفتگوی رادیو افق کوروش ، مصاحبه دکتر صبوری ، جشنواره "هم سهامدار" ، جشنواره هم خریدار ، هم خریدار ، هم سهامدار ، هم خریدار ، هم سهامدار ،
286 بازدید، پنج شنبه بیست و دوم خرداد ۹۹
گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر صبوری به بهانه جشنواره هم خریدار،هم سهامدارگفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر صبوری به بهانه جشنواره هم خریدار،هم سهامدار - کوروش با دکتر صبوری به بهانه جشنواره - کوروش با دکتر صبوری قائم مقام مدیر ع
، دکتر صبوری ، دکتر حسین صبوری ، افق کوروش ، قائم مقام مدیر عامل افق کوروش ، جشنواره هم خریدار ، هم سهامدار ، هم خریدار ، هم سهامدار ، بهانه جشنواره “ هم خریدار ، هم سهامدار ، بهانه جشنواره “ هم خریدار ، هم سهامدار ، جشنواره افق کوروش ، رادیو افق کوروش ،
52 بازدید، یکشنبه یکم تیر ۹۹
دکتر صبوری: شفافیت ،مهم ترین ابزار در عرصه مبارزه با فساد در توزیع کالاهای اساسی استدکتر صبوری: شفافیت ،مهم ترین ابزار در عرصه مبارزه با فساد در توزیع کالاهای اساسی است - دکتر صبوری : شفافیت ،مهم ترین ابزار در - اساسی است دکتر صبوری ، قائم مقام مدیر
، دکتر صبوری: شفافیت ، مهم ترین ابزار در عرصه مبارزه با فساد در توزیع کالاهای اساسی است ، گزارش رادیو افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، افق کوروش ، کوروش ، راه مردم ، در شرایطی که نوسان قیمت ارز ، نوسان قیمت ارز ، احتکارسودجویان ، ساماندهی زنجیره توزیع کالا ، اقلام اساسی ، تنظیم بازار ، نقش فروشگاه های زنجیره ای ، افراد سودجو ، شایعات بیشتر ، کسب و کار ، ایجاد جو روانی مثبت یا منفی ، اهداف سودجویان ، کمبود و گران شدن برخی کالاها ، کمبودها ، شایعه ، بروز قحطی و نبود مواد مصرفی ، ایجاد ناامنی در جو روانی جامعه ، سودجویی ، بسیاری از مردم برای تامین مایحتاج خود به فروشگاه های زنجیره ای مراجعه می کنند ، ضرورت تامین کالا برای این فروشگاه ها ، فروشگاه ها را به عنوان سمبل بازار می دانند ، پررونق ، آرامش نسبی در مدیریت بازار ، حسین صبوری ، قائم مقام و عضو هیات مدیره شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام ، دکترحسین صبوری ، هیات مدیره شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، قش فروشگاه های زنجیره ای در تامین کالاهای اساسی از دیدگاه شما چیست؟ ، شرایط عادی اقتصادی ، شرایط بحرانی ، شرایط بحرانی عمدتا در دو حالت رخ میدهد ، کمبود کالا در بازار ، افزایش شدید قیمت کالاها ، احتکار کالاها ، تصمیم برای به فروش رساندن با قیمتی بالاتر در آینده ، نظام توزیع ، مراحل سفارش کالا ، شفافیت زنجیره تامین ، نقش فروشگاه های زنجیره ای در تامین کالاهای اساسی ، شرایط سیاسی و اقتصادی ، دولت کالاها را تهیه میکرد ، روند بازرسی کالاهای اساسی توسط بازرسان داخلی فروشگاه های زنجیره ای چگونه است؟ ، عدم تعادل قیمت بین برخی کالاها ، در اقتصاد ، مفهومی به نام حاشیه بازار وجود دارد ، مهمترین دلیل تفاوت قیمت بین فروشگاه های زنجیره ای است ، حضور دلالان و مافیا در زمینه کالاهای اساسی غیر قابل انکار است ، شفافیت در طول زنجیره تامین ، تعامل و همکاری مدیران فروشگاه های زنجیره ای با اصحاب رسانه را چگونه ارزیابی م ی کنید و چه میزان این ارتباط می تواند در جامعه تاثیر گذار باشد؟ ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبانی ، okcsradio ، okcs ، radio ، vhnd ، htr ، htr ; ، v ، a ،
30 بازدید، دوشنبه سیزدهم مرداد ۹۹